• Fri frakt & retur
  • Marknadsledande laboratoriediagnostik
  • Vetenskapligt bevisat
  • Över 250 000 testutvärderingar per år
  • Personliga rekommendationer
  • Tillgänglig i 20 länder

Sekretess & dataskydd

Integritetspolicy

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker den här webbplatsen. Personuppgifter är alla uppgifter som du använder som kan identifiera dig personligen. Du kan hitta detaljerad information om ämnet dataskydd i vår integritetspolicy som står under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Dataansvariges kontaktuppgifter kan du hitta i PARAGRAFet "Anmärkning om ansvarigt organ" i denna integritetspolicy.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Detta kan vara, t.ex. för att hantera data som du skriver in i ett kontaktformulär. Övriga uppgifter registreras automatiskt eller med ditt samtycke när du besöker webbplatsen genom vårt IT-system. Det gäller främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt då sidan visades). Dessa data samlas in automatiskt så snart du besöker denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har alltid rätt att gratis få information om ursprung, mottagare och syfte med din lagrade personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandlingen, kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har även rätt att i särskilda omständigheter begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. För att göra detta såväl som för ytterligare frågor när det gäller dataskydd, kan du kontakta oss när som helst.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker den här webbplatsen kan ditt surfningsbeteende utvärderas statistiskt. Det sker framför allt med så kallade analysprogram. Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande Integritetspolicy.

2. Hosting- och innehållsleveransnätverk (CDN)

Shopify

Vi är värd för vår webbplats på Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (nedan: "Shopify"). Shopify ett verktyg för att bygga och vara värd för webbplatser. När du besöker vår webbplats registrerar Shopify din IP-adress samt information om enheten du använder och din webbläsare. Shopify analyserar även besökssiffror, besökskällor samt kundbeteende och användarstatistik skapas. När du gör ett köp på vår webbplats registrerar Shopify även ditt namn, din e-postadress, leverans- och faktureringsadresser, betalningsuppgifter och annan information som är kopplad till köpet (t.ex. telefonnummer, belopp för gjorda försäljningar, etc.). För analysen lagrar Shopify-cookies i din webbläsare. Detaljer finns i Shopifys integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy  i enlighet med art. 6.1(f) i Dataskyddsförordningen. Vi har ett berättigat intresse av den mest tillförlitliga presentationen av vår webbplats. Om motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande med stöd av art. 6.1(a) i Dataskyddsförordningen; godkännandet kan återkallas.

Orderhantering

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att personliga uppgifter om våra webbplatsbesökare behandlas endast enligt våra instruktioner och i enlighet med dataskyddsförordningen.

Shopify CDN

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder Shopify CDN för att korrekt leverera innehållet på vår webbplats. Shopify CDN är en tjänst från Shopify, Inc., som fungerar som ett innehållsleveransnätverk (CDN) på vår webbplats, för att tillhandahålla ytterligare funktionalitet och för att säkerställa Shopify, Inc.-tjänster. För nämnda tjänster hittar du ett separat PARAGRAF i denna integritetspolicy. Det här stycket handlar bara om att använda CDN. Ett CDN bidrar till innehållet i vårt online erbjudande, särskilt filer som grafik eller skript, med hjälp av regionala eller internationellt distribuerade servrar för ett snabbare tillhandahållande. Om du kommer åt det här innehållet, sker en anslutning till servrarna hos Shopify, Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, varvid din IP-adress och, om tillämpligt, webbläsardata som din användaragent överförs. Dessa uppgifter kommer endast att användas för ovanstående ändamål och bearbetas för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten hos Shopify CDN.

Syfte och rättslig grund

Användningen av innehållsleveransnätverket baseras på våra legitima intressen, d.v.s. intresse för ett säkert och effektivt tillhandahållande och optimering av vårt online erbjudande i enlighet med Artikel 6.1(f) i Dataskyddsförordningen.

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan hanteras av Shopify, Inc. För mer information, se Shopify CDN:s integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy

Google Cloud CDN

Vi använder innehållsleveransnätverket Google Cloud CDN. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google erbjuder ett nätverk för innehållsleverans som distribueras över hela världen. Tekniskt sett sker informationsöverföringen mellan din webbläsare och vår webbplats och dirigeras via Googles nätverk. Detta tillåter oss världen över att öka tillgängligheten och prestandan för vår webbplats. Användningen av Google Cloud CDN baseras på vårt berättigade intresse av att tillhandahålla vår webbplats så felfri och säker som möjligt (Art. 6.1(f) i Dataskyddsförordningen). Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Här hittar du detaljerna: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause. För mer information om Google Cloud CDN, se: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=de

Orderhantering

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att dessa personuppgifter för våra webbplatsbesökare behandlas endast enligt våra instruktioner och i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Hotjar CDN

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder Hotjar CDN för att leverera innehållet på vår webbplats korrekt. Hotjar CDN är en tjänst från Hotjar Ltd., som fungerar som ett innehållsleveransnätverk (CDN) på vår webbplats, för att garantera funktionaliteten hos andra tjänster från Hotjar Ltd. För nämnda tjänster hittar du ett separat PARAGRAF i denna integritetspolicy. Det här stycket handlar bara om att använda CDN. Ett CDN bidrar till innehållet i vårt online erbjudande, särskilt filer som grafik eller skript, med hjälp av regionala eller internationellt distribuerade servrar för ett snabbare tillhandahållande. Om du kommer åt det här innehållet, sker en anslutning till servrar för Hotjar Ltd., Hotjar Ltd, nivå 2, St Julians Business Center 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta, varvid din IP-adress och, om tillämpligt, webbläsardata som din användaragent överförs registreras. Denna data behandlas endast för ovanstående syften och för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten hos Hotjar CDN.

Syfte och rättslig grund

Användningen av innehållsleveransnätverket baseras på våra legitima intressen, d.v.s. intresse för ett säkert och effektivt tillhandahållande och optimering av vårt online erbjudande i enlighet med Artikel 6.1(f) i Dataskyddsförordningen.

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Hotjar Ltd. Ytterligare information finns i dataskyddsdeklarationen för Hotjar CDN: https://www.hotjar.com/privacy/

Bootstrap CDN

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder Bootstrap CDN för att leverera innehållet på vår webbplats korrekt. Bootstrap CDN är en tjänst från Bootstrap, som fungerar som ett innehållsleveransnätverk (CDN) på vår webbplats. Ett CDN hjälper till att distribuera innehållet i vårt online erbjudande snabbare, särskilt filer som grafik eller skript, med hjälp av regionala eller internationella servrar. När du kommer åt detta innehåll ansluter du till servrarna för Bootstrap, där din IP-adress och, om tillämpligt, webbläsardata som din användaragent överförs. Denna data behandlas endast för ovanstående syften och för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten för Bootstrap CDN.

Syfte och rättslig grund

Användningen av innehållsleveransnätverket baseras på våra legitima intressen, d.v.s. intresse för ett säkert och effektivt tillhandahållande och optimering av vårt online erbjudande i enlighet med Artikel 6.1(f) i Dataskyddsförordningen.

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan hanteras av Bootstrap. För mer information, se Bootstrap CDN:s sekretesspolicy: https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/

3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats tar skydd av dina personuppgifter på största allvar. Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt och även i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna samt normerna i denna integritetspolicy. När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna integritetspolicy förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte det genomförs. Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det finns inget fullständigt skydd av data mot åtkomst av tredje part.

