Forskning @ cerascreen®

Forskning @ cerascreen®

Och vi fortsätter att forska!
Vi har många års erfarenhet av utveckling och utvärdering av tester (DNA, blod, saliv, urin, andningsgas, avföring). Vi använder denna kunskap för att bättre kombinera vår laboratoriediagnostik med produkter och tjänster som hjälper dig och dina nära och kära att hålla sig frisk.

 

Våra forskningsområden:

 • Över 100 biomarkörer, fler är planerade
 • Epigenetiska projekt som vårt genetiska ålderstest (enbart tillgängligt i Tyskland)
 • Genetiska predispositioner för allvarliga sjukdomar
 • Sekvensering av mikrobiomet
 • Artificiell intelligens inom hälsosektorn
Genetik
Epigenetik
Mikrobiom
Forskning @ cerascreen®

Ett partnerskap med cerascreen möjliggör:

 • Stöd vid prekliniska studier
 • Effektiv rekrytering av deltagare till studier → Förtest med cerascreen
 • Identifiering av genetiska och epigenetiska faktorer för terapier (responder vs. non-responder) och sjukdomar (diagnos)
 • Skapa produktrelaterade hälsopåståenden genom studier
 • Utveckling av förebyggande koncept för sjukförsäkringsbolag
 • Samarbete med ledande leverantörer av telemedicin i Europa

Fokus på vårt vetenskapliga arbete.

Fokus på vårt vetenskapliga arbete.

Våra projekt inom epigenetisk forskning inkluderar:

 • Ålder och Långt liv (Patent WO2020074533A1)
 • Obesitas (Patent avvaktar)
 • Tidig upptäckt av cancer
Kontakt för forskningsfrågor:

Du kan direkt fråga oss om en utförlig beskrivning av våra projekt inom epigenetik och livslängd (Longevity).

Kontakt för forskningsfrågor:

Har du frågor om vår vetenskapliga service och studier?
Kontakta oss direkt: research@cerascreen.de

Sales Manager Scientific Services
Dr. Anne Kamitz
Sales Manager Scientific Services
Chief Scientific Officer (CSO)
Dr. Wilfried Blum
Chief Scientific Officer (CSO)