product_id = 2027055054902variant_id = 19867450114102template_name =

 • Långtidssockertest (HbA1c)
 • Långtidssockertest (HbA1c)
 • Långtidssockertest (HbA1c)
 • Långtidssockertest (HbA1c)
 • Långtidssockertest (HbA1c) | cerascreen®
Långtidssockertest (HbA1c)
Heart Filled Heart

Långtidssockertest (HbA1c)

769 kr
Fri frakt från 1000 kr
Enkel och snabb att använda
30 dagars återbetalning
Produktinformation

Om testet

Blodsockret i den mänskliga kroppen kallas för glukos. Det är den sockerarten som våra celler kan använda för att framställa energi. Speciellt om man har diabetis är det viktigt att mäta blodsockret regelbundet. Långtidssockret Hemoglobin (HbA1c) är det genomsnittliga måttet på blodsockernivåerna för de senaste 3 månaderna. I våra röda blodkroppar finns hemoglobin som binder till syret. Lungorna transporterar det sedan vidare och ut till kroppens alla vävnader. Träffar hemoglobinet på glukos så binder sockret till hemoglobinet och det kallas för HbA1c.

Vårt cerascreen® Långtidssockertest (HbA1c) betämmer ditt HbA1c-värde som indikerar hur mycket socker dina röda blodkroppar innehåller i kapillärblod. Med hjälp av detta värde bestäms dina genomsnittliga blodsockernivåer för de senaste 3 månaderna. Nivåerna är en viktig indikator för att ta reda på en eventuell risk för diabetes.

 • Enkel + diskret provtagning hemma
 • Certifierad analys i speciallaboratorium
 • Detaljerad utvärdering av ditt HbA1c-värde
 • Konkreta rekommendationer från våra experter
 • Resultat inom 2-3 arbetsdagar efter att provet har tagits emot från laboratoriet

Långtidssockertest (HbA1c)

 • Testa dig i bekvämligheten av ditt eget hem
 • Certifierad laboratoriediagnostik
 • Heltäckande resultatrapport
 • Rekommendationer gällande särskilda behandlingar
 • Fördelar

  Fördelar med Långtidssockertest (HbA1c)

  Vi fokuserar på att leverera tillförlitliga och korrekta resultat genom att arbeta med de mest ackrediterade och certifierade laboratorierna som regelbundet deltar i färdighetstest mellan laboratorier. Vårt mål är att alltid säkra hög kvalitets- och kompetensnivå. Alla våra partners är laboratorier som har en bred erfarenhet och är betrodda så väl som använda av läkare över hela Europa. Vår inställning av användning av anonyma test-ID säkrar maximalt dataskydd och integritet.

  Vi använder den högsta standardcertifieringen för kvalitetsförvaltning:

  • EN ISO 13485
  • Färdighetstest mellan laboratorier
  Resultatrapporten
  Resultatrapporten Långtidssockertest (HbA1c)

  Resultatrapporten Långtidssockertest (HbA1c)

  Så fort ditt prov har utvärderats så kommer du kunna ta del av din individuella testrapport via appen my cerascreen® App eller vår säkra onlinebaserade kundsektion. Du kan med all enkelhet titta på rapporten på din smartphone, din dator eller helt enkelt skriva ut den.

  Resultaten av laboratorieanalysen: Ta reda på om ditt långsiktiga HbA1c-blodsocker är i den gröna zonen.

  Personliga rekommendationer för åtgärder: Lär dig hur du kontrollerar ditt blodsocker och förbättrar dina blodsockernivåer.

  Värdefull hälsoinformation: Läs om varför blodglukosnivåer är viktiga för hälsa och förstå dess förhållande till diabetes.

  Frågor

  Frågor kring Långtidssockertest (HbA1c)

  Varför ska jag kontrollera mina långtidssockervärden?

  Våra dagliga mat- och dryckesvanor och konsumtionen av cigaretter bidrar till allt fler fall av översikt och diabetes typ 2. Med diabetes så är en persons blodsockernivåer långvarigt förhöjda. Utifrån dina HbA1c-nivåer så kan du fastställa dina genomsnittliga blodsockernivåer under de senaste 2-3 månaderna. På så sätt så fort du känner igeneffekterna av ökade blodsockernivåer blir det enklare att vidta steg för att kontrollera blodsockret. Du kan, till exempel, justera din diet och öka mängden träning i din vardag.

  Hur fungerar långtidssockertestet?