Information om ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandlingen på denna webbplats är: 
Cerascreen GmbH
Güterbahnhofstrasse 16
19059 Schwerin
Tyskland
Telefon: +49 385 3936322 2
E-post: fragen@cerascreen.de  
Ansvarig instans är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer om syftena och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringstid

Om en specifik lagringsperiod inte har specificerats i denna dataskyddsdeklaration, finns dina personuppgifter kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du har en göra en legitim begäran om radering eller vill återkalla ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringsperioder enligt skattelagen eller handelslagen); i det senare fallet kommer raderingen att ske efter att dessa skäl inte längre gäller.

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag. 
externer Datenschutzbeauftragter DSBOK
 Oliver Krause 
Telefon: +49 6144 402197
E-post: cerascreen@dsbok.de 

Information om dataöverföring till USA och andra tredjeländer

Vi använder bland annat verktyg från företag baserade i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. Med dessa verktyg aktiverade, överförs dina personuppgifter till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi påpekar det eftersom man inte garantera någon dataskyddsnivå som är jämförbar med den i EU i dessa länder. Till exempel är amerikanska företag skyldiga att lämna in personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Så det är inte uteslutet att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kommer åt dina uppgifter på amerikanska servrar för att sedan bearbeta, utvärdera och spara uppgifterna permanent för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande när det gäller dessa behandlingsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som lämnats. Lagligheten i den efterföljande bearbetningen blir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (art. 21 i Datasskyddsförordningen)

OM DATABEHANDLING BASERAD PÅ ART. 6 AVSN. 1 PUNKT E ELLER F I DATASKYDDSFÖRORDNINGEN STÅR DET ATT DU NÄR SOM HELST, AV SKÄL SOM ÄR SPECIFIKA FÖR DIG HAR RÄTT ATT PROTESTERA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. RELEVANTA RÄTTSLIGA GRUNDER SOM BEHANDLINGEN BASERAS PÅ, SPECIFICERAS I DENNA SEKRETESSPOLICY. OM DU LÄMNAR IN EN INVÄNDNING, KOMMER VI INTE LÄNGRE BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER,

OM VI INTE HAR OBLIGATORISKA SKÄL FÖR BEHANDLING FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA BEVIS PÅ DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, OM BEHANDLING ÄR TILL FÖR HJÄLP, ÖVNING ELLER FÖRSVAR AV

JURIDISKA ANSPRÅK (INVÄNDNING I ENLIGHET MED ART. 21 AVSN. 1 I DATASKYDDSFÖRORDNINGEN).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT FÖRMEDLA DIREKTREKLAM, SÅ DU HAR RÄTT ATT NÄR SOM HELST MOTSÄTTA DIG BEHANDLINGEN AV GÄLLANDE PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA REKLAMSYFTEN. DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING, I DEN UTSTRÄCKNING MED SÅDAN RELATERAD DIREKTANNONSERING. OM DU MOTSÄTTER DIG DETTA, KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR SYFTET DIREKTREKLAM (INVÄNDNING I ENLIGHET MED ART. 21 PARAGRAF 2 I DATASKYDDSFÖRORDNINGEN).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av Dataskyddsförordningen, har de som berörs rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål föreligger utan att det påverkar något annat administrativa eller rättsliga möjligheter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få kopior på uppgifter som vi tillhandahåller på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla en avtalsprocess, helt automatiskt, antingen till dig själv eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Såvida du inte har direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig, kommer detta endast att utföras om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom till exempel på beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, en SSL eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http: //" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad. Om SSL resp. TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du överför till oss inte användas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om det finns en skyldighet att använda dina betalningsuppgifter efter ingåendet av ett avgiftsbaserat avtal (t. ex. kontonummer för autogirotillstånd), används dessa uppgifter för betalningshantering. Betalningstransaktioner görs med vanliga betalningsmedel (Visa/MasterCard, autogiro) endast via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du känner igen en krypterad anslutning på att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad. Med krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och rättelse

Du har rätt till att när som helst, inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser, få information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och, i förekommande fall, också rätt att få dessa uppgifter raderade eller korrigerade. För detta kan du kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan kontakta oss när som helst för detta ändamål. Rätten till begränsning av behandlingen består av följande fall: Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi det i allmänhet lite tid för att kolla upp detta. Under hela provet har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/sker olagligt kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering. Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk har du i stället rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Om du har gjort en invändning i enlighet med artikel 21 punkt 1 Dataskyddsförordningen måste man göra en avvägning mellan dina och våra intressen. Så länge det inte är klart vems intressen som förhärskar, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter kan dessa uppgifter - förutom deras lagring - behandlas endast med ditt samtycke eller för genomförande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller för att skydda rättigheterna för en annan naturlig eller juridisk person eller på grund av ett viktigt allmänintresse för Europeiska unionen eller en medlemsstat.

Invändning mot e-postmeddelanden med reklam

Användningen av de kontaktuppgifter som publiceras i samband med förlagsplikten för att skicka annons- och informationsmaterial som inte uttryckligen efterfrågats avvisas härmed. Webbplatsoperatören förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av marknadsföringsinformation, till exempel skräppost.

4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Vår webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler och konfigurerade för att inte skada din enhet. De är antingen tillfälliga under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) som lagras på din enhet. Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem själv eller din webbläsare tar bort dem automatiskt. I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din enhet om du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa Tredjepartstjänster (t.ex. cookies för bearbetning av betaltjänster). Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte kan fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller för att visa reklam. Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahållande av vissa funktioner som du vill ha (funktionella cookies, t.ex. för kundvagnsfunktion) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) i enlighet med art. 6.1(f) i Dataskyddsförordningen, såvida inte andra rättsliga grunder föreligger. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagringen av cookies för tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av tjänsterna. Om samtycke till lagring av cookies har begärts, kommer relevanta cookies kommer att sparas uteslutande på grundval av detta samtycke (Artikel 6.1 (a)) i Dataskyddsförordningen. Samtycket kan återkallas när som helst. Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och kan tillåta cookies endast i enskilda fall, utesluta godkännandet av cookies i vissa fall eller rent allmänt aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Vid avaktivering av cookies kan det begränsa webbplatsens funktionalitet. När det gäller cookies från tredje parts företag eller cookies används för analysändamål kommer vi att informera dig om detta som en del av denna integritetspolicy separat och, vid behov, be om samtycke.

Serverloggdata

Webbplatsleverantören samlar automatiskt in och lagrar information i en så kallad serverlogg för data som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är: 
Webbläsartyp och webbläsarversion
Operativsystem som används
Hänvisningsadress
Värdnamnet på åtkomstdatorn
Tid för serverförfrågan
IP-adress
Dessa data kommer inte att slås samman med andra datakällor. Registreringen av dessa data utförs i enlighet med art. 6.1(f) i Dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras av detta skäl.

