Forskning @ cerascreen®

Forskning @ cerascreen®

Och vi fortsätter att forska!
Vi har många års erfarenhet av utveckling och utvärdering av tester (DNA, blod, saliv, urin, andningsgas, avföring). Vi använder denna kunskap för att bättre kombinera vår laboratoriediagnostik med produkter och tjänster som hjälper dig och dina nära och kära att hålla sig frisk.

 

Våra forskningsområden:

  • Över 100 biomarkörer, fler är planerade
  • Epigenetiska projekt som vårt genetiska ålderstest (enbart tillgängligt i Tyskland)
  • Genetiska predispositioner för allvarliga sjukdomar
  • Sekvensering av mikrobiomet
  • Artificiell intelligens inom hälsosektorn

Genetik

Epigenetik

Mikrobiom

Biomarkörer

Artificiell intelligens

Vetenskapliga studier

Vi använder kunskap och data från vetenskapliga studier.

Biomarkörer

Vi matar befintliga algoritmer med mätvärden (biomarkörer) och beteendedata.

Beteende

Vi kan gestalta hälsoförebyggande rekommendationer ännu mer personlig och proaktiv.

Botemedel vid åldrande

1. Testning

Att mäta och förstå både den epigenetiska klockan och biologiska åldern - som i vårt genetiska ålderstest

2. Kunskap

Letande efter kopplingar som omvänder DNA-metylering och därmed även mänsklig åldring - 30 kopplingar har redan upptäckts

3. Agera

Utveckla läkemedel och produkter som stoppar och omvänder åldrande - förväntas

Kommande projekt

Mikrobiom (tarmflora)

Mikrobiom (tarmflora)

Vi identifierar mikroorganismer som tarmbakterier genom DNA-sekvensering.

Baserande på analysen av mikrobiomet kan vi ge personliga näringsrekommendationer.

Våra individuella rekommendationer optimeras med hjälp av artificiell intelligens.

Epigenetik

Förutom våra projekt om biologisk ålder undersöker vi epigenetiska predispositioner för vissa hälsoproblem och sjukdomar.

Ämnesområden:

  • Testosteronbrist
  • Bröstcancer
  • Diabetes
  • Metaboliska störningar
Epigenetik
Kontakt för forskningsfrågor:

Kontakt för forskningsfrågor:

Dr. Wilfried Blum, Chief Scientific Officer (CSO)

research@cerascreen.de