Användar- och försäljningsvillkor

Innehållsförteckning

 1. Omfattning av tillämpning
 2. Ingående av kontrakt
 3. Rätt att upphäva
 4. Pris och leveranskostnader
 5. Frakt- och leveransvillkor
 6. Felansvar
 7. Lag och jurisdiktion
 8. Information om tvistlösning på nätet

1) Omfattning av tillämpning

1.1 Dessa villkor från GmbH (nedan omnämnda som "Säljaren”) ska gälla alla kontrakt som upprättas mellan en konsument eller handlare (nedan omnämnda som "Klient”) och Säljaren avseende alla varor och/eller tjänster som tillhandahålls i Säljarens webbutik. Tillämpning av Klientens egna villkor accepteras inte, om inte annat uttrycks.

1.2 I dessa villkor avses med konsument en enskild person som agerar utanför personens yrke eller affärsområde. Med handlare anses i dessa villkor en person som agerar i ett syfte som sammanfaller med personens yrke eller affärsområde, oavsett om det sker som enskild person eller som representant för en verksamhet eller för tredje part.

2) Ingående av kontrakt

2.1 Produktbeskrivningen i Säljarens webbshop är inte ett bindande erbjudande för säljaren utan är bara ett sätt att förmedla ett erbjudande som är bindande för Klienten.

2.2 Klienten kan skicka erbjudandet med hjälp av orderformuläret som är integrerat i Säljarens webbshop. Genom att göra det, efter att ha placerat utvalda varor och/eller tjänster i den virtuella varukorgen och genomgått beställningsprocessen, så skickar Klienten ett juridiskt bindande erbjudande att kontraktera avseende de varor och/eller tjänster som finns i den virtuella varukorgen. Klienten kan också skicka erbjudandet till Säljaren via telefon, fax, e-post eller post.

2.3 Säljaren har möjligheten att acceptera Klientens erbjudande inom fem dagar

 • genom att skicka en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i skriftlig form (fax eller e-post); i den mån att Klientens orderbekräftelse är bindande, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till Klienten; i de mån att Klientens mottagande av varor är bindande, eller
 • genom att begära att Klienten betalar efter han/henne har gjort sin beställning.

Under förutsättningen att någon av de tidigare nämnda situationerna är tillämpliga så anses kontraktet ha ingåtts när någon av situationerna uppstår. Om Säljaren inte accepterar Klientens erbjudande inom den angivna tiden så anses detta vara ett nekande av erbjudande med följd att Klienten inte är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Erbjudandets acceptperiod inleds den dag då Klienten har skickat erbjudandet och upphör den femte dagen därefter.

2.5 Kontraktens innehåll kommer att förvaras av Säljaren och skickas i skriftlig form till Klienten, vilket inkluderar dessa villkor och information om Klienten (t.ex. via e-post, fax eller brev) efter att Klienten har skickat sin beställning. Utöver detta så kommer innehållet i kontraktet att lagras på Säljarens webbsajt, och göras tillgängligt för kunden genom inloggning på den lösenordsskyddade kundportalen under förutsättning att kunden har skapat ett konto innan den lagt sin beställning.

2.6 Klienten kan korrigera all angiven data med hjälp av tangentbord och mus innan den bindande beställningen skickas. Innan informationen skickas så kommer den att presenteras i ett bekräftelsefönster där den också kan korrigeras med hjälp av tangentbord eller mus.

2.7 Kontraktspråket är Engelska.

2.8 Orderbehandling och kontraktering sker vanligtvis via e-post och en automatiserad orderprocess. Det är Klientens ansvar att säkerställa att den tillhandahållna e-postadressen är korrekt så att e-postmeddelanden från Säljaren kan tas emot. Det är Klientens ansvar, om SPAM-filter används, att säkerställa att alla e-postmeddelanden skickade av Säljaren eller tredje part i samband med orderhanteringen kan tas emot.

3) Rätt att upphäva

Återbetalning

Vi erbjuder en 30-dagars återbetalnings- och returpolicy. 
Från den dag då din produkt levereras har du 30 dagar på dig att begära återbetalning eller ersättning för din produkt av följande skäl: 

 1. 1. Din produkt eller ditt prov har försvunnit i posten
 2. 2. Din produkt levererades inte
 3. 3. Ditt prov kan inte analyseras

Ovanstående villkor gäller upp till 1 år efter köpet. 
Beställningar som annulleras efter att de redan har skickats kommer att debiteras en fraktavgift på 59 SEK. 

