product_id = 6676252262454variant_id = 39880356266038template_name =

 • Antikroppstest mot Coronavirus
 • Antikroppstest mot Coronavirus
 • Antikroppstest mot Coronavirus
 • Antikroppstest mot Coronavirus
 • Antikroppstest mot Coronavirus
Antikroppstest mot Coronavirus
Heart Filled Heart

Antikroppstest mot Coronavirus

1 199 kr
785 kr
Fri frakt från 1000 kr
Enkel och snabb att använda
30 dagars återbetalning
Produktinformation

Om testet

Vårt cerascreen® Corona Antikroppstest är ett provtagnings- och inlämningskit för insamling av ett blodprov för slutanvändare. Det inlämnade provet testas i ett medicinskt laboratorium för anti-S1-antikroppar mot coronaviruset (SARS-CoV-2), som bildas efter en COVID-19-infektion eller en framgångsrik vaccination mot viruset. Antikroppsvärdet minskar dock med tiden, vilket kan öka risken för en infektion. Därför är det viktigt att kolla upp antikropparna.

Hur länge antikroppar mot COVID-19?

Antikropparna i blodet minskar med tiden, både efter genomgången infektion och efter vaccinationen. Detta framgår också av en anonymiserad utvärdering som vi kunde genomföra bland 613 av våra antikroppstester som utfördes under perioden mars-september 2021. Det visade sig att 180 dagar efter vaccinationen var värdena betydligt lägre i alla åldersgrupper och med alla vacciner än vid den högsta nivån, dvs. några veckor efter vaccinationen. Det visade sig också att i åldersgruppen 55 år och äldre var antikropps koncentrationerna aldrig lika höga som hos de yngre. Dessutom sjönk de snabbare igen med tiden. Detta stämmer överens med rekommendationerna om att särskilt äldre personer bör få en booster-vaccination för att öka antikropparna.

Blodprovet kan tas diskret hemma med hjälp av vårt kit för ett Corona antikroppstest.

Antikroppstest mot Coronavirus

 • Koncentrationen av anti-S1-antikroppar mot Corona (SARS-CoV-2) som produceras av kroppen efter infektion eller vaccination med Corona-viruset*
 • Detektion av hur många antikroppar som finns kvar i kroppen efter en infektion eller vaccination som inträffade för en tid sedan
 • Provtagning på ett säkert och diskret sätt hemma
 • Hög tillförlitliga labbresultat av SARS-CoV-2-antikroppstest - jämförbart med provtagning hos läkaren
 • Samarbete med ackrediterade medicinska laboratorier
 • Resultat inom 12-48 timmar efter mottagandet av provet i laboratoriet
 • Ingen smittorisk eftersom du inte besöker någon blodcentral och inte kommer i kontakt med sjukvårdspersonal
 • Laboratorie- och transportkostnader ingår

*Se nedan under "Vanliga frågor i samband med ett Corona antikroppstest".

Viktig anmärkning: Om du känner dig sjuk eller uppvisar symtom som tyder på en Corona-infektion ska du i alla fall omedelbart kontakta den rikstäckande jourtelefonen för medicinsk rådgivning, tel. 116 117, eller din läkare 

Observera: På grund av pandemin kan det förekomma förseningar i leveransen. Din beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt och skickas från vårt lager inom 3 arbetsdagar. Leveranstider på 4-5 arbetsdagar kan förekomma..

Är du en företagskund eller har ett större behov av prover för ditt företag? Kontakta oss gärna via e-post på partner@cerascreen.de.

Fördelar

Fördelar med Antikroppstest mot Coronavirus

Många undrar om det inte redan nu kan vara värt att få en påfyllnadsdos vaccin mot COVID-19. En analys av antikropparna underlättar bedömningen - eftersom koncentrationen av antikropparna ger en indikation på hur bra vaccinationsskyddet fortfarande är.

Provtagningen kan genomföras säkert och diskret hemma: Du behöver inte lämna ditt hem eller besöka en läkarmottagning. Cerascreen® Coronavirus Antibody Test utförs av ett specialiserat medicinskt laboratorium och använder samma procedurer som används på läkarmottagningar, kliniker och analyscentra. 

