Vi hoppas att du tycker om att läsa denna artikel

Om vi kan hjälpa dig att bättre förstå kroppens signaler, klicka här

HbA1c blodsockernivåer

Hur du förbättrar dina blodsockernivåer

422 miljoner människor världen över lider av diabetes. Merparten är drabbade av drastiska förändringar i blodsockernivåer och tillhörande inverkan på de såväl neurologiska system som på hjärt- och kärlsystemet. Med träning, rätt mat och fasta så kan du ta kontroll över dina värden!

Oavsett om det handlar om gummibjörnar, lakrits eller choklad så har man länge misstänkt att sötsaker utlöser diabetes. Men det är inte nödvändigtvis sockret som leder till diabetes. Som forskning nu har visat så kan ohälsosam kost och övervikt öka blodsockernivåer och orsaka diabetes typ 2. Även hälsosamma och aktiva barn och vuxna kan drabbas av typ 1 diabetes, som vanligtvis beror på genetiska faktorer.

Förhöjt blodsocker och diabetesrisk kan mätas med genomsnittligt blodsockervärde HbA1c. I den här artikeln så kommer vi att förklara vad värdet handlar om och vad u kan göra åt hypoglykemi och hyperglykemi.

Diabetes mellitus

Det genomsnittliga blodsockervärdet HbA1c är särskilt relevant för personer som lider av diabetes. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är diabetes mellitus en av de mest vanligt förekommande sjukdomar, med ungefär 422 miljoner drabbade människor i världen 2014. Typ 2 diabetes är särskilt vanligt förekommande bland äldre människor.

För att verkligen förstå den kliniska aspekten av den utbredda sjukdomen diabetes är det viktigt att konkretisera några av de mest vanligt förekommande begreppen: pankreas, insulin, blodsocker, diabetes typ 1 och diabetes typ 2.

Vad är insulin?

Bukspottskörteln tillverkar hormonet insulin. Det reglerar blodsocker, d.v.s. mängden glukos i blodet, och fungerar som en nyckel. Det öppnar cellmembran från utsidan så att sockret från blodet kan komma in i cellen och tillgodose den med energy. När sockret har kommit in i cellen så sjunker sockernivån i blodet[1].

Generellt sett så möjliggör insulin för sockret att komma in i cellerna. När man har diabetes mellitus så kan inte kroppen transportera socker från blodet till cellerna. Sockret (glukos) fortsätter att cirkulera i blodet vilket ökar blodsockernivån. Diabetes orsakas av insulinbrist eller oanvändbart insulin. Det finns tre olika typer:

 • Diabetes mellitus typ 1 - absolut insulinbrist
 • Diabetes mellitus typ 2 - relativ insulinbrist
 • Graviditetsdiabetes - relativ insulinbrist under graviditet

Skillnaden mellan diabetes mellitus typ 1 och 2

När diabetes typ 1 föreligger så bilder bukspottskörteln inte längre insulin på grund av virusinfektioner eller genetiska förutsättningar. Diabetes typ 1 drabbar barn och ungdomar Diabetes typ 2 orsakar däremot vanligtvis av dålig kost och övervikt: Med denna sjukdom så tillverkar bukspottskörteln insulin men kan inte öppna cellmembranen. Fettceller står i vägen för insulin. Därförstannar glukos kvar i blodet och blodsockernivån höjs[2].

Diabetes genom D-Vitaminbrist

Bra att veta: Det finns en norr- och södergräns i Europa när det gäller diabetes mellitus typ 1. I Skandinavien så är avsevärt mycket fler personer än i södra Europa drabbade. Forskare antar att genetisk och vitamin D-brist är bakomliggande orsaker. Solvitaminet anses skydda bukspottskörteln från infektioner som försämras dess funktion[3].

