product_id = 7962838466826variant_id = 43534518518026template_name =

 • Cerascreen - Hashimoto Test
 • Hashimoto Test | cerascreen®
 • Hashimoto Test
Hashimoto Test
Heart Filled Heart

Hashimoto Test

1 569 kr
Fri frakt från 1000 kr
Enkel och snabb att använda
30 dagars återbetalning
Vänligen ta och skicka in ditt prov mellan söndag och tisdag och ta hänsyn till eventuella helgdagar.
Produktinformation

Om testet


Viktökning, trötthet, håravfall – det är typiska symptom på en underfunktion i sköldkörteln. Den vanligaste orsaken till det är den autoimmuna sjukdomen Hashimotos tyreoidit som är en kronisk inflammation i sköldkörteln. Vissa antikroppar i blodet tillsammans med en analys av sköldkörtelhormonerna kan vara en indikation på den här sjukdomen.

Hashimoto Test från cerascreen® bestämmer de typiska antikropparna (TPO-AK och TAK) för Hashimotos sjukdom i blodet. Därutöver mäter det de tre sköldkörtelhormonerna TSH (tyreoideastimulerande hormon), fT4 (fritt tyroxin) och fT3 (fritt trijodtyronin). Resultaten ger dig en första ledtråd till om man kan misstänka Hashimotos sjukdom och hur funktionsduglig din sköldkörtel är.

Hashimoto Test

 • En första indikation på Hashimotos tyreoidit
 • Ta blodprov hemma – enkelt och diskret
 • Professionella analyser i mediciniska laboratorier
 • Personliga rekommendationer för en frisk sköldkörtel
 • Resultat inom 1-2 arbetsdagar efter mottaget prov
Fördelar

Fördelar med Hashimoto Test

Hashimotos tyreoidit förblir ofta länge oupptäckt, eftersom den inte orsakar några eller endast ospecifika symptom. I längden kan den sedan leda till en underfunktion i sköldkörteln. Om Hashimotos sjukdom upptäcks tidigt kan du motverka den, innan den ställer till med värre besvär.

Med Hashimotos-test från cerascreen® får du en professionell analys av ditt sköldkörtelvärde från ett medicinskt laboratorium. Du behöver inga väntetider eller läkarbesök för det. Provet tar du diskret och bekvämt hemma.

Dra nytta av vår expertis: cerascreen® ärmarknadsledande på medicinska provtagnings- och insändningskit i Europa med 8 års erfarenhet av testframtagning och -utvärdering. Vi har utvecklat fler än 50 tillåtna insändningstestkit (medicinska produkter), analyserar ungefär 150 000 prover varje år och levererar till 19 länder.

Resultatrapporten
Resultatrapporten Hashimoto Test

Resultatrapporten Hashimoto Test

Så snart provet har analyserats får du resultatrapporten via appen my cerascreen® eller ditt användarkonto på vår webbsida. Du kan enkelt läsa rapporten på en smartphone, surfplatta eller dator, eller vid behov i utskrivet format.

Ilabbanalysen får du reda på koncentrationen av sköldkörtelhormonerna TSH, fT3 och fT4 samt antikropparna TPO-AK och TAK. Med hjälp av våra rekommenderade åtgärder kan du lära dig när det är lämpligt med ett läkarbesök och hur du kan stärka sköldkörteln i vardagen. I den omfattande hälsoinformationen kan du läsa om vad som sker under Hashimotos tyreoidit och vilken roll som sköldkörteln spelar i förloppet.

Frågor

Frågor kring Hashimoto Test

Varför ska jag testa mig för Hashimotos sjukdom?

Ungefär en tredjedel av befolkningen i Tyskland lider av en under- eller överfunktion i sköldkörteln. Den vanligaste orsaken för en underfunktion är den autoimmuna sjukdomen Hashimotos tyreoidit. Eftersom Hashimotos sjukdom sällan orsakar entydiga symptom är den svår att upptäcka hos de drabbade.

Ofta uppträder symptomen först då det finns en tydlig underfunktion i sköldkörteln. Möjliga symptom då är bland andra en synlig förstoring av sköldkörteln (struma), viktökning, kronisk trötthet, håravfall och sömnsvårigheter.

Ett blodprov såsom Hashimotos-test från cerascreen® hjälper till med att samla in indikationer på enstörd sköldkörtelfunktion och en eventuell förekomst av Hashimotos sjukdom. Dessa kan du sedan diskutera med din läkare och tidigt påbörja en behandling.

Vem bör göra ett test?

Orsakerna bakom Hashimotos tyreoidit är inte ännu helt fastställda. Det går inte med säkerhet att säga vad det är som utlöser sjukdomen och vem som kan drabbas av den.

Dock har forskning observerat vissa faktorer som gör Hashimotos sjukdom mer trolig. Till exempel ser det ut att finns ett genetiskt anlag för den. Personer som redan har fall av sköldkörtelstörningar i släkten insjuknar också oftare i Hashimotos tyreoidit.