  När det kommer till testet för långsiktigt blodsocker, ta ett litet blodprov från din fingertopp med hjälp av en lansett. Samla provet med hjälp av det bifogade verktyget och skicka det via returkuvertet till vårt specialistlaboratorium. Laboratoriet kommer att granska förhållande mellan hemoglobin A1c (HbA1c) och de totala hemoglobinnivåerna och på så sätt fastställa mängden socker i ditt blod. Du kan utföra HbA1c-testet när som helst på dagen, utan att fasta och med endast en liten mängd blod.

  Vad säger mig resultatet av långtidssockertestet?

  Testet för långsiktig blodsockernivå kommer att visa hur mycket socker ditt blod transporterar med HbA1c. Resultatet kan användas för att fastställa din genomsnittliga blodsockernivå under de senaste 2-3 månaderna. Dina nivåer kommer att hamna inom en av tre resultatspann:
  - Under 5.7 procent: Dina blodsockernivåer är inom det normala spannet
  - 5.7 till 6.5 procent: Då är i gråområdet och bör kontrollera din diabetesrisk med en läkare
  - Mer än 6.5 procent: Du bör definitivt kontakta en läkare för att utreda eventuell diabetes

  Vilka rekommendationer kommer jag att få?

  Resultatrapporten ger tips gällande hur man undviker höga blodsockernivåer och därmed förebygger risken att få diabetes. Målet är att regelbundet kontrollera din långvariga HbA1c-blodsockernivå, för att bli av med övervikt, för att utesluta så mycket socker som möjligt i kosten och för att sänka dina stressnivåer. Om du misstänker att du har debates eller hög risk för att utveckla diabetes bör du uppsöka en läkare.

  Vad är HbA1c-värdet?

  Hemoglobin är de röda blodcellernas pigment, som transporterar syre i människors blod. Glukosrester— socker i blodet — förblir sammankopplat med hemoglobin under minst 30 dagars tid. Experter kallar denna blandning av pigment och glukos för hemoglobin A1c eller HbA1c. Ett blodprov kan användas för att fastställa hur mycket HbA1c som finns i blodet och hur omfattande produktionen av HbA1c i förhållande till hemoglobin är. Procenten som uttrycker förhållandet är HbA1c-nivån, även kallad långsiktig blodsockernivå.

  Vad är höga blodsockernivåer?

  Symptomen på högt blodsocker är vanligtvis ganska otydliga och svåra att upptäcka. Folk vänjer sig ofta vid blodsockerförändringar tills de inte längre märker sina symptom. Detta är vanligt om man redan har diabetes typ 2. Men det finns några typiska symptom på hyperglykemi:
  - Ökat behov att urinera
  - Överdriven törst
  - Utmattning
  - Huvudvärk

  Vad är låga blodsockernivåer?

  Till och med lågt blodsocker kan vara problematiskt - blodet kan inte ta hand om tillräckligt mycket glukos i kroppen, vilket leder till energibrist i hjärnan. Detta kan ske på grund av omfattande stress, extrema fysiska påfrestning eller alkoholkonsumtion. Strikt fasta kan i avsevärd utsträckning sänka blodsockernivåerna, särskilt bland folk med diabetes typ 1. Möjliga symptom på hypoglykemi:
  -Skakiga ben
  - Takykardi (snabb hjärtrytm), svår svettning, kallsvettningar
  - Matsug
  - utmattning och koncentrationssvårigheter
  - Förvirring och ångestattacker

  Varför har vi socker i blodet?

  Blodsocker är en viktig del av vår energiomsättning. Socker ger energi som våra kroppar behöver för att fungera. Till exempel så når glukos hjärnan via blodet. Själva insulinhormonet spelar en viktig roll i processen. Det kontrollerar mängden socker från blodet som når våra celler. Det reglerar också våra blodsockernivåer och säkerställer att värdena hos hälsosamma personer är inom det normala spannet. Om det finns för lite insulin i kroppen så kommer blodsockernivåerna att stiga.

  Recensioner

  Så här fungerar det

  1. Test i hemmet

  Med en lansett som finns med i kittet av vårt matintoleranstest tar du själv några droppar blod och ger dem på ett torrblodskort.

  2. Aktivera testet online

  Logga in dig på my cerascreen® -appen eller ditt kundkonto på vår webbsida. Du kan även registrera dig på nytt. Här aktiverar du testet och svarar på några korta frågor, så att vi sedan kan ta fram din personliga resultatrapport med personliga rekommendationer för dig.

  3. Resultrapport

  Din tillgång till testresultat samt evidensbaserade insikter och tips för att förbättra din hälsa: min cerascreen®-användarprofil på vår webbplats eller app.

  Andra kunder köpte även

  D-Vitamintest
  Mätning av 25-OH-D3-spegeln
  625 kr
  - 5 %
  Solvitaminer
  1 110 kr 1 059 kr