Graviddiabetes

Graviddiabetes är en ganska vanligt förekommande klinisk åkomma. I de flesta fall så förekommer förhöjda blodsockernivåer under andra halvan av graviditeten. De följande faktorerna ökar risken för att utveckla diabetes typ 2 under graviditeten[4]:

 • Gravida kvinnor som lider av allvarlig övervikt.
 • När kvinnan har utvecklat diabetes under en tidigare graviditet.
 • Diabetes typ 2 är vanligt förekommande i kvinnans familj.

Därför bör du genomgå regelbundna undersökningar., Om du får diagnosen graviddiabetes bör du kontrollera dina blodsockernivåer. I värsta fall så kan dåligt skött graviddiabetes lede till missfall. Efter födseln så löser sig vanligtvis denna sorts diabetes sig själv[5].

Vad man vet - Amning skyddar mot diabetes mellitus typ 2

Det Tyska institutet för näringsforskning undersökte risken för ammande mödrar att utveckla typ 2 diabetes. Det visade sig att inga av de ammande deltagarna hade en förhöjd risk[6]. Forskare vid Tyska centret för diabetesforskning misstänker att amning skyddar kvinnor mot diabetes typ 2 när de har haft graviddiabetes.[7].

Blodsocker och HbA1c

Socker är som bränsle för kroppen. Vår hjärna, muskler och organ fungerar som bäst när insulin tillgodoser dem med denna energikälla. Bröd, potatis, ris, frukt och sötsaker innehåller kolhydrater, kemikaliska sockerkedjor. De består av glukos eller fruktos, som omvandlas till glukos i kroppen. Redan i munnen så Endast i denna form så kan kroppen introducera kolhydrater till blodet via slemmembranen i tunntarmen - blodsockret ökar och bukspottskörteln frigör insulin.

Vilka blodsockernivåer anses vara normala?

Läkare mäter vanligtvis blodsocker i internationella enhetenmillimol per liter (mmol/L). I Tyskland så används ofta milligram per deciliter (mg/dl). Huruvida ditt blodsocker är inom ett hälsosamt spann beror på huruvida du fastar eller vad du har ätit[8, 9].

Hälsovärde/ målvärden vid specifika tider

Efter man vaknar (fasta)

Innan man äter

Minst 90 minuter efter man ätit

Hälsosam

72-108 mg/dl

< 140 mg/dl

Diabetes mellitus typ 2

72-126 mg/dl

< 153 mg/dl

Diabetes mellitus typ 1

90-126 mg/dl

72-126 mg/dl

90-162 mg/dl

Barn med diabetes

72-126 mg/dl

72-126 mg/dl

90-162 mg/dl

Justerad av : National Institute for Health and Care Excellence

Bra att veta: För att omvandla blodsockervärdet från mg/dl till mmol/L så måste du dela värdet med 18. 72 mg/dl motsvarar därför 4 mmol/L.

Blodsockerobalans och dess konsekvenser

Det är svårt för diabetiker att upprätthålla bra blodsockernivåer. Men med rätt behandling och livsstil så kan du sträva efter hälsosamma blodsockernivåer för att undvika konsekvenserna av blodsockersvängningar. Såväl hypoglykemi som hyperglykemi har en negativ inverkan på din kropp.

Om ditt blodsocker sjunker till en väldigt låg nivå så kan detta leda till krampanfall utöver de vanligt förekommande symptomen. I värsta fall kan allvarlig hypoglykemi leda till att du tappar medvetande[15].

Långvarig hyperglykemi kan orsaka bestående skada. Skada på nervcellerna leder till domningar, särskilt i fötterna. Försockrade molekyler ansamlas i ögat, vilket kan leda till nedsatt syn. Höga blodsockernivåer gör det också svårt för njurarna och hjärtkärlen att fungera. Risken att utveckla njurproblem eller till och med drabbas av stroke ökar [16].

