product_id = 6662583943222variant_id = 39823205007414template_name =

 • CRP Test
 • CRP Test
CRP Test
Heart Filled Heart

CRP Test

Risk för åderförkalkning och kardiovaskulära sjukdomar

529 kr
Fri frakt från 1000 kr
Enkel och snabb att använda
30 dagars återbetalning
Produktinformation

Om testet

Inflammation i kroppen?

Vårt cerascreen® CRP-Test kan indikera en ökad risk för åderförkalkning och hjärt- och kärlsjukdomar. För detta ändamål mäter testet koncentrationen av det högkänsliga C-reaktiva proteinet (hsCRP).

Om det har upptäckts en potentiellt ökad risk kan du vidta riktade motåtgärder genom en hälsosam livsstil och genom att låta dig undersökas av en läkare i ett tidigt skede.

CRP Test

 • Ta ett blodprov hemma: Det räcker med ett stick i fingret
 • Analys i medicinskt speciallaboratorium
 • Rekommendationer för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar
 • Enligt den nuvarande vetenskapliga kunskapen
 • Resultat inom ... dagar efter det att provet mottagits av laboratoriet

Observera: cerascreen® CRP-testet ersätter inte medicinsk rådgivning eller diagnos. Prata med din läkare om du får onormala resultat och innan du vidtar några medicinska åtgärder.

Fördelar

Fördelar med CRP Test

En påtaglig inflammation i kroppen kan vara en första indikation på hälsoproblem. Proteinet hsCRP används inom medicinen för att bättre bedöma risken för och utvecklingen av åderförkalkning och kardiovaskulära sjukdomar.

Du tar ditt prov för cerascreen® CRP-testet hemma: utan timmar av läkarbesök och väntetider! Testet är ett blodprov: det räcker med ett litet stick i fingret - utvärderingen utförs sedan i ett specialiserat medicinskt laboratorium.

Dra nytta av vår expertis: cerascreen® är marknadsledandeinom medicinska provtagnings- och insändningskit i Europa och har nio års erfarenhet av utveckling och utvärdering av tester. Vi har utvecklat mer än 50 godkända testkit (medicintekniska produkter), utvärderar cirka 250 000 prover per år och levererar till 20 länder.

Resultatrapporten
Resultatrapporten CRP Test

Resultatrapporten CRP Test

Så fort ditt prov har utvärderats kommer du att få din resultatrapport via my cerascreen® -appen eller via ditt kundkonto i vårt säkra online-kundområde. Du kan enkelt läsa rapporten på din smartphone, surfplatta eller dator och även skriva ut den om det behövs.

Laboratorieanalysen visar koncentrationen av CRP i ditt blod. Med hjälp av våra handlingsrekommendationer får du veta när ett läkarbesök är meningsfullt och hur du själv kan förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Omfattande hälsoinformation förklarar inflammationens roll i utvecklingen av åderförkalkning och hur du kan påverka processen med din livsstil.

Frågor

Frågor kring CRP Test

Varför ska jag testa CRP-nivån?

Kardiovaskulära sjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden, framför allt hjärtinfarkt och stroke. Dessa sjukdomar utvecklas dock vanligtvis inte över en natt. De föregås ofta av åderförkalkning - dvs. att blodkärlen hårdnar - som i sin tur främjas av vissa inflammationer i kroppen.

Livsstilen spelar en viktig roll. Faktorer som fetma, rökning och alkoholkonsumtion skadar kärlhälsan på lång sikt. Men generna är också viktiga, och de exakta riskerna är individuella för varje person.

Utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar är därför komplex och ingen människa är den andra lik. En första orientering om din personliga risk kan ges genom att mäta CRP-värdet. Detta inflammationsvärde anses vara ett tidigt varningstecken för åderförkalkning - och kan vara en drivkraft för att förebygga den genom livsstilsförändringar eller för att låta undersöka sig ytterligare

Prata med din läkare om eventuella onormala resultat.

Vem bör göra testet?

Cerascreen® CRP-testet kan vara användbart för alla som vill veta mer om sin egen kardiovaskulära hälsa.

Testet är till exempel också intressant för personer som har fall av hjärt- och kärlsjukdomar i sin familj. Om detta är fallet för dig kan din risk öka.

Detta gäller även om du har andra riskfaktorer för åderförkalkning och hjärt- och kärlsjukdomar, t.ex. övervikt, brist på motion, högt blodtryck eller dåliga kolesterolvärden. Personer som röker eller dricker mycket alkohol bidrar också till kardiovaskulära risker.

Sist men inte minst är hsCRP-värdet spännande för personer som redan lider av hjärt- och kärlsjukdomar - det gör det möjligt att uttala sig om den eventuella utvecklingen. Läkare använder också mätningen för detta ändamål. De använder den för att uppskatta vilka behandlingar som kan vara användbara i nästa steg.

Hur fungerar testet?

För CRP-testet tar du ett litet blodprov från fingertoppen med en lancett. Det behövs bara några få droppar blod för detta. Sätt dropparna på ett torrt blodkort - på så sätt behöver du bara ta en mycket liten mängd blod och provet kan förvaras länge.

Provet skickas kostnadsfritt till ett specialiserat medicinskt laboratorium i ett returkuvert. Laboratoriet analyserar hur hög koncentrationen av C-reaktivt protein (CRP) är i ditt blod. Eftersom mätningsförfarandet även kan upptäcka mindre avvikelser i proteinet kallas det också för högkänsligt CRP (hsCRP).

Efter utvärderingen får du ett meddelande och kan få tillgång till resultatrapporten genom att logga in dig på ditt kundkonto eller appen my cerascreen®.

När bör jag göra testet?