Till riskgruppen för Hashimotos sjukdom hör dessutom:

 • personer med andra autoimmuna sjukdomar (såsom diabetes typ I och celiaki)
 • personer med leversjukdomar såsom hepatit C
 • personer med polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS)
 • personeröver 40 år, framförallt kvinnor

Till de som drabbas hör ofta kvinnor i klimakteriet. Därför är det typiskt att symptom på Hashimotos sjukdom och dess åtföljande underfunktion i sköldkörteln ofta avfärdas som klimakteriebesvär.

Hur fungerar testet?

För Hashimotos-testet tar du själv med hjälp av en lansett några droppar blod från fingerspetsen. Du fyller ett litet provrör med blodet. Röret skickar du kostnadsfritt i svarskuvertet till vårt medicinska partnerlaboratorium.

Laboratoriet undersöker sedan koncentrationen av de tre sköldkörtelhormonerna TSH, fT4 och fT3 samt antikropparna TPO-AK och TAK i ditt blodprov.

Vad berättar testresultatet för mig?

Resultatrapporten talar för det första om koncentrationen av sköldkörtelhormon i ditt blodprov, i nanogram per milliliter (ng/ml).

Sköldkörtelhormonerna som mäts är:

 • TSH, tyreoideastimulerande hormon
 • fT4, fritt tyroxin
 • fT3, fritt trijodtyronin

Du får dessutom reda på hur resultaten tolkas i förhållande till varandra, dvs. vad ett förhöjt TSH-värde i samband med låga fT4- och fT3-värden betyder.

För att undersöka en misstanke om Hashimotos tyreoidit mäts även koncentrationen av antikropparna TPO-AK och TAK. Förhöjda värden av antikropparna kan vara ett tecken på Hashimotos sjukdom.

Det är viktigt att komma ihåg: Testet ger ingen slutgiltig diagnos. Om avvikande mätresultat skulle uppdagas bör du vända dig till en läkare för att diagnostisera en eventuell Hashimotos tyreoidit eller andra sköldkörtelsjukdomar och diskutera behandlingsalternativ.

Vilka rekommendationer får jag?

Resultatrapporten ger dig rekommendationer om vid vilka mätvärden du bör uppsöka läkare för att diagnostisera en störning i sköldkörtelfunktionen eller Hashimotos tyreoidit.

Dessutom ger vi dig en rad olika kostråd och rekommenderade åtgärder som du kan använda för att bidra till en hälsosam sköldkörtelfunktion och sänka risken för Hashimotos tyreoidit. Här handlar det bland annat om att få ett tillräckligt intag av spårämnet jod och mineralerna selen och zink.

Vad är Hashimotos tyreoidit?

Hashimotos tyreoidit (ofta kallad Hashimotos sjukdom) är en autoimmun sjukdom. Det betyder att det egna immunsystemet attackerar kroppen. När det gäller Hashimotos sjukdom angriper immunförsvaret cellerna i sköldkörteln, vilket leder till en kronisk inflammation i sköldkörteln.

På lång sikt leder inflammationen till en underfunktion i sköldkörteln. En underfunktion i sin tur betyder att sköldkörteln producerar för lite hormoner, vilket kan leda till problem i hela kroppen och medföra en rad olika symptom.

Orsakerna bakom Hashimotos sjukdom är fortfarande mycket oklara. Ett genetiskt anlag kan uppenbarligen bidra till uppkomsten av den, och dessutom lider många av de som drabbas också av andra autoimmuna sjukdomar såsom celiaki och diabetes typ 1. Även för mycket av spårämnet jod kan öka sannolikheten för Hashimotos sjukdom.

Vad är TPO-AK och TAK?

Två labbvärden för diagnosen Hashimotos tyreoidit är antikropparna tyreoperoxidas (TPO-AK) och den tyreoglobulinbundna antikroppen (TAK).

Antikropparna är immunsystemets verktyg. TPO-AK angriper enzymet tyreoperoxidas och TAK proteinet tyreoglobulin. Både enzymet och proteinet är med i bildandet av sköldkörtelhormonet. Om antikropparna stör dem i sitt arbete kan produktionen av hormonet begränsas och på lång sikt bidrar det till en underfunktion i sköldkörteln.

Om Hashimotos tyreoidit föreligger är koncentrationen av TPO-AK och TAK oftast också förhöjda.

Vilka är symptomen på Hashimotos sjukdom?

Hashimotos tyreoidit orsakar för det mestainte några eller endast mycket ospecifika besvär såsom trötthet, frusenhet och koncentrationssvårigheter.

Om Hashimotos sjukdom leder till en underfunktion i sköldkörteln kan det föra med sig ytterligare symptom i hela kroppen men som även de ofta inte är entydiga. Till de typiska besvären hör:

 • viktökning
 • torr och sträv hud
 • menstruationsbesvär
 • håravfall
 • heshet och struma

Hur behandlas Hashimotos sjukdom?

Hashimotos tyreoidit är en kronisk autoimmun sjukdom som för närvarande inte har något botemedel. Om du däremot skulle få diagnosen ställd av en läkare finns det beprövade behandlingsalternativ som motverkar en underfunktion i sköldkörteln och dina symptom.