Förfrågningar via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan att inkludera alla resulterande personuppgifter (namn, begäran) i syfte att din begäran ska kunna lagras och behandlas av oss. Vi lämnar inte dessa uppgifter vidare utan ditt samtycke. Behandlingen av dessa uppgifter sker på grundval av artikel 6 paragraf 1 punkt b i Dataskyddsförordningen, om de behövs för att uppfylla ett kontrakt eller är nödvändigt för att utföra förkontraktuella åtgärder. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av den faktiska behandlingen av de förfrågningar som riktas till oss (Art. 6.1(f) i Dataskyddsförordningen) eller efter ditt samtycke (Art. 6.1(a) i Dataskyddsförordningen. Uppgifterna du anger i kontaktformuläret med de överskickade uppgifterna kommer att finnas kvar hos oss tills du säger åt oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller om syftet med datalagringen inte längre föreligger (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

Registrering på denna hemsida

Du kan registrera dig på denna webbplats för att använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder endast inmatade uppgifter i syfte att använda respektive erbjudande eller tjänst, som du har registrerat dig för. Den obligatoriska information som begärs vid registreringen måste vara fullständig. Annars vägrar vi att utföra registreringen. Vid viktiga ändringar, till exempel i erbjudandets omfattning eller för tekniskt nödvändiga ändringar kommer vi att använda den e-postadress som du uppgav vid registreringen för att informera dig på detta sätt. De uppgifter som angetts under registreringen behandlas i syfte att utföra användarförhållandet som upprättats genom registrering och, om nödvändigt, för att inleda ytterligare kontrakt (art. 6 paragraf 1 b i Dataskyddsförordningen. Uppgifterna som registreras under registreringen kommer att sparas av oss så länge du är registrerad på denna webbplats och kommer sedan att raderas. Lagstadgade lagringstider förblir opåverkade.

5. Sociala medier

Twitter insticksprogram

Twitter-tjänstens funktioner är integrerade på denna webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland. Genom att använda Twitter och funktionen "Retweet" kommer besökta webbplatser länkade till ditt Twitter-konto och gjort kända för andra användare. Då överförs data också till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna och deras användning av Twitter. Ytterligare information om detta finns i Twitters integritetspolicy på: https://twitter.com/de/privacy. Användningen av Twitters insticksprogram sker i enlighet med art. 6.1(f) i Dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av största möjliga synlighet på sociala medier. Om motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande i enlighet med art. 6.1(a) i Dataskyddsförordningen, och samtycket kan återtas när som helst. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Här hittar du detaljerna: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Du kan ändra dina dataskyddsinställningar på Twitter i kontoinställningarna under https://twitter.com/account/settings

5. Analysverktyg och reklam

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager är ett verktyg som vi använder för att lägga till spårnings- eller statistikverktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager själv skapar inga användarprofiler, sparar inga cookies och accepterar inte oberoende analys. Verktyget används endast för administration och visning av de verktyg som är integrerade via den. Data som Google Tag Manager samlar dock in din IP-adress, som även skickas till Googles moderbolag i USA kan överföras. Google Tag Manager används på grundval av artikel 6.1(f) i Dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har en berättigat intresse av en snabb och okomplicerad integration och hantering av olika verktyg på sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande med stöd av artikel 6.1(f) i Dataskyddsförordningen; samtycket återkallas kan när som helst.

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. Här tar webbplatsoperatören emot olika användningsdata, t.ex. visade sidor, vistelsetid, använda operativsystem och användarens ursprung. Denna data kan sammanfattas av Google i en profil som är tilldelad respektive användare eller vars slutenhet är tilldelad. Google Analytics använder teknik som gör att användaren kan kännas igen Aktivera syftet med att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller fingeravtryck på enheten). De som samlats in av Google Information om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och förvaras där. Detta analysverktyg används på grundval av artikel 6.1(f) i Dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. Om ett motsvarande samtycke begärdes (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1(f) i Dataskyddsförordningen; samtycket återkallas kan när som helst. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta kommer att få din IP-adress från Google inuti från Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet förkortas före överföring till USA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en server från Google till USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att generera rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning och internetanvändning. Data som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics IP-adressen kommer inte att slås samman med annan Google-data.

Insticksprogram för webbläsare

Du kan hindra Google från att samla in och behandla dina uppgifter genom att klicka på följande länk och ladda ner och installera tillgängligt webbläsarinsticksprogram: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Du kan hitta mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics för att ge webbplatsbesökare lämplig information och visa annonser inom Googles annonsnätverk. Detta gör det möjligt att skapa rapporter som innehåller uttalanden om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökarna. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och besöksdata från tredje part. Dessa uppgifter kan inte tilldelas någon specifik person. Du kan avaktivera den här funktionen när som helst via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller insamling av dina data av Google Analytics enligt beskrivningen i punkten "Invändning mot datainsamling".

Orderhantering

Vi har slutit ett avtal om beställningshantering med Google och implementerar de strikta kraven från tyska dataskyddsmyndigheter vid användning av Google Analytics.

Google Analytics E-handelsmätning

Denna webbplats använder funktionen "e-handelsmätning" i Google Analytics. Med hjälp av e-handelsmätning kan webbplatsoperatören övervakar webbplatsbesökarnas köpbeteende för att förbättra deras analys av marknadsföringskampanjer online. Information som gjorda beställningar, genomsnittliga ordervärden, fraktkostnader och tiden från visning av en produkt tills du köper den spåras. Denna data kan nås av Google genom en transaktions-ID som sammanfattas, och tilldelas respektive användare eller enhet.

Lagringstid

Data som lagras av Google på användar- och händelsenivå, som är länkad till cookies, användaridentifierare (t.ex. användar-ID) eller annons-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-annonserings-ID) anonymiseras efter 26 månader. Du kan hitta information om detta under följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Denna webbplats använder Hotjar. Leverantören är Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (webbplats: https://www.hotjar.com).

Hotjar är ett verktyg för att analysera ditt användarbeteende på denna webbplats. Med Hotjar kan vi t.ex. din mus registrera rullande rörelser och klick. Hotjar kan också avgöra hur länge du håller muspekaren på en särskild plats. Från denna information skapar Hotjar så kallade värmekartor, som kan användas för att avgöra vilka webbplatsområden som webbplatsbesökaren föredrar att se på. Vi kan också avgöra hur länge du stannade på en sida och när du lämnade den. Vi kan också avgöra vid vilken tidpunkt du avbröt dina anmälningar i ett kontaktformulär (s.k omvandlingskanaler). Dessutom kan direkt feedback från webbplatsbesökare fås med Hotjar. Denna funktion används för Förbättra webberbjudandena för webbplatsoperatören. Hotjar använder teknik som gör att användaren kan kännas igen i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller användning av fingeravtryck på enheten). Detta analysverktyg används utifrån artikel 6.1(f) Dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. Om ett motsvarande samtycke begärdes (t.ex. samtycke för lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1(a) i Dataskyddsförordningen; samtycket återkallas kan när som helst.

