product_id = 6637473923126variant_id = 39734773415990template_name =

 • Immunbristtest
 • Immunbristtest
Immunbristtest
Heart Filled Heart

Immunbristtest

Blodvärden för lymfocyter, regulatoriska T-celler och neutrofiler

899 kr
Fri frakt från 1000 kr
Enkel och snabb att använda
30 dagars återbetalning
Produktinformation

Om testet

Har du ett svagt immunförsvar?
Vårt cerascreen® Immunbristtest mäter antalet immunceller i ditt blod, så kallade lymfocyter och granulocyter. Dessa inkluderar olika typer av T- och B-celler och naturliga mördarceller samt neutrofila granulocyter.

Alla dessa celler har viktiga uppgifter för immunförsvaret - deras antal kan ge dig information om tillståndet i ditt immunförsvar och om eventuella infektioner. Värden som ligger klart utanför referensintervallet kan tyda på autoimmuna sjukdomar och eventuell immunbrist.

Immunbristtest

 • Provtagning hemma: det räcker med ett litet stick i fingret.
 • Utvärdering i medicinskt laboratorium.
 • Personliga rekommendationer för stärkning av immunförsvaret.
 • Enligt aktuell vetenskaplig kunskap.
 • Resultat inom 48 timmar efter provmottagning i laboratoriet.

Obs!: Ett cerascreen® Immunbristtest är ingen ersättning för medicinsk rådgivning eller diagnos. Prata med din läkare om du får onormala resultat och innan du vidtar några medicinska åtgärder.

Fördelar

Fördelar med Immunbristtest

Onormala mätningar av immunceller kan vara en första indikation på en immunbrist, autoimmuna sjukdomar och andra problem med immunförsvaret. Ta reda på mer om hur ditt immunförsvar fungerar.

Blodprovet för cerascreen® Immunbristtestet tar du själv hemma, så slipper du långa väntetider! Testet är ett blodprov: det räcker med ett litet stick i fingret - analysen utförs sedan i ett medicinskt specialistlaboratorium.

Dra nytta av vår expertis: cerascreen® är marknadsledande inom medicinska provtagnings- och insändningskit i Europa och har nio års erfarenhet när det gäller utveckling och utvärdering av tester. Vi har utvecklat över 50 godkända testkit (medicintekniska produkter). Vi utvärderar cirka 250 000 prover per år och levererar till 20 länder.

Resultatrapporten
Resultatrapporten Immunbristtest

Resultatrapporten Immunbristtest

SSå fort ditt prov har utvärderats kommer du att få din resultatrapport via my cerascreen® -appen eller via ditt kundkonto i vårt säkra online-kundområde. Du kan enkelt läsa rapporten på din smartphone, surfplatta eller dator och även skriva ut den om det behövs.

Laboratorieanalysen visar antalet uppmätta lymfocyter och granulocyter i ditt blod. Lär dig när ett läkarbesök är klokt med hjälp av våra rekommendationer för åtgärder. Omfattande hälsoinformation förklarar vilken roll de olika immuncellerna spelar i kroppen och hur du kan stärka ditt immunförsvar i vardagen.

Frågor

Frågor kring Immunbristtest

Varför testa för en eventuell immunbrist?

När immunförsvarets funktion är nedsatt ökar inte bara risken för infektioner, utan även för olika sjukdomar. Genom att titta på antalet lymfocyter och neutrofila granulocyter som bestäms i det här testet kan du känna igen tecken på infektioner och bättre bedöma tillståndet i ditt immunförsvar.

Ett lågt antal immunceller kan också tyda på en sekundär immunbrist, som i sin tur kan vara ett tecken på autoimmuna sjukdomar, metaboliska störningar eller kroniska infektioner.

Prata med din läkare om eventuella onormala resultat. Se till att först kontakta läkarens kontor per telefon om du misstänker COVID-19.

Vem ska göra testet?

Ett cerascreen® Immunbristtest kan ge spännande insikter för alla som vill veta mer om sin egen hälsa och immunförsvarets funktion.