I allmänhet skriver läkaren ut sköldkörtelhormon (levotyroxin)som du tar i form avtabletter. På så vis utjämnar du sköldkörtelns begränsade funktion och din kropp kan använda hormonerna för sina viktiga uppgifter i kroppen.

I vissa fall krävs även andra mediciner eller till och med en operation, till exempel när en betydande struma redan har bildats, dvs. sköldkörteln är kraftigt förstorad.

Vilken verkan har sköldkörtelhormonet?

Förutom antikropparna som är relevanta för Hashimotos sjukdom undersöker testet de tre sköldkörtelhormonerna TSH, fT4 och fT3.

Sköldkörtelns viktigaste uppgift är att producera hormonet tyroxin (T4) och därifrån trijodtyronin (T3). T3 är den biologiskt aktiva formen av hormonet vars effekt känns i hela kroppen. Tyreoideastimulerande hormon (TSH) är en signalsubstans som bildas i hypofysen och som initierar bildandet av T4 och T3 i sköldkörteln.

Kroppen behöver sköldkörtelhormoner för att växa och utveckla hjärnan samt för många metabola processer. Till sköldkörtelhormonernas viktigaste uppgifter hör att:

 • producera värme
 • reglera blodsockret och fettomsättningen
 • öka energiomvandlingen och nedbrytningen av fett och kolhydrater
 • reglera pulsen

Vad betyder TSH-värdet?

Är TSH-värdet förhöjt frigör hypofysen eventuellt förstärkt TSH, eftersom sköldkörteln inte bildar tillräckligt med hormon – det är ett första tecken på en underfunktion i sköldkörteln.

Också låga TSH-värden kan vara ett tecken på en underfunktion i sköldkörteln. Ibland arbetar inte hypofysen som den ska och det kommer inte tillräckligt med TSH till sköldkörteln. Sköldkörteln bildar alltså för lite hormon.

På läkarmottagningar ses mätningen av TSH-värdet som guldmyntfoten för en sköldkörteldiagnos. För att bättre uppskatta problemen med sköldkörteln kan det dessutom löna sig att mäta sköldkörtelhormonerna fT4 och fT3.

Vad betyder fT4 och fT3?

Hormonerna förekommer i allmänhet både bundna till proteiner och i fri form. För att kontrollera sköldkörtelns funktion är det mer meningsfullt att mäta fritt tyroxin (fT4) ochfritt trijodtyronin (fT3).

Hormonerna fT4 och fT3 hänger mycket nära ihop – fT3 uppstår i princip från fT4. Därför går dina mätvärden i allmänhet åt samma håll:

 • Är fT4 förhöjt är fT3 också det. Det kan vara en indikation på en överfunktion i sköldkörteln.
 • Är fT4 för lågt är fT3 också det. Det kan vara en indikation på en underfunktion i sköldkörteln.

Hur förvarar jag testkitet hemma på rätt sätt?

Se till att kitet inte förvaras i extrem hetta eller kyla och utsätt det inte för direkt solljus.

På baksidan av förpackningen till ditt cerascreen-testkit hittar du en liten symbol av en termometer. Där står det i vilken temperatur som kitet ska förvaras i. För cerascreens blodprover är det i allmänhet mellan 2 och 30 grader Celsius.

För vem lämpar sig inte testet?

Hashimotos-testet lämpar sig inte, eller endast delvis, för vissa personer:

 • Personer med smittsamma sjukdomar såsom hepatit och HIV får inte göra Hashimototestet.
 • Personer med blödarsjuka (hemofili) bör inte göra blodprovet.
 • Gravida och ammande kvinnor bör endast göra Hashimototestet i samråd med läkare. För dessa personer gäller inte heller referensvärdena och rekommendationerna utan de bör få rekommendationer baserade på testresultaten från sin läkare eller barnmorska.
 • Hashimotos-testet lämpar sig inte för barn under 18 år.

Testet är inte till för att undersökasvåra sjukdomar. Om du till exempel lider av svåra depressioner eller extrema smärtor bör du vända dig till en läkare.

Recensioner

Så här fungerar det

1. Test i hemmet

Med en lansett som finns med i kittet av vårt matintoleranstest tar du själv några droppar blod och ger dem på ett torrblodskort.

2. Aktivera testet online

Logga in dig på my cerascreen® -appen eller ditt kundkonto på vår webbsida. Du kan även registrera dig på nytt. Här aktiverar du testet och svarar på några korta frågor, så att vi sedan kan ta fram din personliga resultatrapport med personliga rekommendationer för dig.

3. Resultrapport

Din tillgång till testresultat samt evidensbaserade insikter och tips för att förbättra din hälsa: min cerascreen®-användarprofil på vår webbplats eller app.

Das sagen unsere Kund*innen über uns

Andra kunder köpte även

D-Vitamintest
Mätning av 25-OH-D3-spegeln
625 kr
Immunförsvarstest
Blodanalys av lymfocyter
749 kr
CRP Test
Risk för åderförkalkning och kardiovaskulära sjukdomar
529 kr