Inaktivera Hotjar

Om du vill inaktivera datainsamling av Hotjar, klicka på följande länk och följ instruktionerna: https://www.hotjar.com/opt-out Observera att Hotjar måste inaktiveras separat för varje webbläsare eller enhet. För mer information om Hotjar och den data som samlas in, se Hotjars integritetspolicy via följande länk: https://www.hotjar.com/privacy

Orderhantering

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att dessa personuppgifter från våra webbplatsbesökare behandlas endast enligt våra instruktioner och i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Google Ads

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett online annonseringsprogram från Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Ads gör det möjligt för oss att annonsera i Googles sökmotor eller på tredje parts webbplatser och annonserna spelas upp när användaren anger vissa söktermer på Google (sökordsinriktning). Vidare kan riktade annonser skapas baserat på användardata som finns tillgänglig på Google (t.ex. platsdata och intressen) (målgruppsinriktning). Vi, i egenskap av webbplatsoperatör, kan utvärdera denna data kvantitativt, till exempel genom att analysera vilka söktermer som används under uppspelningen av våra annonser och hur många annonser som ledde till motsvarande klickningar. Användningen av Google Ads sker i enlighet med art. 6.1(f) i Dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att marknadsföra sina tjänsteprodukter så effektivt som möjligt. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer hittar du här: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google DoubleClick

Den här webbplatsen använder Google DoubleClick-funktioner. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (hädanefter "DoubleClick"). DoubleClick används för att visa dig intressebaserade annonser i Googles annonsnätverk. Med hjälp av DoubleClick kan annonserna skräddarsys efter respektive tittares intressen. Till exempel kan vår annonsering visas i Googles sökresultat eller i annonsbanner som skapas med DoubleClick. För att kunna visa användarna intressebaserad reklam måste DoubleClick känna igen respektive tittare och förse honom med de webbplatser han har besökt, klick och annan information om användarbeteende. För detta ändamål använder DoubleClick cookies eller jämförbar igenkänningsteknik (t.ex. enhetsfingeravtryck). Informationen som samlas in kombineras till en pseudonym användarprofil, för att visa intressebaserad reklam för den berörda användaren. Google DoubleClick används för riktad reklam. Detta representerar en legitim intresse i den mening som avses i artikel 6.1(f) i Dataskyddsförordningen. Om ett motsvarande samtycke begärdes (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 i Dataskyddsförordningen; samtycket kan när som helst återkallas. Ytterligare information om möjligheten att invända mot Googles visade annonser kan hittas i följande länkar: https://policies.google.com/technologies/ads och https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Pixel

Den här webbplatsen använder besökarens actionpixel från Facebook för att mäta konverteringwb. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook kan data även överföras till USA och andra tredjeländer. På så sätt kan webbplatsbesökarnas beteende spåras efter att de har vidarebefordrats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Detta gör att effektiviteten av Facebook-annonserna kan utvärderas för statistiska och marknadsundersökningsändamål och framtida reklamåtgärder optimeras. Uppgifterna som samlas in är anonyma för oss som operatör av denna webbplats, vi kan inte dra några slutsatser om identiteten för användarna. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook, så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Facebook använder uppgifterna för sina egna reklamändamål, i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning. Detta gör det möjligt för Facebook att placera annonser på sidor från Facebook och utanför Facebook. Denna användning av data kan vi inte påverka som webbplatsoperatör. Användningen av Facebook Pixel baseras på artikel 6.1(f) Dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av effektiva reklamåtgärder inklusive sociala medier. Om lämpligt samtycke begärdes (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande baserat på artikel 6.1(a) i Dataskyddsförordningen; samtycket kan när som helst återkallas. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer hittar du här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats och skickas till Facebook med hjälp av verktyget som beskrivs här, är vi och Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland är gemensamt ansvariga för denna databehandling (Art. 26 i Dataskyddsförordningen). Det delade ansvaret är begränsat till att samla in uppgifterna och föra dem vidare till Facebook. Efter vidarebefordran, är behandlingen från Facebooks sida inte del av det gemensamma ansvaret. Våra gemensamma åligganden har fastställts i ett samarbetsavtal. Formuleringen för avtalet finns på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att utfärda Dataskyddsinformation vid användning av Facebook-verktyget och för säker implementering av dataskyddslagen på vår hemsida. Facebook ansvarar för datasäkerheten för Facebook-produkter. Du kan utöva dina rättigheter (t.ex. förfrågningar om information) angående de uppgifter som behandlas av Facebook direkt. Om du hävdar de registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook. Du hittar ytterligare information om att skydda din integritet i Facebooks dataskyddsinformation: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Du kan också avaktivera remarketingfunktionen „Custom Audiences“ i avsnittet Annonsinställningar på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. För detta måste du vara inloggad på Facebook. Om du inte har ett Facebook-konto kan du avaktivera Facebooks beteendereklam på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

TikTok Pixel

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder TikTok Pixel från TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland till s.k. Custom Audiences, det vill säga för att segmentera besöksgrupper i vårt online erbjudande och för att fastställa konverteringsfrekvenser och sedan optimera dem. Detta händer särskilt när du interagerar med annonser som vi har visat med TikTok Technology Limited.

Syfte och rättslig grund

Vi behandlar dina uppgifter med hjälp av TikTok Pixel i syfte att optimera vår webbplats och för marknadsföringsändamål på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1(a) i Dataskyddsförordningen.

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan hanteras av TikTok Technology. Ytterligare information finns i dataskyddsdeklarationen för TikTok Pixel: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

Facebook API

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder Facebook API från Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland till ytterligare tjänster och data från Facebook Ireland Ltd. tillgång. När du gör det kommer din IP-adress att överföras till Facebook Irland. Observera att det finns ett separat avsnitt i denna sekretesspolicy för varje tjänst som vi använder från Facebook Ireland Ltd.

Syfte och rättslig grund

Vi använder Facebook API i syfte att optimera vår webbplats och för marknadsföringsändamål. Användningen av Facebook API baseras på våra legitima intressen, d.v.s. intresse av att optimera våra online erbjudande i enlighet med artikel 6.1(f) i Dataskyddsförordningen.

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan hanteras av Facebook Ireland Ltd. Ytterligare information finns i dataskyddsdeklarationen för Facebook API: https://de-de.facebook.com/business/gdpr.

AB Tasty

Typ och omfattning av behandlingen

Vi använder AB Tasty från AB Tasty GmbH, Richmodstraße 6, 50667 Köln, Tyskland, för att utföra så kallade A/B-tester på våra online erbjudanden. Olika versioner av vårt online erbjudande publiceras och samtidigt mäts vilken av dessa versioner som är mer användarvänlig. Vid testning av versionerna, data som den som används, operativsystem, webbläsarens användaragent och tidpunkten för samtalet samlas in för att säkerställa framgången för versionen. Webbspårningstekniker används för att länka ovanstående data till versionen vi testat för att ansluta online erbjudanden.

Syfte och rättslig grund

Användningen av AB Tasty baseras på våra legitima intressen, det vill säga intresset av att optimera vårt online erbjudande i enlighet med artikel 6.1(f) Dataskyddsförordningen.

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan bestäms av AB Tasty GmbH. För mer information, se AB Tastys integritetspolicy: https://www.abtasty.com/en/terms-of-use/.