Det är särskilt intressant för personer som misstänker att de har problem med sitt immunförsvar eller vars immunförsvar ofta utmanas av patogener.

Även om du misstänker att du lider av immunbrist kan testet vara värdefullt som en första klassificering, som du sedan kan använda för att låta dig undersökas ytterligare av en läkare.

Hur fungerarar ett Immunbristtest?

För immunbristtestet tar du ett litet blodprov från fingertoppen med en lansett. Det behövs bara några få droppar blod för detta. Sätt dropparna på ett torrt blodkort - på så sätt behöver du bara ta en mycket liten mängd blod och provet kan förvaras länge.

Provet skickas kostnadsfritt till ett specialiserat medicinskt laboratorium i ett returkuvert. Laboratoriet analyserar andelen lymfocyter och granulocyter av det totala antalet vita blodkroppar.

Efter analysen får du ett meddelande och kan få tillgång till resultatrapporten via kundområdet online eller appen my cerascreen®

När ska jag göra testet?

Resultaten påverkas i hög grad av om du är frisk vid tidpunkten för mätningen eller om du har en infektion, t.ex. influensa eller förkylning. Under en sådan infektion kan resultaten inte vara särskilt meningsfulla.

Om dina värden var normala när du var frisk kan det vara värt att ta ett nytt test som du kan ta om du får symtom på sjukdom.

Vad säger mig resultatet?

Resultatrapporten anger antalet immunceller som laboratoriet har upptäckt i ditt blod.

Resultaten visas i procent. De representerar den andel som respektive lymfocyt eller granulocyt har av det totala antalet vita blodkroppar.

Som jämförelse får du referensintervall som har fastställts för friska personer mellan 18 och 71 år. Det normala intervallet är till exempel 11,30-33,17 procent för T-celler (CD3+).

Vilka rekommendationer får jag?

Om du har lymfocyt- eller granulocytvärden som tydligt ligger utanför referensintervallen rekommenderar vi att du kontaktar din läkare.

Om värdena ligger strax utanför referensintervallet kan det tyda på en befintlig infektion, till exempel en förkylning eller influensa. I detta fall kan det vara lämpligt att göra ett nytt test för att kontrollera värdena igen när infektionen har försvunnit.

I din resultatrapport får du också en rad tips och rekommendationer som du kan använda för att stärka ditt immunförsvar i vardagen.

Vad är lymfocyter?

Lymfocyter är en underart av vita blodkroppar (leukocyter). De är bland de viktigaste byggstenarna i det mänskliga immunförsvaret.

Lymfocyter omfattar olika typer av T-celler, B-celler och naturliga mördarceller.

Dessa immunceller har olika uppgifter i immunförsvaret. De ser till exempel till att antikroppar produceras, bromsar tumörcellernas tillväxt och kan känna igen och bekämpa patogener.

Reglerande T-celler spelar en särskild roll. De motverkar bland annat autoimmuna sjukdomar genom att hindra andra immunceller från att rikta sig mot celler i den egna kroppen.

Vilka lymfocyter testas?

Laboratoriet analyserar totalt sex olika typer av lymfocyter, däribland B-celler, T-celler och naturliga mördarceller. De har alla olika uppgifter i immunförsvaret:

 • T-celler (CD3+): bekämpar patogener och hämmar tillväxten av cancerceller.
 • T-celler (CD4+): T-hjälparcellerna, känner igen antigener (proteiner från patogener) och ser till att budbärare frigörs som kallar andra försvarsceller till handling.
 • T-celler (CD8+): de cytotoxiska T-cellerna, förstör infekterade eller degenererade kroppsceller efter att antigener har upptäckts i dem.
 • B-celler (CD19+): deltar i bildandet av antikroppar.
 • NK-celler (CD16+ CD56dim): de naturliga mördarcellerna, eliminerar patogener och cancerceller och initierar celldöd av skadliga kroppsceller.
 • Reglerande T-celler: har till uppgift att hålla tillbaka immunsystemet när det hotar att attackera kroppen. På så sätt bidrar de till att skydda mot autoimmuna sjukdomar.

