product_id = 4915624083510variant_id = 33093608636470template_name =

 • Immunförsvarstest
 • Immunförsvarstest | cerascreen®
 • Immunförsvarstest
Immunförsvarstest
Heart Filled Heart

Immunförsvarstest

Blodanalys av lymfocyter

749 kr
Fri frakt från 1000 kr
Enkel och snabb att använda
30 dagars återbetalning
Produktinformation

Om testet

Hur är det med ditt immunförsvar?

Vårt cerascreen® Immunförsvarstest mäter antalet av fem olika sorters lymfocyter i ditt blod. Lymfocyter är en undergrupp av vita blodkroppar och spelar en viktig roll i immunsystemet. Läkare ser lymfocyter som en slags indikator för en pågående infektion i din kropp.

Detta kan också vara intressant i samband med coronaviruspandemin: I studier har det identifierats en möjlig koppling mellan låga lymfocytvärden i början av infektionen och risken för ett allvarligt och svårt förlopp av COVID-19.

Immunförsvarstest

 • Provtagning hemma: behövs bara ett stick i fingret
 • Professionell utvärdering i medicinskt laboratorium
 • Rekommendationer för ett starkt immunförsvar
 • Enligt nuvarande vetenskaplig kunskap
 • Resultat inom 48 timmar efter mottagandet av provet i laboratoriet

Anmärkning: ett cerascreen® Immunförsvarstest ersätter inte medicinsk rådgivning eller diagnos. Tala med din läkare innan du vidtar medicinska åtgärder.

Fördelar

Fördelar med Immunförsvarstest

Enligt studier var lymfocytnivåerna, som också mäts med detta test, hos människor med svåra förlopp av COVID-19 märkbart låga. Om du misstänker symtom kan du kontrollera ditt immunförsvar samtidigt som du gör ett Coronatest - och därmed bättre bedöma din personliga risk.

Du kan ta ditt prov för cerascreen® Immunförsvarstestet själv hemma: utan ett läkarebesök och slipper långa väntetider! Detta Immunsystemtest är ett blodtest: ett litet stick i fingret räcker - utvärderingen utförs sedan i ett specialiserat medicinskt laboratorium.

Dra nytta av vår expertis: cerascreen® är marknadsledare för medicinska provtagnings- och insändningskit i Europa, med över 8 års erfarenhet i utveckling och utvärdering av hälsotester. Vi har utvecklat mer än 50 godkända testsatser (medicintekniska produkter), utvärderar cirka 150 000 prover per år och levererar till 20 länder.

Resultatrapporten
Resultatrapporten Immunförsvarstest

Resultatrapporten Immunförsvarstest

Så fort laboratoriet har utvärderat ditt prov får du via my cerascreen® -appen eller genom att logga in dig på ditt kundkonto på vår webbsida tillgång till din resultatrapport. Du kan enkelt läsa rapporten på din smartphone, surfplatta eller dator och även läsa den i tryckt form om det behövs.

Tack vare laboratorieanalysen får du upplysning över antal av de fem olika lymfocyterna i ditt blod. Med hjälp av våra rekommendationer för åtgärder, kommer du att lära dig om och i vilket fall det är viktigt att uppsöka en läkare. En utförlig hälsoinformation förklarar vilken roll lymfocyter spelar i din kropp och hur du kan stärka ditt immunförsvar i vardagslivet.

Frågor

Frågor kring Immunförsvarstest

Varför testa immunsystemet?

Immunsystemet är ständigt aktivt - annars skulle vi människor inte kunna överleva i en värld full av patogener. Men i vissa situationer försvagas eller överansträngs vårt immunförsvar.

Du kan känna igen tecken på infektioner och från antalet lymfocyter bättre bedöma tillståndet av ditt immunsystem. Immuncellerna minskar ofta, till exempel om du har en infektion som influensa eller förkylning.

Det finns en intressant koppling till COVID-19 som forskare har etablerat: Du kan utföra ett immunsystemstest om du misstänker en infektion med coronaviruseset och samtidigt göra ett Corona PCR-Test. Om ett PCR-Test skulle visa ett positivt resultat och immunförsvarstestet visa ett minskat antal lymfocyter, så kan risken för ett svårt sjukdomsförlopp vara höjd.