Twitter Ads

Behandlingens typ och omfattning

Vi har integrerat Twitter Ads på vår webbplats. Twitter Ads är en tjänst som tillhandahålls av Twitter Inc. för att visa användare målinriktad reklam. Twitter Ads använder cookies och annan webbläsarteknik för att utvärdera användarbeteende och känna igen användare. Twitter Ads samlar in information om besökarnas beteende på olika webbplatser. Denna information används för att optimera annonsernas relevans. Dessutom levererar Twitter annonsinriktad reklam baserad på beteendeprofiler och geografisk plats. Leverantören meddelas din IP-adress och ytterligare identifieringsfunktioner som din användaragent förmedlar. Om du är registrerad för en Twitter Inc. tjänst, kan Twitter Inc. tilldela besöket ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Twitter Inc., eller inte är inloggad, är det möjligt att leverantören kan hitta och lagra din IP-adress och andra identifieringsfunktioner. Överföringen av dina uppgifter skickas i detta fall till operatören för Twitter Ads, Twitter Inc., San Francisco, USA.

Syfte och rättslig grund

Vi behandlar dina uppgifter med hjälp av Twitter Ads i syfte att optimera vår webbplats och för marknadsföringsändamål baserat på ditt samtycke i enlighet med. art. 6.1(a) i Dataskyddsförordningen.

Lagringstid

Den specifika lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan kontrolleras av Twitter Inc. Ytterligare information finns i integritetspolicyen för Twitter Ads: https://twitter.com/de/privacy.

7. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevets data

Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till e-postadressen du uppgett och få ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet. Dessa data samlas inte in eller bara samlas in på frivillig basis. För behandlingen av nyhetsbrevet använder vi leverantörer av nyhetsbrevstjänster, som beskrivs nedan.

MailChimp med avaktiverad framgångsmätning

Denna webbplats använder MailChimps tjänster för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp är en tjänst med vilken bland annat utskick av nyhetsbrev kan organiseras. Om du anger data i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) kommer dessa att lagras på servrarna av MailChimp i USA. Vi har avaktiverat framgångsmätningen på Mailchimp, så Mailchimp kommer inte att utvärdera ditt beteende när du öppnar vårt nyhetsbrev. Om du inte vill att din data ska överföras till Mailchimp måste du avboka prenumerationen på nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en länk för detta i varje nyhetsbrev. Databehandling sker på grundval av ditt samtycke i enlighet med Art. 6.1(a) i Dataskyddsförordningen. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Lagligheten av eventuella databehandlingsåtgärder som redan har ägt rum förblir opåverkade av återkallelsen. De uppgifter du har lagrat hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att användas av oss tills du avbeställer nyhetsbrevet från eller nyhetsbrevstjänsteleverantören och efter att ha avbeställt av nyhetsbrevet, raderas du från nyhetsbrevets distributionslista. Data som används för andra ändamål och lagras av oss, förblir opåverkade. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Här hittar du detaljerna: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ och https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses. Efter att du har tagits bort från nyhetsbrevets distributionslista kommer din e-postadress att skickas till oss eller till leverantören av nyhetsbrevstjänster för att lagras i en svartlista för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Det tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa lagkraven vid utsändning av nyhetsbrev (berättigat intresse i den mening som avses i art. 6.1(f) Dataskyddsförordningen). Lagring i den svarta listan är inte tidsbegränsad. 

Du kan invända mot lagringsutrymmet som tillhandahålls om dina intressen väger tyngre än våra legitima intressen.

För mer information, se MailChimps integritetspolicy på: https://mailchimp.com/legal/terms 

Orderhantering

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att personliga uppgifter om våra webbplatsbesökare behandlas endast enligt våra instruktioner och i enlighet med dataskyddsförordningen.

Denna webbplats använder Klaviyos tjänster för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Klaviyo, Inc., 125 Summer St, Floor 6 Boston, MA 02111, USA. Klaviyo är en tjänst med vilken bland annat utskick av nyhetsbrev kan organiseras. Om du anger data i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) kommer detta att lagras på Klaviyos servrar i USA. Om du inte vill att dina uppgifter ska överföras till Klaviyo måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Databehandling sker på grundval av ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan har ägt rum förblir opåverkade av återkallelsen. De uppgifter som du har lagrat hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss eller tjänsteleverantören för nyhetsbrev tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och efter att du har avbokat nyhetsbrevet från nyhetsbrevets distributionslista stängt av. Data som lagras av oss för andra ändamål förblir opåverkade. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.
Detaljer finns här: https://www.klaviyo.com/legal/dpa Efter att du har tagits bort från nyhetsbrevets distributionslista kan din e-postadress lagras av oss eller nyhetsbrevsleverantören i en svartlista för att för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa lagkraven vid sändning av nyhetsbrev (berättigat intresse i den mening som avses i Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR). Lagring i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än våra legitima intressen. För mer information, se MailChimps integritetspolicy på: https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice.

8. Insticksprogram och verktyg

Adobe Fonts

Den här webbplatsen använder Adobe webbteckensnitt för enhetlig visning av vissa typsnitt. Leverantören är Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe). När du går in på den här webbplatsen, laddar din webbläsare de nödvändiga typsnitten direkt från Adobe för att kunna visa dem korrekt på din slutenhet. Din webbläsare ansluter på så sätt till Adobes servrar i USA. Detta ger Adobe kännedom om din IP-adress som användes på den här webbplatsen. Enligt Adobe sparas inga cookies när typsnitten tillhandahålls. Lagringen och dataanalysen sker enligt art. 6.1(f) i Dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av enhetlig presentation av typsnittet på sin webbplats. Om lämpligt samtycke begärdes (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande i enlighet med art. 6.1(a) i Dataskyddsförordningen, och samtycket kan återtas när som helst. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Här hittar du detaljerna: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html. Du kan hitta mer information om Adobe Fonts på: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html. Du hittar Adobes integritetspolicy på: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (hädanefter "reCAPTCHA") på denna webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Med reCAPTCHA bör det kontrolleras om datainmatningen på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller genom ett automatiserat program. För att göra detta analyseras reCAPTCHA beteendet hos webbplatsbesökare baserat på olika egenskaper. Denna analys startar automatiskt så snart som webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika information (t.ex. IP-adress, vistelsetiden för webbplatsbesökare på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). Data som samlats in vid analysen vidarebefordras till Google. ReCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare informeras inte om att en analys äger rum. Lagringen och dataanalysen sker enligt art. 6.1(f) i Dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sina online erbjudanden från otillåtet automatiserat spionage och från SPAM. Om motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande med stöd av Art. 6.1(a) i Dataskyddsförordningen; godkännandet kan återkallas när som helst. För mer information om Google reCAPTCHA, se Googles sekretesspolicy och Googles användarvillkor på följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=de och https://policies.google.com/terms?hl=de.

Apple iTunes Linkmaker

Typ och omfattning av behandlingen

Vi har integrerade komponenter från Apple iTunes Linkmaker på vår hemsida. Apple iTunes Linkmaker är en tjänst från Apple, Inc. för att skapa länkar till innehåll från Apple Music, Apple Podcasts, iTunes Store och Apple Books. När du kommer åt ovanstående innehåll på vår webbplats ansluter du till servrar tillhörande Apple, Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA, med din IP-adress och, om tillämpligt, webbläsardata som din användaragent. Dessa uppgifter används uteslutande för ovan nämnda syften och för att upprätthålla säkerheten. Säkerhet och funktionalitet behandlas av Apple iTunes Linkmaker.

Syfte och rättslig grund

Tjänsten används på grundval av våra legitima intressen, det vill säga intresse av full funktionalitet för att göra webbplatsen tillgänglig och för att optimera vårt online erbjudande i enlighet med artikel 6.1(f) i Dataskyddsförordningen.