Vad man vet: Höga blodsockernivåer och HbA1c påverkar hjärnan

enligt den senaste forskningen så åldras din hjärna snabbare om du lider av diabetes med kronisk hyperglykemi. I en studie då var hjärnorna hos diabetiker fem år äldre än personer i den hälsosamma referensgruppen. På samma sätt så kan diabetes leda till demens . För att minska risken så bör patienter försöka uppnå ett kontinuerligt optimalt HbA1c-värde med rätt behandling[19].

Vad utgör förhöjd blodsockernivå?

Läkare anser att det föreligger förhöjt blodsocker när fastande blodsockernivåer överskrider 126 milligram per deciliter. Eftersom kroppen frigör avsevärda mängder av stresshormonet kortisol på morgonen så kan fastande blodsocker överstiga 126 mg/dl på morgonen. Kortisol ökar mängden glukos i blodet[10, 11].

Pojken med världens högsta blodsockernivåer: Amerikanen Michael Buonocore togs in på sjukhus 2008 med en blodsockernivå på 2656 mg/dl. Han fick diagnosen diabetes mellitus typ 1[12].

Vad är HbA1c-värde?

Det genomsnittliga blodsockret HbA1c motsvarar dina snittnivåer av blodsocker under en period på tre månader. Socker fäster sig på blodpigmentet hemoglobin i blodet, vilket gör att det "försockras". Vi kallar blodpigment med socker för "glykohemoglobin", "hemoglobin A1c" eller "HbA1c".

Desto högre HbA1c-värde, desto mer försockrade hemoglobinpartikar i blodet. Detta betyder att du har förhöjda blodsockernivåer under denna period. I Tysktalande länder så är HbA1c-värdet vanligtvis angivet som ett procentuellt värde det beskriver förhållandet mellan HbA1c och totalt hemoglobin. Läkare kan använda detta värde för att diagnostisera diabetes mellitus[13].

Vilka HbA1c-värden är normala? - En översikt

HbA1c-value

Förklaring

< 5,7 procent

Normalt spann

5,7 procent < 6,5 procent

Grått område ( fördiabetes ) - vänligen förtydliga

= 6,5 procent

Förhöjt (möjlig diabetes) - måste förtydligas

6,5 - 7 procent som målspann för diabetiker

Om ditt HbA1c-värde är i det så kallade gråområdet så kallar läkare det för fördiabetes. I detta blodsockerspann så ökar risken för att utveckla diabetes. Särskilt bland personer som är överviktiga eller äter obalanserad kost. En hälsosam kost och tillräckligt med träning kan minimera risken., Om ditt värde överstiger eller motsvarar 6.5 procent så kommer läkare att anta att du har diabetes. Ett heltäckande blodtest låter läkare bekräfta diagnosen.

Sammanfattningsvis – Blodsocker och HbA1c:
Blodsockervärdet indikerar hur mycket glukos det finns i blodet. HbA1c-värdet är som ett långtidsminne för sockernivån i blodet. Det ger information om blodsockernivån de senaste tre månaderna. Båda parametrar är viktigt för diagnosen av diabetes mellitus och är särskilt relevant för diabetiker.

Orsaker till hyperglykemi och hypoglykemi

Olika faktorer gör att blodsockret ökar eller minskar. Vanligtvis så återställer hormoner balansen, men för diabetiker så fungerar detta bara i liten utsträckning. Därför varierar deras blodsocker i större utsträckning, vilket leder till mer utbredd hypoglykemiand hyperglykemi.

Vad orsakar hypoglykemi?

Om mängden insulin är för hög så sjunker blodsockernivåerna snabbt. För mycket socker kommer in i cellerna. Följande saker minskar i avsevärt utsträckning dina blodsockernivåer[14]:

 • Att använda mer insulin och medicin än nödvändigt
 • Omfattande fysisk aktivitet
 • Höga stressnivåer
 • Omfattande alkoholbruk
 • Fasta och att hoppa över måltider (särskild för diabetes typ 1)

Du bör inte underskatta hypoglykemi - sjunkande blodsockernivåer måste motarbetas. Ha alltid med dig din glukosmätare och dextros för att undvika de farliga konsekvenserna av hypoglykemi.