Diskutera eventuella onormala resultat med din läkare. Var noga med att kontakta läkaren eller akutmottagningen först om du misstänker en infektion med COVID-19.

Vem rekommenderas att göra ett Immunförsvarstest?

Ett cerascreen® Immunfösvarstest kan ge spännande insikter för alla som vill veta mer om sin egen hälsa.

Testet är speciellt intressant för människor som misstänker att de har problem med sitt immunsystem eller vars immunsystem ofta utmanas av patogener .

Människor med små barn eller personer som jobbar med barn drabbas ofta av infektioner som till exempel förkylningar. I detta fall kan det vara värt att kontrollera immunsystemets funktionalitet och optimera det vid behov.

Ett försvagat immunförsvar kan också manifestera sig genom frekventa infektioner, men också till exempel genom dålig sårläkning, håravfall, frekventa hudirritationer, herpessjukdomar eller frekvent trötthet.

Hur fungerar ett Immunförsvarstest?

För ett Immunförsvarstest tar du själv med en lansett ett litet blodprov från fingertoppen. Det behövs enbart några få droppar blod. Du samlar dropparna på ett torrt blodkort - det behövs bara några få droppar och provet har en lång hållbarhet.

Provet skickas i ett returkuvert gratis till ett medicinskt laboratorium. Laboratoriet analyserar hur hög andelen av de fem undersökta lymfocyterna är i förhållande till det totala antalet vita blodkroppar.

Efter utvärderingen får du ett meddelande och du kan komma åt din individuella resultatrapport via online-kundområdet eller my cerascreen®-appen.

När ska jag genomföra ett Immunförsvarstest?

Resultaten påverkas starkt av om du vid tidpunkten av mätningen är frisk eller har en infektion, till exempel en influensa eller förkylning.

Om dina värden var normala i ett hälsosamt tillstånd kan det vara värt att göra ett nytt test i fall du får sjukdomssymtom.

Vad säger mig resultatrapporten av ett Immunförsvarstest?

Resultatrapporten av Immunförsvarstestet visar antalet lymfocyter som laboratoriet har hittat i ditt blod.

Resultaten presenteras i procent. De står för den andel som varje lymfocyt har av det totala antalet vita blodkroppar. Som jämförelse får du referensintervaller som har fastställts för friska människor mellan 18 och 71 år. För T-celler (CD3 +) är till exempel brukar ett normalintervall vara inom 11.30 till 33.17 procent.

Vilka rekommendationer får jag?

Om du har lymfocytvärden som ligger långt utanför referensintervallen rekommenderar vi att kontakta din läkare.

Om nivåerna ligger strax utanför referensområdet, kan detta indikera en förkylning eller influensa. Då kan det vara bra att göra ett nytt test för att kontrollera värdena igen när infektionen är över.

Med resultatrapporten kommer du också att få olika rekommendationer kring hur du kan stärka ditt immunsystem.

Vad är lymfocyter?

Lymfocyter är en undertyp av vita blodkroppar (leukocyter) och är bland de viktigaste byggstenarna i det mänskliga immunsystemet.

Lymfocyter innefattar bland annat olika typer av T-celler, B-celler och naturliga mördarceller.

Dessa immunceller har olika uppgifter i immunförsvaret. Till exempel säkerställer de att antikroppar produceras, saktar tillväxten av tumörceller och kan känna igen och bekämpa patogener.

Vilka lymfocyter testas?

Laboratoriet analyserar fem olika lymfocyter. De är alla viktiga hjälpare i immunsystemet och har olika uppgifter:

 • T-celler (CD3 +) bekämpar patogener och hämmar tillväxten av cancerceller
 • T-celler (CD4 +) T-hjälparcellerna, känner igen antigener (proteiner från patogener) och ser till att budbärarämnen frigörs som anropar försvarsceller på platsen.
 • T-celler (CD8+) de cytotoxiska T-cellerna, förstör infekterade eller degenererade kroppsceller efter att antigener har känts igen i dem.
 • B-celler (CD19+) är involverade i bildandet av antikroppar.
 • NK-celler (CD16+ CD56dim) de naturliga mördarcellerna, eliminerar patogener och cancerceller och initierar celldöd hos skadliga kroppsceller.

Hur hänger lymfocyter ihop med COVID-19?