Lagringstid

Den specifika lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan kontrolleras av Apple Inc. Ytterligare information finns i integritetspolicyn för Apple iTunes Linkmaker: https://www.apple.com/de/legal/privacy/.

Visual Website Optimizer

Typ och omfattning av behandlingen

Vi har integrerade komponenter i Visual Website Optimizer på vår webbplats. Visual Website Optimizer är en tjänst från Wingify Software Pvt. Ltd och tillhandahåller marknadsföringsautomationsprogramvara för marknadsföringstjänster och produkter, inklusive SEO och skapande av innehåll, lead management, marknadsföring via e-post, webbanalys och genomförande av A/B-testning. Visual Website Optimizer använder cookies och annan webbläsarteknik för att övervaka användarbeteenden, utvärdera och känna igen användare. Denna information används bland annat för att generera rapporter om sammanställd webbplatsaktivitet. Visual Website Optimizer registrerar klick, musrörelser och rullningshöjder för att skapa så kallade värmekartor. I det här fallet kommer dina uppgifter att vidarebefordras till operatören för Visual Website Optimizer, Wingify Software Pvt. Ltd., KLJ Tower, North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi, 110034, Indien.

Syfte och rättslig grund

Vi behandlar dina uppgifter med hjälp av Visual Website Optimizer i syfte att optimera vår webbplats och för marknadsföringsändamål baserat på ditt samtycke i enlighet med Art. 6.1(a) i Dataskyddsförordningen.

Lagringstid

Den specifika lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan kontrolleras av Wingify Software Pvt. Ltd. Ytterligare information finns i integritetspolicyn för Visual Website Optimizer: https://vwo.com/privacy-policy/.

Trusted Shops Widget

Typ och omfattning av behandlingen

Vi har integrerade komponenter från Trusted Shops Widget på vår hemsida. Trusted Shops Widget är en utvärderingstjänst som låter användare betygsätta våra tjänster. Om du betygsätter våra tjänster, kontrolleras äktheten i uppgifterna om tjänsten som används kan skickas till Trusted Shops GmbH. Trusted Shops Widget gör det möjligt för oss att få innehåll som recensioner direkt från Trusted Shops GmbH och vidare att visa vår webbplats. För detta ändamål överförs vanligtvis din nuvarande IP-adress till tjänsten. Dessutom lagrar Trusted Shops Widget information med hjälp av cookies för att ta reda på vilka online erbjudanden som har besökts. I det här fallet kommer dina uppgifter att vidarebefordras till operatören av Trusted Shops Widget Trusted Shops GmbH, SUbbelrather Str.15c, 50823 Köln.

Syfte och rättslig grund

Trusted Shops Widget används på grundval av artikel 6.1(f) i Dataskyddsförordningen, för att informera användare om våra tjänsters höga kvalitet. Om användaren samtycker till behandlingen av sina uppgifter är den rättsliga grunden för behandlingen Art. 6.1(a) i Dataskyddsförordningen.

Lagringstid

Den specifika lagringstiden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan kontrolleras av Trusted Shops GmbH. Du kan hitta ytterligare information i integritetspolicyn för Trusted Shops Widget: https://business.trustedshops.de/impressum#datenschutz.

Utvärderingspåminnelse via Trusted Shops

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning, genom att kryssa i motsvarande kryssruta eller genom att klicka på en knapp avsedd för detta ändamål, kommer vi att överföra dine-postadress för påminnelse om att skicka en recension av din beställning till Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Köln (www.trustedshops.de) så att de kan skicka ett e-postmeddelande till dig om möjligheten att skicka in en recension. Detta samtycke kan när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till kontakten som beskrivs nedan eller mittemot Trusted Shops. Integrering av Trusted Shops Trustbadge För att visa vår godkännandestämpel för Trusted Shops och alla insamlade recensioner samt för att erbjuda Trusted Shops-produkter till köpare som har gjort en beställning, har vi Trusted Shops Trustbadge integrerat på denna webbplats. Detta tjänar till att skydda vårt överordnade legitima intresse av en intresseavvägning för optimal marknadsföring av vårt erbjudande. Trustbadge och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. När Trustbadge anropas sparar webbservern det automatiskt i en så kallad serverloggfil, t. ex. din IP-adress, datum och tid för hämtning, mängden överförd data och begärande leverantör (åtkomstdata) och dokumenterad hämtning. Dessa åtkomstdata utvärderas inte och senast sju dagar efter ditt besök på sidan skrivs de över automatiskt när du besöker webbplatsen. Ytterligare personuppgifter kommer endast att överföras till Trusted Shops då du beställer Trusted Shops-produkter eller redan gar registrerat dig för att använda dem. I det här fallet gäller det avtal som upprättats mellan dig och Trusted Shops. Vi har ett avtal med alla företag som nämns i denna integritetspolicy när det gäller orderbehandling som genomförts med fullständig efterlevnad av de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna.

Pipedrive

Vi använder Pipedrive som vårt CRM-verktyg för att bearbeta och lagra kontaktdata.

När du kontaktar oss (via kontaktformuläret eller e-post), kommer den information som användaren lämnar att behandlas för att kunna behandla kontaktförfrågan och dess behandling i enlighet med artikel 6 (1) (b) GDPR.

För att kunna bearbeta och besvara dina frågor och meddelanden så snabbt som möjligt har vi kopplat vårt kontaktformulär till vårt Customer Relationship Management Tool (“CRM Tool”) Pipedrive. Den data som överförs när formuläret fylls i kommer att skickas till Pipedrive och lagras där på Pipedrives servrar.

Vi använder CRM-systemet Pipedrive från leverantören Pipedrive OÜ på grundval av våra legitima intressen (effektiv och snabb behandling av användarförfrågningar, befintlig kundhantering, nya kundaffärer), ett privat aktiebolag etablerat enligt lagarna i Republiken Estland, med adressen Paldiski mnt 80 , Tallinn, 10617, Estland, registrerat i Estonian Commercial Register under kod 11958539, och ett dotterbolag till Pipedrive US. Pipedrives sekretesspolicy finns tillgänglig här: https://www.pipedrive.com/en/privacy.

9. e-handel och betalningsleverantörer

Behandling av data (kund- och avtalsdata)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den mån de används för att motivera, innehåll eller då ändringar av rättsförhållandet så kräver (inventariedata). Detta sker på grundval av artikel 6.1(b) i Dataskyddsförordningen, som tillåter behandling av uppgifter att uppfylla avtalsmässiga eller pre-kontraktuella åtgärder. När det gäller personuppgifter om användningen samlar vi in, bearbetar och använder dem på denna webbplats (användningsdata) endast i den utsträckning det är nödvändigt för att göra det möjligt för användaren att använda tjänsten eller för att fakturera den. Kunddata som samlas in kommer att användas efter att beställningen har slutförts eller affärsrelationen upphör att existera. Lagstadgade lagringstider förblir opåverkade.

Dataöverföring vid ingående av avtal för nätbutiker, återförsäljare och utsändning av varor

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta ligger inom ramen för kontraktshanteringen som är nödvändig, till exempel till det företag som har anförtrotts leveransen av varorna eller det kreditinstitut som ansvarar för att hantera betalningar. Ytterligare dataöverföring sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, t ex för reklamändamål. Grunden för databehandling är artikel 6.1(b) i Dataskyddsförordningen, som reglerar behandlingen av uppgifter för genomförandet av ett kontrakt eller åtgärder före avtalsslutande tillåtna.