Du bör inte underskatta hypoglykemi - sjunkande blodsockernivåer måste motarbetas. Ha alltid med dig din glukosmätare och dextros för att undvika de farliga konsekvenserna av hypoglykemi.

Bra att veta: I särskild fall så kan godartade tumörer leda till hypoglykemi. Så kallade insulinomer leder till för mycket insulin, vilket gör att blodsockernivåerna sjunker. I Tyskland så är var tvåhundrade personer i riskzonen för att utveckla en insulinom. Personer över 50 års ålder är särskilt utsatta[15].

Vad höjer blodsockernivåer?

Hyperglykemi påverkar främst diabetiker. Glukos blir kvar i blodet på grund av insulinbrist Blodsockernivåer kan också öka på grund av [16]:

 • höga stressnivåer
 • användandet av kortisonberedningar
 • Infektioner
 • Brist på träning

Symptom på hypoglykemi och hypoglykemi

Svajningar i blodsocker går inte obemärkt förbi. Ditt hjärta slår snabbare, förvirring drabbar dig och dina känslor växlar mellan ångest och ilska. Hyperglykemi och hypoglykemi kan vara farligt om du inte vidtar snabba åtgärder. Problemet med blodsockerobalans: Desto mer ofta du drabbas, desto sämre kommer du att må över tiden. Personer med vanligt förekommande hypoglykemi märker att deras blodsocker är lågt endera för sent eller inte alls vilket kan ha livshotande effekter[17, 18].

Hur vet jag om nitt blodsocker är lågt eller för högt?

Hypoglykemi[15]

Hyperglykemi[16]

Snabba hjärtslag

Ökad urinproduktion

Förhöjd aptit

Förhöjd törst

koncentrationssvårigheter, utmattning, förvirring, ångestattacker, känsloutbrott

Utmattning

Ökad svettning, kallsvettningar, svaga knän

Huvudvärk

Behandling - Optimera blodsocker och HbA1c

6 tips för att förbättra genomsnittliga blodsockervärden

Regelbundna undersökningar hos läkare eller diabetesspecialister är viktigt för ett väl justerat HbA1c-värde. Men en stor del av ansvar ligger också hos de som är drabbade. Rätt insulinterapi och medicin kan användas för att justera blodsockernivåer. Men när det gäller svajningar i nivåer så måste den drabbade vidta åtgärder för att förebygga hälsoproblem. Detta gäller i bästa fall inte bara den drabbade, utan även familjemedlemmar, vänner och partners.

Vad gör jag om det föreligger hypoglykemi?

Du måste vidta snabba åtgärder! Hypoglykemi behandlas bäst med snabbupptaget socker: dextros, sötsaker, Coca Cola och juicer. Beroende på värdet så rekommenderas följande åtgärder. Efter 15 minuter bör du kontrollera huruvida värdet har ökat[20].

Blodsocker-
nivå

Dextros

Coca Cola

Vanligt
socker

Frukt
-juice

< 80 mg / dl

1 tablett

50 ml

1 tsk utspädd i vatten

100 ml

< 70 mg / dl

1. 5 tabletter

75 ml

1.5 tsk utspädd i vatten

150 ml

< 60 mg / dl

2 tabletter

100 ml

1 matsked utspädd i vatten

200 ml

< 50 mg / dl

2.5 tabletter

125 ml

1.5 matsked utspädd in water

250 ml

Vad ska jag göra om mitt blodsocker inte stiger?

Du kan inte vara själv i en sådan situation! Följande måste övervägas[21]:

 • Hämta hjälp. Berätta för din partner, granne eller en person i din närhet.
 • Fortsätt att äta snabba kolhydrater och kontrollera ditt värde var 15:e minut.
 • Om värdet sjunker avsevärt, ring 112.
 • Ha alltid en glukagonspruta tillgänglig. Glukagon är en antagonist till insulin och höjer blodsockret.