Många människor som har haft svåra förlopp av COVID-19 hade ett ovanligt lågt antal lymfocyter i blodet, framförallt T-celler. Kinesiska forskare upptäckte detta redan tidigt i coronaviruspandemin i studier .

Det är inte så ovanligt. infektioner kan ofta leda till en lymfocytopeni, vilket är ett lågt antal lymfocyter. Infektionerna får ditt immunsystem att använda mer av dess försvarsceller. När sjukdomen har avtagit återhämtar sig vanligtvis också antalet lymfocyter.

Men i samband med COVID-19 finns det stora skillnader i hur utpräglat en lymfocytopeni är. Det verkar finnas en koppling till sjukdomsprocessens svårighetsgrad. Vissa forskare har därför föreslagit att man använder lymfocytvärdena för att identifiera högriskpatienter i ett tidigt skede, till exempel på sjukhus. På detta sätt kan de drabbade övervakas målinriktat och klinikens resurser kan kontrolleras bättre.

Hur kan jag stärka mitt immunförsvar?

Ett fullt fungerande immunförsvar hjälper dig att förebygga infektioner och hålla dig frisk på lång sikt. Det är därför alltid meningsfullt att stödja immunförsvaret i vardagen.

Livsstilen spelar en viktig roll. Följande rekommendationer hjälper dig att behålla ett starkt immunförsvar:

 • Ät en balanserad kost: Det är viktigt att du inte utvecklar näringsbrister. Ät mycket frukt och grönsaker och kontrollera ditt D-vitaminintag regelbundet.
 • Motionera regelbunden: Gör sport flera gånger i veckan och dra nytta av möjligheterna att gå och cykla i vardagen.
 • Tillräcklig sömn: Lymfocyter bildas under sömnen - sömnbrist leder till ökad känslighet för infektioner.
 • Minska stress: Försök att sakta ner din dagliga rutin när du blir för upptagen. Avslappningstekniker som yoga och meditation kan också hjälpa.
 • Undvik alkohol och nikotin eller minska konsumtionen: De två ämnena stör bildandet av immunceller.

Vem bör inte göra ett Immunförsvarstest?

Immunförsvarstestet är inte eller endast delvis lämpligt för vissa persongrupper :

Människor med smittande sjukdomar som hepatit och HIV får inte göra ett Immunförsvarstest.

Personer som lider av hemofili ska inte göra ett blodtest.

Gravida och kvinnor som ammar ska endast utföra Immunförsvarstestet under medicinsk övervakning. Referensvärdena och rekommendationerna gäller inte heller för denna persongrupp utan bör få rekommendationer om testresultaten från en läkare eller terapeut.

Immunförsvarstestet är inte lämpligt för barn under 18 år.

Testet är inte till för att ställa en diagnos eller bevisa sjukdomar eller en akut infektion med Coronaviruseset. Om du lider av influensasymtom, kontakta din läkare eller akutvården. Där kan även akuta symton testas med hjälp av ett PCR-test eller ett antigentest..

Recensioner

Customer Reviews

Based on 2 reviews
50%
(1)
50%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Y
Ylva K.
har koll nu

Har lärt mig mycket om immunsystemet nu tack vare hälsorapporten som jag fått (via appen). Kan verkligen rekommenderas! Priset är ok.

L
Lena L.
enkel hälsokontroll

Intressant test för att kolla upp sitt immunsystem och lymfocyter.

Så här fungerar det

1. Test i hemmet

Med en lansett som finns med i kittet av vårt matintoleranstest tar du själv några droppar blod och ger dem på ett torrblodskort.

2. Aktivera testet online

Logga in dig på my cerascreen® -appen eller ditt kundkonto på vår webbsida. Du kan även registrera dig på nytt. Här aktiverar du testet och svarar på några korta frågor, så att vi sedan kan ta fram din personliga resultatrapport med personliga rekommendationer för dig.

3. Resultrapport

Din tillgång till testresultat samt evidensbaserade insikter och tips för att förbättra din hälsa: min cerascreen®-användarprofil på vår webbplats eller app.

Das sagen unsere Kund*innen über uns

Andra kunder köpte även

D-Vitamintest
Mätning av 25-OH-D3-spegeln
625 kr
Kolesteroltest
649 kr
Järnbristtest
709 kr
- 16 %
DNA Ämnesomsättningstest
2 139 kr 1 799 kr