Returer

Från den dag din produkt levereras har du 30 dagar på dig att begära en retur av din produkt utan att ange någon anledning. Alla returer är föremål för en fraktavgift på 59 SEK.  Vi kommer att förse dig med en returfraktsedel. Oöppnade kosttillskott kan returneras till lagret, men testkit kan inte returneras på grund av säkerhetsskäl.
Om du behöver hjälp med att avgöra om du är berättigad till en återbetalning kan du kontakta oss här. Du måste uppge ditt namn och ordernummer.

4) Pris och leveranskostnad

4.1 Om inget annat anges i produktbeskrivningen så är de angivna inklusive mervärdesskatt. Eventuella ytterligare leveranskostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 raderade

4.3 Betalning kan ske med hjälp av ett av de alternativ som nämns i Säljarens webbshop.

4.4 raderade

4.5 När betalning genomförs med hjälp av ett betalalternativ som erbjuds av PayPal så hanteras betalningen av betalleverantören PayPal ((Europa) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan onmänd “PayPal”) och täcks av PayPals villkor som kan granska på användarvillkoren för betaltjänster hos PayPal. Om Klienten inte har ett PayPal-konto så gäller villkoren för betalning utan PayPal-konto. Dessa kan granskas på villkoren för betalning utan ett PayPal-konto.

5) Frakt- och leveransvillkor

5.1 Varor levereras generellt sett till den leveransadress som uppgetts av Klienten om inget annat har angetts. När det gäller transaktioner så kommer den adress som uppgetts av klienten att tillämpas.

5.2 Om det inte är möjligt att leverera till Klienten så kommer speditören att skicka tillbaka varorna till Säljaren och Klienten kommer att ansvara för merkostnader. Detta gäller inte om Klienten inte är ansvarig för de händelser som gjort leverans omöjlig, eller om han/hon för tillfället inte kunnat ta emot varorna, såvida inte Säljaren har informerat Klienten i förväg.

5.3 Säljaren har rätt till delleverans. I så fall kommer Säljaren att informera Klienten när samtliga leveranser kommer att levereras. Leveransen bör fullgöras inom rimlig tid. Eventuella merkostnader kommer inte att utkrävas. Om Klienten har bett om delleverans så har Säljaren rätt att begära betalning från Klienten för merkostnader.

5.4 Ansvaret gällande risken för oavsedd förstörelse eller försämring av sålda varor överförs till Klienten när de, eller en representant, får fysisk kontroll över varorna. Om Klienten agerar som handlare så övergår risken i samband med att varorna överförs till speditören.

5.5 Säljaren reserverar rätten att dra sig ur kontraktet vid felaktigt saldo. Detta gäller endast om Säljaren inte är ansvarig för det felaktiga saldot och om han har genomfört en kurssäkringstransaktion med leverantören. Säljaren ska göra allt som är möjligt för att beställa varorna. Om de inte är tillgängliga, eller delvis inte tillgängliga, ska Säljaren informera Klienten snarast möjligt. Betalningar genomförda av Klienten ska återbetalas direkt.

5.6 Klienten kan inte hämta ut på grund av logistiska skäl.

5.7 Från denna onlineshop vi levererar våra varor endast till Sverige. För leverans till andra länder besök respektive webshop.

5.8 Leverans kan ta upp till en vecka. Vid förseningar kontakta oss.

6) Felansvar

6.1 De lagstadgade konsumenträttigheterna kommer att gälla.

6.2 Om Klienten är en konsument och använder sin rätt att skicka tillbaka produkten så sker det på egen kostnad.

7) Lag och jurisdiktion

7.1 Om en Klient är en konsument i enlighet med Paragraf 1.2 så kommer samtliga avtalsförhållanden att regleras av lagarna i det land som Klienten har sin varaktiga vistelse, utöver Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor och de domstolar där Klienten har sin hemvist.

7.2 Om en Klient är en handlare i enlighet med Paragraf 1.2 så kommer samtliga avtalsförhållanden att regleras av de lagar där Säljaren har sin affärsverksamhet, utöver Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor och de domstolar där Klienten har sin hemvist.

8) Information om tvistlösning på nätet

EU-kommissionen erbjuder en länk till ODR-plattformen.

Denna plattform är en väg till tvistlösning utanför domstol för att hantera tvister till följd av onlineförsäljning mellan konsumenter och företag.