product_id = 7960155193610variant_id = 43486937809162template_name =

 • Homocysteintest
 • Homocysteintest
 • Homocysteintest
Homocysteintest
Heart Filled Heart

Homocysteintest

899 kr
Fri frakt från 1000 kr
Enkel och snabb att använda
30 dagars återbetalning
Produktinformation

Om testet

Förebygg högt blodtryck och ateroskleros. Om det finns för mycket av aminosyran homocystein i kroppen stiger risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Ofta döljer sig en brist på B-vitaminer bakom en hög homocysteinnivå, men ibland kan det vara redan befintliga sjukdomar. Om du känner till din homocysteinnivå kan du bättre bedöma dessa risker och målinriktat motarbeta dem.

Homocysteintestet från cerascreen® är ett provtagnings- och insändningskit för hemmabruk. I laboratoriet undersöks homocysteinvärdet i ditt blod.

Homocysteintest

 • Ta blodprov hemma – enkelt och diskret
 • Homocystein ger en indikation på sjukdomsrisker
 • Professionella analyser i mediciniska laboratorier
 • Digital resultatrapport med rekommendationer i förebyggande syfte
 • Resultat inom en vecka efter mottaget prov
Fördelar

Fördelar med Homocysteintest

Det är bättre att förebygga än att vara tvungen att behandla. En analys av ditt homocysteinvärde hjälper dig med aktivt förebyggande – så att du kan agera på bästa sätt och sänka riskernaför ateroskleros, högt blodtryck, trombos och andra sjukdomar .

Provet till cerascreen® -homocysteintestet tar du hemma: utan behov för timslånga läkarbesök och väntetider! Testet är ett blodprov: Det räcker med ett litet stick i fingret. Analysen sker i mediciniska laboratorier.

Dra nytta av vår expertis: cerascreen® är marknadsledande på provtagnings- och insändningskit i Europa med 9 års erfarenhet av testframtagning och -utvärdering. Vi har utvecklat fler än 60 tillåtna insändningstestkit (medicinska produkter), analyserar 250 000 prover varje år och finns i många länder i Europa.

Resultatrapporten
Resultatrapporten Homocysteintest

Resultatrapporten Homocysteintest

Så fort som provet har analyserats får du resultatrapporten via my cerascreen® -appen eller ditt användarkonto på vår säkra kundsida på nätet. Du kan enkelt läsa rapporten på en smartphone, surfplatta eller dator eller vid behov i utskrivet format.

Med hjälp av labbanalysen får du reda på koncentrationen av aminosyran homocystein i blodet och om värdet befinner sig inom referensintervallet. Med hjälp av våra rekommenderade åtgärder, kan du lära dig hur du kan sänka ett förhöjt homocysteinvärde. Omfattande hälsoinformation förklarar hur homocystein hör ihop med B6-, B9- och B12-vitaminer.

Frågor

Frågor kring Homocysteintest

Varför ska jag testa homocysteinvärdet?

Homocysteinnivån är samtidigt också en varningsklocka och är redan i sig ett tecken på sjukdom. Forskare misstänker att homocysteinet i kroppen bidrar till uppkomsten av sjukdomar såsom högt blodtryck och ateroskleros.

En god nyhet är dock att du också i många fall kan sänka homocysteinvärdet igen. Det beror på vilka orsaker som ligger bakom det förhöjda värdet. Det kan till exempel vara en brist på B-vitamin eller vissa sjukdomar och mediciner.

Vem bör göra ett test?

Homocysteintestet kan vara extra intressant för människor som redan löper en högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar, till exempel på grund av genetiska anlag eller befintliga hälsotillstånd. Det är också lämpligt för personer som redan lider av sjukdomar såsom cancer, osteoporos, spastisk kolit eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Om du hör till den här gruppen kan du i och med det förhöjda homocysteinvärdet identifiera ytterligare en riskfaktor och möjligtvis motverka den.

Det kan också löna sig för gravida att göra ett homocysteintest. Under graviditeten stiger behovet på B-vitamin kraftigt och en brist på dessa vitaminer kan leda till ett förhöjt homocysteinvärde.

Hur fungerar testet?

För homocysteintestet tar du ett litet blodprov från fingertoppen med hjälp av en lansett. Det behövs bara några få droppar blod. Placera dropparna på två torra blodkort - på så sätt behöver du bara ta väldigt lite blod och provet håller sig länge. Helst ska du utföra testet på fastande mage. Det är bäst att inte äta något på 12 till 14 timmar och undvika drycker med juice, socker eller mjölk innan du tar provet.

Provet skickas kostnadsfritt i ett returkuvert till ett specialiserat medicinskt laboratorium. Laboratoriet analyserar hur hög koncentrationen av homocystein är och om den ligger inom referensintervallet eller högre. Efter analysen får du ett meddelande och kan få tillgång till resultatrapporten via kundområdet online eller appen my cerascreen®.

Vad säger resultatrapporten?

Testets resultatrapport säger vilket homocysteinvärde som har uppmätts i ditt blod. Homocysteinnivån mäts i regel i enheten mikromol per liter (μmol/L). Du får dessutom reda på om testresultatet – i förhållande till referensintervallet – är normalt, lätt förhöjt, förhöjt eller kraftigt förhöjt.