En CRP-mätning, som är tänkt att ge en bedömning av din kardiovaskulära risk, är endast meningsfull om du är frisk vid tidpunkten för mätningen. Detta beror på att många sjukdomar, t.ex. influensa, förkylning och andra infektionssjukdomar, ökar CRP-värdet och skulle därmed förvränga resultatet.

Vad säger mig resultatet?

Resultatrapporten från CRP-testet visar koncentrationen av det högkänsliga C-reaktiva proteinet (hsCRP).

Du får veta inom vilket referensområde ditt testresultat ligger. hsCRP i detta test mäts i milligram per deciliter blod (mg/dl).

 • < 3 mg/dl: låg risk för kardiovaskulär sjukdom
 • > 3 mg/dl: ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Resultatet är inte i sig självt en säker diagnos av en sjukdom. Du kan dock använda den för att anpassa ditt hälsobeteende och vid behov genomgå ytterligare undersökningar.

Vilka rekommendationer får jag?

Om dina CRP-nivåer är förhöjda rekommenderar vi att du kontaktar din läkare för en eventuell vidare diagnos, särskilt om du samtidigt upplever symtom.

Vi ger dig också ett antal kost- och livsstilsrekommendationer som kan hjälpa dig att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Studier* har till exempel visat att motion och fysisk aktivitet kan förbättra CRP-nivåerna och därmed troligen även förloppet av hjärt- och kärlsjukdomar.

*Källa: Walter Swardfager, Nathan Herrmann, Stephen Cornish, Graham Mazereeuw, Susan Marzolini, Lauren Sham, Krista L. Lanctôt, Exercise intervention and inflammatory markers in coronary artery disease: A meta-analysis, American Heart Journal, Volym 163, nummer 4, 2012, sidorna 666-676.e3

Vad är CRP?

C-reaktiva proteiner (CRP) är vissa proteiner som produceras i levern. De är involverade i kroppens immunförsvar och skyddar främst cellväggarna från skador orsakade av skador och sjukdomar.

Om du lider av en inflammatorisk sjukdom ökar koncentrationen av CRP i blodet. Skador och operationer leder också till högre CRP-nivåer. Därför är CRP ett mått som läkare använder för att undersöka infektionssjukdomar som blindtarmsinflammation, lunginflammation och bukspottkörtelinflammation, men även reumatiska sjukdomar och den inflammatoriska tarmsjukdomen Crohns sjukdom, bland annat.

Det högkänsliga CRP (hsCRP) gör det däremot möjligt att upptäcka även små förändringar i proteinkoncentrationen. Resultaten av denna känsligare mätning har i studier främst kopplats till hjärt- och kärlsjukdomar. Förhöjda nivåer hittades bland annat hos personer med dålig kardiovaskulär hälsa och personer med typ 2-diabetes. HsCRP mäts också hos personer som redan har drabbats av sjukdomar som hjärtinfarkt eller stroke - i dessa fall gör det det möjligt att uttala sig om sjukdomsförloppet.

VVid vilka sjukdomar är CRP förhöjt?

HsCRP-värdet är inte bara högt vid kardiovaskulära sjukdomar och ökad risk för åderförkalkning. Infektionssjukdomar - från en enkel förkylning till allvarlig lunginflammation - kan också starkt påverka värdet.

Dessutom kan hsCRP vara förhöjt vid vissa sjukdomar som kan vara kroniska:

 • Reumatiska sjukdomar.
 • Övervikt (förhöjt kroppsindex)
 • Metaboliskt syndrom
 • Diabetes mellitus typ 2

Vad kan jag göra åt förhöjt hsCRP?

Du bör låta en läkare undersöka förhöjda inflammationsnivåer för att klargöra eventuella sjukdomar som kan ligga bakom inflammationen.

Du kan också själv bidra till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det handlar framför allt om livsstilsförändringar som hälsosam kost med mycket frukt och grönsaker, viktminskning om du är överviktig, mindre psykisk stress och att sluta med cigaretter och överdriven alkoholkonsumtion.

För vem är testet olämpligt?

CRP-Testet är olämpligt eller endast begränsat lämpligt för vissa grupper av människor:

 • Människor med smittsamma sjukdomar som hepatit och HIV får inte göra ett CRP-test.
 • Personer med hemofili ska inte göra blodprovet.
 • Gravida och ammande kvinnor ska endast utföra CRP-testet under medicinsk övervakning. Referensvärdena och rekommendationerna gäller inte heller för dem, så de bör få rekommendationer om testresultatet från en läkare eller terapeut.
 • CRP-Testet är inte lämpligt för barn under 18 år.
 • Testet finns inte till för att diagnostisera sjukdom. Till exempel, om du lider av konstanta infektioner eller en allvarlig infektionssjukdom, kontakta din läkare.
Recensioner

Så här fungerar det

1. Test i hemmet

Med en lansett som finns med i kittet av vårt matintoleranstest tar du själv några droppar blod och ger dem på ett torrblodskort.

2. Aktivera testet online

Logga in dig på my cerascreen® -appen eller ditt kundkonto på vår webbsida. Du kan även registrera dig på nytt. Här aktiverar du testet och svarar på några korta frågor, så att vi sedan kan ta fram din personliga resultatrapport med personliga rekommendationer för dig.

3. Resultrapport

Din tillgång till testresultat samt evidensbaserade insikter och tips för att förbättra din hälsa: min cerascreen®-användarprofil på vår webbplats eller app.

Das sagen unsere Kund*innen über uns

Andra kunder köpte även

D-Vitamintest
Mätning av 25-OH-D3-spegeln
625 kr
Kolesteroltest
649 kr
Järnbristtest
709 kr
- 16 %
DNA Ämnesomsättningstest
2 139 kr 1 799 kr