Dra nytta av vår expertis: cerascreen® är marknadsledande inom medicinska provtagnings- och inlämningskit i Europa, med över 9 års erfarenhet av testutveckling och utvärdering. Vi har utvecklat mer än 50 godkända inlämningssatser (medicintekniska produkter), utvärderat 250 000 prover och levererar till 19 länder i Europa och USA.

Resultatrapporten
Resultatrapporten Antikroppstest mot Coronavirus

Resultatrapporten Antikroppstest mot Coronavirus

Så fort ditt prov har utvärderats får du din resultatrapport via appen my cerascreen® eller ditt kundkonto på vår webbplats. Du kan enkelt läsa rapporten på din smartphone, surfplatta eller dator och även skriva ut den om det behövs.

Resultatrapporten ger upplysning om ditt blodprov har testats positivt eller negativt för IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2. Lär dig vad du ska göra om du testar positivt eller negativt med våra rekommendationer. Vi ger också mer information om COVID-19-pandemin.

Frågor

Frågor kring Antikroppstest mot Coronavirus

Varför är det viktigt att göra ett test för antikropper mot COVID-19?

Om du redan har smittats av SARS-CoV-2-coronaviruset eller om du har vaccinerats har du förmodligen antikroppar mot COVID-19. Laboratorier kan påvisa dessa antikroppar i ditt blod. Detta ger dig en indikation på om du redan har fått COVID-19 eller om du har fått en lyckad vaccination.

Många studier och även våra uppgifter visar dock att antalet antikroppar sjunker kraftigt med tiden. Vid den tidpunkten kan immuniteten mot COVID-19 också minska. Efter sex månader har antikroppskoncentrationen nått en låg nivå i många analyser. Denna effekt är särskilt tydlig hos äldre personer och andra riskgrupper med försvagat immunförsvar.

Detta visades nyligen i en studie* som publicerades i den kända medicinska tidskriften The Lancet. BioNTech-vaccinet ledde till att de 122 testpersonerna bildade antikroppar mycket effektivt. Efter 6 månader hade de dock i genomsnitt bara 7 procent av antikroppskoncentrationen jämfört med den högsta nivån strax efter vaccinationen.

*Källa: P. Naaber u. a., „Dynamics of antibody response to BNT162b2 vaccine after six months: a longitudinal prospective study“, Lancet Reg. Health - Eur., S. 100208, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.lanepe.2021.100208.

Vem bör göra ett Coronavirus Antikroppstest?

Antikroppstestet är användbart för alla som vill kontrollera om de har en hög koncentration av antikroppar i blodet efter en COVID-19-sjukdom eller vaccination. Det nya coronaviruset orsakar i vissa fall endast lindriga influensaliknande symtom eller till och med inga symtom alls. Därför är många människor osäkra på om de inte redan har viruset i sig. 

Antikropparna kan påvisas i genomsnitt en till två veckor efter sjukdomsutbrottet, men ibland först senare. Koncentrationen av antikroppar minskar dock med tiden, både efter en sjukdom och efter en vaccination. Eftersom detta också kan försvaga vaccinationsskyddet, rekommenderas många personer en boostervaccinering sex månader efter den senaste vaccinationsdosen.

Om du bara har symptom på influensa eller förkylning är antikroppstestet snarare oanvändbart - i ett tidigt skede av sjukdomen kan antikropparna inte alltid påvisas. Om du vill ta reda på om du är akut drabbad av infektionen är ett PCR-test mer användbart, som påvisar virusens genetiska material i ett DNA-prov.

Hur fungerar Corona Antikroppstestet?

Cerascreen® -antikroppstestet är ett provtagnings- och inlämningskit för hemmabruk. Du tar ett litet blodprov från din fingertopp - när och var du vill. Därefter skickar du provröret med provet till vårt diagnostiska laboratorium.

Laboratoriet använder den etablerade ELISA-metoden för att upptäcka IgG-antikroppar i blodet som kroppen producerar mot coronaviruset. När utvärderingen är klar får du ett meddelande via e-post eller via appen my cerascreen® . Du kan sedan ladda ner din personliga resultatrapport med dina testresultat.

Hur tillförlitligt är resultatet av COVID-19 antikropsstestet?

Cerascreen® -antikroppstestet använder de vetenskapligt etablerade mätmetoderna för analys av antikroppar mot COVID-19. Det är en mycket meningsfull metod för att avgöra om du redan har haft coronaviruset i kroppen. Så kallade anti-S1-antikroppar av IgG-klassen mäts. Dessa antikroppar kan visa på både en tidigare infektion och en lyckad vaccination.