Betaltjänster

Vi integrerar betaltjänster från tredjepartsföretag på vår webbplats. När du gör ett köp hos oss behandlas dina betalningsuppgifter (t.ex. namn, betalningsbelopp, kontouppgifter, kreditkortsnummer) av betaltjänstleverantören i syfte att genomföra betalningen. För dessa transaktioner gäller respektive leverantörs gällande avtals- och dataskyddsbestämmelser. Användningen av betaltjänstleverantör sker på grundval av artikel 6.1(b) i Dataskyddsförordningen (avtalshantering) samt för att få en betalningsprocess som är så smidig, bekväm och säker som möjligt (Art. 6.1(f) i Dataskyddsförordningen). I den mån ditt samtycke begärs för vissa åtgärder gäller artikel 6 PARAGRAF 1 punkt i Dataskyddsförordningen, om rättsliga grunder för databehandling, kan samtycket återkallas när som helst för framtiden. Vi använder följande betaltjänster/betaltjänstleverantörer på denna webbplats: 

PayPal

Leverantören av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallat "PayPal"). Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Här hittar du detaljerna: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full. Detaljer finns i PayPals sekretesspolicy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Betaltjänstleverantören är Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Integritetspolicyn från Apple finns på: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Betaltjänstleverantören är Google Ireland Limited, Gordon Hourse, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Integritetspolicyn från Google finns på: https://policies.google.com/privacy.

American Express

Betaltjänstleverantören för denna betaltjänst är American Express Europé S.A., Theodor-Heuss-Alee 112, 60486 Frankfurt am Main, Tys.kland (hädanefter „American Express“. American Express kan överföra data till sitt moderbolag i USA. Dataöverföringen i USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Här hittar du detaljerna: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy centre/european-implementingprinciples/. Ytterligare information finns i American Express integritetspolicy: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Leverantören av denna betaltjänst är Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (nedan kallat "Mastercard"). Mastercard kan överföra data till sitt moderbolag i USA. Dataöverföringen i USA är baserat på Mastercards bindande företagsregler. Här hittar du detaljerna: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html och https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Leverantören av denna betaltjänst är Visa Europe Services Inc., London filial, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Storbritannien (nedan kallat "VISA"). Storbritannien anses vara ett tredjeland som är säkert enligt dataskyddslagstiftningen. Det betyder att Storbritannien har en dataskyddsnivå som motsvarar dataskyddsnivån i Europeiska Unionen. VISA kan överföra data till sitt moderbolag i USA. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Här hittar du detaljerna: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung zuzustandigkeitsfragen fur-den-ewr.html. Mer information finns i VISA:s integritetspolicy: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

Trustly

Leverantör är Trustly Group AB, Radmansgatan 40, 11357 Stockholm, Sverige. Trustlys integritetspolicy finns här: https://www.trustly.net/de-DE/uber-uns/privacy-policy

Shopify Checkout

Typ och omfattning av behandlingen

Vi har integrerade komponenter i Shopify Checkout på vår webbplats. Shopify Checkout är en tjänst som tillhandahålls av Shopify, Inc. och erbjuder online betallösningar över hela världen. Om du väljer Shopify Checkout som betalningsmetod krävs dina uppgifter för betalningsprocessen och de skickas automatiskt till Shopify, Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada. I detta sammanhang som regel samlas följande uppgifter in: Namn, adress, företag i förekommande fall, e-postadress, telefon- och mobiltelefonnummer samt IP-adress.

Syfte och rättslig grund

Användningen av tjänsten baseras på utförande av ett kontrakt, det vill säga för bearbetning av betalningstransaktioner i enlighet med artikel 6.1(b) i Dataskyddsförordningen.

Lagringstid

Den specifika lagringsperioden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan hanteras av Shopify, Inc. För mer information, se Shopify Checkouts sekretesspolicy:

10. Ljud- och videokonferenser

Databehandling

Vi använder online konferensverktyg för kommunikation med våra kunder. De individuella verktyg vi använder listas nedan. När du kontaktar oss via video- eller ljudkonferens via Internet kommer dina personuppgifter att behandlas och registreras av oss och leverantören av respektive konferensverktyg. Konferensverktygen samlar in all data som du tillhandahåller/använder för att använda verktygen (e-post-adress och/eller ditt telefonnummer). Dessutom behandlar konferensverktygen konferensens varaktighet, start- och sluttid för deltagande i konferensen, antal deltagare etc. "kontextinformation" i samband med kommunikationsprocessen (metadata). Ytterligare behandling som är nödvändig för leverantören av verktyget som hanterar all teknisk data som krävs för att bearbeta onlinekommunikation. Detta inkluderar särskilt IP-adresser, MAC-adresser, enhets-ID, enhetstyp, typ av operativsystem och version, klientversion, kameratyp, mikrofon eller högtalare och typ av anslutning. Om innehåll byts ut, laddas upp eller görs tillgängligt på annat sätt i verktyget, lagras också det på verktygsleverantörernas servrar. Sådant innehåll inkluderar i synnerhet molninspelningar, chatt-/snabbmeddelanden, röstmeddelanden, uppladdade foton och videor, filer, whiteboards och annan information som delas när du använder tjänsten. Observera att vi inte till fullo påverkar databehandlingen av verktygen som används. Våra alternativ är till stor del baserade på företagets policy från respektive leverantör. Mer information om databehandling av konferensverktygen finns i integritetspolicyn för de verktyg som används, som vi har listat under denna text.

Syfte och rättsliga grunder

Konferensverktygen används för att kommunicera med presumtiva eller befintliga entreprenörer för att meddela eller erbjuda vissa tjänster till våra kunder (Art. 6.1(b) i Dataskyddsförordningen). Dessutom tjänar användningen av verktygen till att förenkla och påskynda kommunikationen med oss eller vårt företag (berättigat intresse i den mening som avses i Artikel 6.1(f) Dataskyddsförordningen). Om samtycke har begärts används relevanta verktyg till grund för detta samtycke; samtycket återkallas kan när som helst med verkan för framtiden.

Lagringstid

Den data vi samlar in direkt via video- och konferensverktygen som används av våra system, raderas så snart du ber oss att radera dem, efter att ha återkallat ditt samtycke till lagring eller då syftet med datalagringen upphör att gälla. Sparade cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade. Vi har inget inflytande på lagringsperioden för dina uppgifter, som används av operatörerna av konferensverktygen för deras egna syften. För mer information, kontakta operatörerna av konferensverktygen direkt.

Konferensverktyg som används

Vi använder följande konferensverktyg:

Google Meet

Vi använder Google Meet. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Detaljer om databehandling finns i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Orderhantering

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att personliga uppgifter om våra webbplatsbesökare behandlas endast enligt våra instruktioner och i enlighet med dataskyddsförordningen.

11. Egna tjänster

Hantering av ansökandes data

Vi erbjuder möjligheten att ansöka till oss (t.ex. via e-post, post eller online ansökningsblankett). I det följande kommer vi att informera dig om omfattningen, syftet och användningen av dina personuppgifter som samlas in som en del av ansökningsprocessen. Vi garanterar att insamling, behandling och användning av dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och alla andra lagstadgade bestämmelser och dina uppgifter kommer att behandlas med strikt konfidentialitet.