Vilka rekommendationer får jag?

Den viktigaste rekommendationen för en förhöjt homocysteinnivå är att hitta orsaken! Endast om du känner till orsaken till det höga värdet kan du effektivt motverka det. En vanlig orsak är brist på B6-, B9- eller B12-vitaminer. I resultatrapporten får du tips på hur du kan åtgärda bristen via en kostomställning eller kosttillskott.

Allra helst låter du även din läkare undersöka dig, eftersom hen kan ta dina individuella förutsättningar, din sjukdomshistoria och dina symptom, samt underliggande sjukdomar, i beaktande. Till orsakerna hör bland andra kroniska njursjukdomar, genetiska störningar och en underfunktion i sköldkörteln.

Vad säger homocysteinvärdet?

Homocystein är en naturligt förekommande aminosyra i människokroppen. I motsats till essentiella aminosyror måste vi inte tillföra homocystein via kosten. Det är en metabolit som uppstår när andra aminosyror bryts ner och som kroppen bland annat använder för att bygga upp nya proteiner.

Dock kan även ett lätt förhöjt homocysteinvärde i blodet vara problematiskt. För mycket homocystein kan skada blodkärlen och höjer bland annat risken för högt blodtryck och ateroskleros. För en förhöjd homocysteinnivå finns det inom medicinen även ett eget begrepp: homocystinuri.

Vilka vitaminer korrelerar med homocystein?

En brist på tre olika B-vitaminer kan korrelera med förhöjda halter av homocystein:

 

 • B6-vitamin som finns i kött, fisk, grönsaker, nötter och fullkorn.
 • B9-vitamin (folat) som främst förekommer i gröna bladgrönsaker, frukt, fullkornsprodukter och nötter. Den konstgjort framställda varianten av B9-vitamin kallas för folsyra och rekommenderas bland annat för gravida kvinnor.
 • B12-vitamin måste människan få i sig via animaliska livsmedel och därför saknar vegetarianer och veganer det ofta. Personer med en vegansk kost behöver få i sig vitaminen via kosttillskott.

 

Om det skulle konstateras att du har ett högt homocysteinvärde kan det också löna sig att undersöka ditt intag av dessa tre vitaminer.

Hur kan jag sänka homocysteinnivån?

Hur du sänker homocysteinvärdet är mycket individuellt. Det hör främst ihop med orsakerna till de förhöjda halterna.

Om homocysteinnivån stiger på grund av en brist på B-vitamin sjunker den också i regel igen när bristen har åtgärdats. Det hjälper också att sluta röka: Om du röker bidrar det till en brist på B-vitaminer.

I andra fall kan det vara nödvändigt att få medicinsk vård för sjukdomar som rör njurarna eller en underfunktion i sköldkörteln. Mediciner kan också höja homocysteinnivån. Om du hela tiden tar mediciner bör du prata med din läkare och kontrollera om läkemedlet påverkar homocysteinvärdet. Ibland kan det löna sig att byta till ett annat verksamt ämne.

Vad innebär en hög homocysteinnivå under graviditeten?

Det är också bra för kvinnor som vill ha barn att testa homocysteinnivån. Gravida kvinnor med ett högt homocysteinvärde löper en högre risk för komplikationer i samband med graviditeten. Det beror på att behovet av B12-, B9- och B6-vitaminer kraftigt höjs under graviditeten. Därför kan det alltså löna sig särskilt för gravida att hålla koll på homocysteinnivån.

Allmänt rekommenderas gravida att ta folsyra för att tillgodose det förhöjda B9-behovet. Det motverkar inte bara en förhöjd homocysteinnivå utan också missbildningar på fostret. Även för dem som vill bli gravida rekommenderas intaget, eftersom behovet av folat stiger redan direkt i början av graviditeten.

För vem lämpar sig inte testet?

Homocysteintestet lämpar sig inte, eller endast delvis, för vissa personer:

 • Personer med smittsamma sjukdomar såsom hepatit och HIV får inte göra homocysteintestet.
 • Personer med blödarsjuka (hemofili) bör inte göra homocysteintestet.
 • Homocysteintestet lämpar sig inte för barn under 18 år.

Testet är inte till för att diagnostisera sjukdomar. Om du till exempel lider av kraftiga smärtor eller förlamningar bör du söka läkarhjälp.

Recensioner

Så här fungerar det

1. Test i hemmet

Med en lansett som finns med i kittet av vårt matintoleranstest tar du själv några droppar blod och ger dem på ett torrblodskort.

2. Aktivera testet online

Logga in dig på my cerascreen® -appen eller ditt kundkonto på vår webbsida. Du kan även registrera dig på nytt. Här aktiverar du testet och svarar på några korta frågor, så att vi sedan kan ta fram din personliga resultatrapport med personliga rekommendationer för dig.

3. Resultrapport

Din tillgång till testresultat samt evidensbaserade insikter och tips för att förbättra din hälsa: min cerascreen®-användarprofil på vår webbplats eller app.

Das sagen unsere Kund*innen über uns

Andra kunder köpte även

D-Vitamintest
Mätning av 25-OH-D3-spegeln
625 kr
Kolesteroltest
649 kr
Järnbristtest
709 kr
- 16 %
DNA Ämnesomsättningstest
2 139 kr 1 799 kr