Liksom de flesta medicinska tester har det inte 100 procent tillförlitlighet. I sällsynta fall kan falskt positiva (de testades positivt men hade inte viruset) eller falskt negativa (de testades negativt men hade viruset) förekomma.

Noggrannheten av laboratorietester som cerascreen® -antikroppstestet är dock betydligt högre än hos snabbtester, som ger ett resultat omedelbart och utan laboratorieanalys.

Hur är det med antikroppstestets specificitet och känslighet?

Cerascreen® -antikroppstestet bygger på en tillförlitlig analys i ett specialiserat laboratorium. Det har därför en mycket hög noggrannhet, med en specificitet på mer än 98,9 % och en känslighet på 97,4-100 %.

Känslighet beskriver hur bra ett medicinskt test är på att upptäcka dem som faktiskt har sjukdomen, dvs. de som testas positivt. Procentsatsen anger hur stor sannolikheten är att en person med sjukdomen får ett positivt resultat. 

Specificitet beskriver hur stor sannolikheten är för att friska människor får ett korrekt negativt resultat.

Vad säger mig resultaten av Coronavirus Antikroppstestet?

Resultatrapporten visar om resultatet var positivt eller negativt. Positivt betyder att antikroppar mot SARS-CoV-2 uppmättes i ditt blod. Negativt betyder att så inte var fallet.

Du får också veta vilken koncentration av anti-S1-antikroppar som upptäcktes. Koncentrationen mäts i enheter per milliliter (U/ml). Experter gör ett positivt testresultat beroende av vissa referensområden, som du också hittar i resultatrapporten.

Ett positivt resultat kan tyda på att du redan har smittats av coronaviruset eller att du har vaccinerats. Ett negativt resultat kan också betyda att koncentrationen av antikroppar har minskat igen en tid efter infektion eller vaccination.

Vad är ELISA-metoden?

ELISA står för "Enzyme-linked Immunosorbent Assay". Det är ett vetenskapligt standardförfarande som laboratorier använder för att upptäcka antikroppar i blodet. ELISA används t.ex. vid allergitest eller vid diagnos av infektionssjukdomar och är också den etablerade laboratoriemetoden för antikroppstester mot SARS-CoV-2.

En speciell laboratorieplatta beläggs med viruset (antigenet) och sedan läggs ditt prov till. Om det finns antikroppar i provet kommer komplex av antikroppar och antigen att bildas på plattan efter en tid.

Laboratoriet lägger sedan till ett speciellt enzym som också är bundet till en antikropp. Om antikropp-antigenkomplex tidigare har bildats på plattan, lägger sig de nya enzym-antikroppsenheterna på dem. Det större komplex som uppstår kallas "ELISA-sandwich".

När dessa "smörgåsar" bildas omvandlas ett kemiskt ämne som tillsätts enzymet till ett färgämne som kan ses på plattan. Intensiteten av denna färg visar senare om det finns antikroppar i provet och i så fall hur många.

Måste jag rapportera ett positivt resultatet av antikropsstestet till folkhälsomyndigheten?

Reglerna ändras ofta för närvarande. Du hittar de aktuella reglerna på folkhälsomyndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.se

Observera att egenprovtagning och självtester gäller inte för tillfrisknandsbevis, enligt EU-förordningen.

Hur länge har man antikroppar mot COVID-19?

Forskarna samlar allt fler bevis för hur länge antikroppar mot SARS-CoV-2 finns kvar i kroppen och om människor är immuna mot viruset efter att ha smittats av COVID-19. Forskningen har nyligen gett goda nyheter.

En studie som publicerades i den berömda tidskriften Science i januari 2021 visade till exempel att de flesta av deltagarna i studien fortfarande hade antikroppar och minnesceller i blodet som eventuellt kunde skapa immunitet mot viruset, även 6-8 månader efter att de smittats med coronaviruset.

Källa: J. M. Dan u. a., „Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection“, Science, Jan. 2021, doi: 10.1126/science.abf4063.

Hur bestämmer man s.k. antikroppstitrar?

När det gäller hur länge vaccinationer eller immunitet varar efter en infektion talar vi ofta om antikroppstiter eller vaccinationstiter. Numera används termen ofta synonymt med koncentrationen av vissa antikroppar i blodet. Om du till exempel har många IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodet talar man om en hög antikroppstiter.