Omfattning och syfte med datainsamlingen

Om du skickar en ansökan till oss kommer vi att behandla dina relaterade personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar, inom ramen för anställningsintervjuer etc.), i den mån det är nödvändigt för beslut gällande motivering av ett anställningsförhållande. Den rättsliga grunden för detta är paragraf 26 BDSG enligt tysk lag (inledande av ett anställningsförhållande), artikel 6.1(b) i Dataskyddsförordningen (allmänt ingående av kontrakt) och – om du har gett ditt samtycke – Art. 6.1(a) i Dataskyddsförklaringen. Samtycket kan när som helst återkallas. Dina personuppgifter kommer endast att användas inom vårt företag, de skickas vidare till personer som arbetar på företaget och handlägger din ansökan. Om ansökan godkänns kommer de uppgifter du lämnar att behandlas på grundval av paragraf 26 BDSG och artikel 6.1(b) i Dataskyddsförordningen i syfte att genomföra anställningsförhållandet att lagras i våra databehandlingssystem.

Lagringsperiod för uppgifterna

Om vi inte kan ge dig ett jobberbjudande, om du avslår ett jobberbjudande eller din ansökan dras tillbaka, förbehåller vi oss rätten att använda de uppgifter du har lämnat på grundval av vårt berättigade intresse (i enlighet med art. 6 avsnit 1 punkt f i Dataskyddsförordningen) efter slutet av ansökningsprocessen (avslag eller återkallande av ansökan) hos oss. Uppgifterna kommer då att raderas och de fysiska ansökningshandlingarna förstöras. Lagring används i synnerhet i bevissyfte i händelse av en rättslig tvist. Om det är uppenbart, att uppgifterna kommer att behövas efter att sexmånadersperioden har löpt ut (t.ex. på grund av en nära förestående rättstvist eller i avvaktan på en rättstvist), sker radering endast om syftet med den pågående situationen inte kräver någon lagring. Längre lagring kan också ske om du har gett ditt samtycke till det (art. 6.1.(f) i Dataskyddsförordningen) eller när lagringsskyldigheten förhindrar raderingen.

12. Vår närvaro i sociala medier

Databehandling genom sociala nätverk

Vi har offentligt tillgängliga profiler på sociala nätverk. De sociala nätverk vi använder listas nedan. Sociala nätverk som Facebook, Twitter etc. kan vanligtvis analysera ditt användarbeteende på ett omfattande sätt om du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat innehåll i sociala medier (t.ex. Gilla-knappar eller reklambanderoller). Genom att besöka vår närvaro i sociala medier, utlöses många dataskyddsrelevanta behandlingar. I detalj: Om du är inloggad på ditt konto i sociala medier och besöker vår sociala medie-sida, tilldelar operatören av den sociala medieportalen detta besök till ditt användarkonto. Dina personuppgifter kan under vissa omständigheter registreras oavsett om du är inloggad eller inte har ett konto hos respektive sociala medieportal. Denna datainsamling sker i detta fall till exempel via cookies som lagras på din enhet eller genom att registrera din

IP-adress.

Med hjälp av den data som samlas in på detta sätt kan operatörerna av de sociala medieportalerna skapa användarprofiler i vilka dina preferenser och intressen lagras. På så sätt kan intressebaserad reklam kan visas inom och utanför respektive närvaro på sociala medier. Om du inte har ett konto på respektive sociala nätverk kan intressebaserad reklam på alla enheter som du är eller var inloggad på. Observera också att vi inte har kontroll över alla bearbetningsoperationer på sociala medieportaler. Beroende på leverantör kan ytterligare behandlingar därför utföras av operatörer av sociala medieportaler. Detaljer om detta finns i respektive sociala medieportals användarvillkor och integritetspolicy.

Rättslig grund

Vår närvaro i sociala medier är avsedd att säkerställa största möjliga närvaro på Internet. Därmed avses ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1(f) i Dataskyddsförordningen. De analysprocesser som initieras i sociala nätverk kan baseras på olika rättsliga grunder som definieras av operatörerna av de sociala nätverken måste ges (t.ex. samtycke i den mening som avses i Art. 6.1(a) i Dataskyddsförordningen).

Ansvar och hävdande av rättigheter

Om du besöker någon av våra sidor på sociala medier (t.ex. Facebook), är vi ansvariga tillsammans med operatören av den sociala medieplattformen för den databehandling som utlöstes under detta besök. Du kan utöva dina rättigheter (information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och reklamation) i princip både gentemot oss liksom mot operatören av respektive sociala medieportaler (t.ex. Facebook). Observera att trots att vi delar ansvaret med operatörerna på portalen för sociala medier kan vi inte fullt ut påverka databearbetningen av sociala medieportaler. Våra möjligheter är till stor del baserade på respektive leverantörs företagspolicy.

Lagringstid

Den data vi samlar in direkt genom närvaron på sociala medier används av våra system, raderas så snart du ber oss att radera dem, efter att ha återkallat ditt samtycke till lagring eller då syftet med datalagringen upphör att gälla. Sparade cookies finns kvar på din enhet tills du raderar dem. Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade. Vi har inget inflytande över lagringsperioden för dina uppgifter, som används av operatörerna av de sociala nätverken för deras egna syften. För mer information, kontakta operatörerna av de sociala nätverken direkt (t.ex. genom deras integritetspolicy, se nedan). https://www.shopify.com/legal/privacy 

Sociala nätverk i detalj

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. De registrerade uppgifterna överförs från Facebook även till USA och andra tredjeländer.

Du kan själv justera dina annonsinställningar i ditt användarkonto. För att göra detta, klicka på följande länk och logga in:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Här hittar du detaljerna: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum  och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Detaljer finns i Facebooks integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantören är Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Här hittar du detaljerna: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,  https://help.instagram.com/519522125107875  och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i Vimeos integritetspolicy: https://help.instagram.com/519522125107875

XING

Vi har en profil på XING. Leverantören är New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland. Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i XING integritetspolicy: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn använder reklamcookies.

Om du vill inaktivera LinkedIns reklamcookies, använd följande länk:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Här hittar du detaljerna: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa  och https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.  Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i Vimeos integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vimeo

Vi har en profil på Vimeo. Leverantören är Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, USA. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler samt på Vimeos uttalande baserat på "legitima affärsintressen". Här hittar du detaljerna: https://vimeo.com/privacy.  Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i Vimeos integritetspolicy: https://vimeo.com/privacy

YouTube

Vi har en profil på YouTube. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i YouTubes sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de

TikTok

Vi har en profil på TikTok. Leverantören är TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland. Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i TikToks sekretesspolicy: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de. Dataöverföringen till icke säkra tredje länder baseras på EU-kommissionens standard avtalsklausuler.. Här hittar du detaljerna: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de

BLI MEDLEM OCH FÅ EN KUPONG VÄRD 55 KR!

BLI MEDLEM OCH FÅ EN KUPONG VÄRD 55 KR!

  • Information om hälsorelaterade ämnen
  • Individuella produktrekommendationer
  • Erbjudanden, rabatter och tävlingar
  • Hjälpsamma tips gällande aktuella hälsotrender