Vad är neutrofila granulocyter?

Förutom de olika lymfocyterna mäter immunbristtestet även antalet neutrofila granulocyter i blodprovet.

Granulocyterna är liksom lymfocyterna en underart av de vita blodkropparna. De neutrofila granulocyterna kallas också för "små fångarceller". En av deras uppgifter är att bekämpa svampar och bakterier som invaderar kroppen.

Ett lågt antal neutrofila granulocyter kan tyda på vissa infektioner, t.ex. bakterier, virus eller malaria. Antalet kan också öka vid autoimmuna sjukdomar, skador på benmärgen eller om man tar vissa mediciner.

Om koncentrationen av neutrofila granulocyter är för hög kan infektioner med bakterier, virus, svamp eller parasiter också vara orsaken. Andra möjliga orsaker är förgiftning, giktattacker, hormoner och cancer.

Hur stärker jag mitt immunförsvar?

Ett fungerande immunförsvar hjälper kroppen att bekämpa infektioner, förebygga autoimmuna sjukdomar och hålla sig frisk på lång sikt. Därför är det alltid klokt att stödja immunförsvaret i vardagen.

Livsstilen spelar en viktig roll i detta sammanhang. Följande rekommendationer hjälper dig att hålla ditt immunförsvar starkt:

 • Äta en varierad kost: Var försiktig så att du inte får näringsbrist. Ät mycket frukt och grönsaker och kontrollera regelbundet ditt D-vitaminintag.
 • Regelbunden motion: Motionera flera gånger i veckan och ta tillfället i akt att gå och cykla i din vardag.
 • Få tillräckligt med sömn: Lymfocyter produceras under sömnen - sömnbrist leder till ökad infektionskänslighet.
 • Minska stressen: Försök att ta bort tempot från din vardag när det blir för mycket. Avslappningstekniker som yoga och meditation kan också hjälpa.
 • Undvik alkohol och nikotin eller minska konsumtionen: Båda ämnena stör bildandet av immunceller.

Du får mer detaljerade tips om detta i din resultatrapport från cerascreen® immunbristtestet.

För vem är testet inte lämpligt?

Immunbristtestet från cerascreen är inte eller endast i begränsad utsträckning lämpligt för vissa grupper av människor:

 • Människor med smittsamma sjukdomar som hepatit och HIV får inte göra ett immunbristtest.
 • Personer med hemofili ska inte göra blodprovet.
 • Människor med blodsjukdomen (hemofili) bör ej genomföra blodtestet.
 • Gravida och ammande kvinnor ska endast utföra immunbristtestet under medicinsk övervakning. Referensvärdena och rekommendationerna gäller inte heller för dem, så de bör få rekommendationer om testresultatet från en läkare eller terapeut.
 • Immunbristtestet är inte lämpligt för barn under 18 år.
 • Testet finns inte till för att diagnostisera sjukdom. Till exempel, om du lider av konstanta infektioner eller en allvarlig infektionssjukdom, kontakta din läkare.
Recensioner

Så här fungerar det

1. Test i hemmet

Med en lansett som finns med i kittet av vårt matintoleranstest tar du själv några droppar blod och ger dem på ett torrblodskort.

2. Aktivera testet online

Logga in dig på my cerascreen® -appen eller ditt kundkonto på vår webbsida. Du kan även registrera dig på nytt. Här aktiverar du testet och svarar på några korta frågor, så att vi sedan kan ta fram din personliga resultatrapport med personliga rekommendationer för dig.

3. Resultrapport

Din tillgång till testresultat samt evidensbaserade insikter och tips för att förbättra din hälsa: min cerascreen®-användarprofil på vår webbplats eller app.

Das sagen unsere Kund*innen über uns

Andra kunder köpte även

D-Vitamintest
Mätning av 25-OH-D3-spegeln
625 kr
Kolesteroltest
649 kr
Järnbristtest
709 kr
- 16 %
DNA Ämnesomsättningstest
2 139 kr 1 799 kr