Strängt taget är titer en särskild metod för att fastställa hur många antikroppar mot en viss patogen som finns i blodet. Under processen späds blodet ut allt mer. Viruset tillsätts sedan till de olika utspädningsnivåerna (1:2, 1:4, 1:8 och så vidare). Den högsta utspädningsnivå vid vilken blodet fortfarande kan bekämpa viruset är titer. Således är 1:1024 en hög titer, vilket tyder på många antikroppar, medan 1:80 skulle vara en låg titer. Sådana titermätningar används dock mer för mer kända och välstuderade infektioner. De används till exempel för att kontrollera statusen för stelkrampsvaccinationer.

Antikroppar mot SARS-CoV-2 påvisas för närvarande huvudsakligen med ELISA-metoden. Denna metod gör det möjligt att mäta koncentrationen av de specifika antikropparna i blodet. Om ett blodprov överskrider ett visst tröskelvärde anses det vara positivt - och därmed finns det en indikation på immunitet mot coronaviruset. Cerascreen® COVID-19 vaccinationsantikroppstestet är också baserat på ELISA-metoden.

Varför mäts endast IgG-antikroppar?

Cerascreen® Coronavirus Antikroppstest använder en meningsfull mätning av långlivade IgG-antikroppar. Av denna antikroppsanalys kan man dra slutsatsen att SARS-CoV-2-infektionen redan har avklingat, men också att den inträffade för flera veckor eller månader sedan.

IgG-antikropparna kan förmodligen påvisas från cirka 14 till 21 dagar efter infektionen och därmed cirka 14 dagar efter de första symtomen.

Varför en labbanalys och inte ett snabb- antikroppstest?

Det är viktigt att antikroppstesterna har högsta möjliga resultatnoggrannhet! Ju högre specificitet mätningen har, desto större är sannolikheten för ett korrekt testresultat.

Cerascreen® Coronavirus Antikropsstestet är baserat på den erkända ELISA-metoden. Denna etablerade metod har en hög grad av noggrannhet och utförs i ett medicinskt laboratorium av specialiserad personal. Experter anser därför att sådana mätningar är mer meningsfulla än snabbtester som ger dig ett omedelbart resultat hemma.

Denna etablerade metod har en hög grad av noggrannhet och utförs i ett medicinskt laboratorium av specialiserad personal. Experter anser därför att sådana mätningar är mer meningsfulla än snabbtester som ger dig ett resultat direkt hemma.

Obs: Så kallade snabb-antikroppstester bör inte förväxlas med antigen-snabbtester, som ger dig en indikation på om du kan vara akut infekterad med COVID-19 och smittsam.

Vad betyder immunitet?

Om patogener som virus kommer in i din kropp arbetar ditt immunförsvar för fullt för att bekämpa dem. I processen bildas bland annat antikroppar.

Dessa antikroppar är riktade mot mycket specifika patogener. Specifika antikroppar känner igen ett visst virus eller en viss bakterie, binder sig till patogenen och gör det möjligt för försvarscellerna att angripa den. Om de tillsammans med andra verktyg i immunsystemet ser till att patogenerna inte kan utlösa sjukdomen igen kallas detta för immunitet.

När immunförsvaret har producerat antikropparna finns de kvar i kroppen under lång tid. Hur länge beror på vilken klass av antikroppar det rör sig om. IgG-antikroppar är till exempel fortfarande aktiva i kampen mot virus i flera år i vissa fall.

Är jag immun om mitt testresulat är positivt?

För närvarande är det inte vetenskapligt bevisat att man verkligen är immun mot återinfektion efter att ha smittats av coronaviruset. Men de första studierna gör forskarna optimistiska om att de flesta människor bygger upp immunitet efter att ha överlevt COVID-19. Det anses vara relativt säkert att svåra förlopp är mycket osannolika när man väl har övervunnit sjukdomen.

Andra studier från Kina och Sydkorea tyder på att människor där hade smittats av viruset flera gånger eller att viruset hade blivit aktivt en andra gång. Enligt vissa virologer kan detta dock bero på mätmetoderna, som ger negativa resultat vid vissa mättillfällen, trots att viruset fortfarande finns i kroppen.

Vem kan jag ringa vid akuta symtom?

För akuta frågor kring coronavirus, kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning. Du kan även ringa vårdguiden på 1177 för sjukvårdsupplysning.

Vid akut behov av vård ring SOS Alarm på 112.

Vad betyder SARS-CoV-2 och COVID-19?

SARS-CoV-2 är det vetenskapliga namnet på det nya coronaviruset. Förkortningen står för Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2.

COVID-19 står i sin tur för den sjukdom som viruset orsakar. Det är en akronym för Coronavirus Disease-2019, som syftar på det första utbrottet av sjukdomen i Kina i december 2019.

Människor i alla åldrar kan få COVID-19-sjukdomen. Det är mindre vanligt hos barn under 15 år, men har också förekommit hos spädbarn.

Svåra och potentiellt farliga kurser drabbar främst äldre personer och personer med redan existerande sjukdomar (t.ex. cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, lungsjukdomar, astma) och kan även drabba rökare.

Vilka är de typiska symtomen på coronaviruset?

Uppgifter från Kina, där viruset först bröt ut, visar: Milda eller måttliga kurser förekommer hos cirka 80 procent av de drabbade. I detta fall är symtomen en (oftast torr) hosta, feber och ibland förkylning och till och med mild lunginflammation.

Vissa drabbade personer känner inga symtom alls, men är ändå smittsamma, de har så kallade tysta infektioner.

Samtidigt visar studier också att förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett tecken på coronaviruset.

Svåra sjukdomsförlopp leder till allvarlig lunginflammation med andningssvårigheter och andnöd och till och med livshotande lung- och organsvikt.

Andra symtom, som är mindre vanliga men som också har rapporterats, är bl.a. högljudda:
Halsont, huvudvärk och värkande lemmar
Förlust av aptit och vikt
Illamående, buksmärtor, kräkningar och diarré
-Hudutslag
-Konjunktivit

Hur kan jag minska risken för en infektion med Covid-19?

Världshälsoorganisationen (WHO) har utfärdat några rekommendationer om hur du kan bete dig i ditt dagliga liv för att minska risken att smittas av COVID-19 för dig själv och andra.

Rekommenderade åtgärder är bland annat:

 • Tvätta händerna noggrant med tvål eller desinficera dem.
 • Håll alltid minst en meter avstånd från andra och undvik folksamlingar.
 • Hosta och nysa alltid i armvecket och släng använda näsdukar omedelbart.

 

För vem är ett Covid-19 antikroppstest olämpligt?

Coronavirus antikroppstestet är olämpligt eller endast i begränsad utsträckning lämpligt för vissa grupper av människor:

Personer med smittsamma sjukdomar som hepatit och hiv får inte göra coronavirus antikroppstestet.

Personer med blödarsjuka bör inte ta blodprovet.

Gravida och ammande kvinnor bör endast utföra coronavirus antikroppstestet under medicinsk övervakning. Referensvärdena och rekommendationerna gäller inte för dem, så de bör be sin läkare eller terapeut om rekommendationer om testresultatet.

Coronavirus antikroppstestet är inte lämpligt för barn under 18 år.

Testet är inte avsett att diagnostisera en akut infektion med coronaviruset. Om du får influensasymtom, kontakta din läkare eller hälsovårdscentralen. Du kan också följa upp akuta symtom med ett PCR-test.

Recensioner

Så här fungerar det

1. Test i hemmet

Med en lansett som finns med i kittet av vårt matintoleranstest tar du själv några droppar blod och ger dem på ett torrblodskort.

2. Aktivera testet online

Logga in dig på my cerascreen® -appen eller ditt kundkonto på vår webbsida. Du kan även registrera dig på nytt. Här aktiverar du testet och svarar på några korta frågor, så att vi sedan kan ta fram din personliga resultatrapport med personliga rekommendationer för dig.

3. Resultrapport

Din tillgång till testresultat samt evidensbaserade insikter och tips för att förbättra din hälsa: min cerascreen®-användarprofil på vår webbplats eller app.

Das sagen unsere Kund*innen über uns

Andra kunder köpte även

D-Vitamintest
Mätning av 25-OH-D3-spegeln
625 kr
Kolesteroltest
649 kr
Järnbristtest
709 kr
- 16 %
DNA Ämnesomsättningstest
2 139 kr 1 799 kr