Hur kan jag sänka högt blodsocker?

Du kan motverka högt blodsocker med insulin. Din diabetesspecialist kommer att diskutera mängden insulin som behövs vid fall av hyperglykemi. Träning kan sänka ditt blodsocker, men om du utvecklar hyperglykemi så kommer ditt blodsocker at öka drastiskt till följd av träning[22].

Vad är det bästa sättet att sänka ett högt HbA1c-värde?

Med rätt medicin och livsstil så kan du förbättra din HbA1c-nivå och hålla den optimal. Detta är särskilt viktigt för folk som lider av diabetes. Som diabetiker bör du kontrollera ditt HbA1c var tredje månad, och ditt blodsocker flera gånger om dagen. Fortsätt att äta hälsosamt. I många fall så kan typ 2-diabetiker kontrollera sin sjukdom så bra med diet och viktnedgång att de inte behöver några mediciner[23, 24, 25].

Typ 1 diabetes

Typ 2 diabetes

Justera insulinterapin rätt

Justera insulinterapi och medicin rätt

Träna regelbundet

Träna regelbundet, gå ned i vikt

Undvik mat med högt glykemiskt index

Undvik mat med högt glykemiskt index, ät hälsosamt

Kontrollera blodsockret regelbundet

Diskutera regelbunden kontroll av blodsocker med din läkare

Kontrollera blodsockret regelbundet

Kontrollera HbA1c-värdet var tredje månad

Kontrollera HbA1c-värdet var tredje månad

Magnesium - Ett hjälpmedel mot typ 2-diabetes?

Kosttillskott i form av magnesiumtillskott kan hjälpa personer med diabetes typ 2 att kontrollera sitt blodsocker. Mineralen främjar insulinets effektivitet vilket låter kroppen transportera mer socker till cellerna [26].

Vad är glykemiskt index?

Detglykemiska indexetvisar hur snabbt och drastiskt som blodsockret stiger när du äter särskilda matvaror. Desto mer och snabbare ditt blodsocker stiger, desto mer insulin behöver kroppen. Till exempel så har vitt mjölk, vitt ris, pumpor och sötsaker högt glykemiskt index. Fullkornsprodukter och de flesta frukter leder inte till någon nämnvärd förhöjning av blodsocker [27].

Vad man vet: Periodvis fasta vid diabetes mellitus typ 2

Periodvis fasta håller på att bli allt mer viktigt. Under dagen bör du ha en period av fasta motsvarande 16 timmar, under vilket du bara dricker vatten och te. Du kan bara äta under de kvarvarande åtta timmarna. Den mest populära metoden är att äta två mål mat mellan 12:00 och 20:00 och sedan fasta. Enligt en studie som publicerades i World Journal of Diabetes så kan denna sorts fasta hjälpa personer med typ 2 diabetes att förbättra sina blodsockernivåer och tappa vikt. Den långa perioden utan mat kommer att stabilisera ditt blodsocker och din omsättning kommer att fokusera på dina fettreserver. Kom ihåg en sak: Så fort din bukspottskörtel frigör insulin så upphör din fettomsättning[28, 29].

Vad bör en diabetiker överväga innan träning?

Om du tränar så bör du regelbundet kontrollera ditt blodsocker en timme innan träning. Om värdet understiger 100 milligram per deciliter så bör du äta två tabletter dextros eller en banan. Om värdet överstiger 200 milligram per deciliter eller 80 milligram per deciliter så behöver du vänta tills värdet normaliseras. Det är också en bra idé att kontrollera dina blodsockernivåer efter träning då man vanligtvis inte märker hypoglykemi under träning[22].

Viktigt: Du bör inte kontrollera ditt blodsocker innan träning och inte heller innan du kör ett fördon!

HbA1c-test

HbA1c-värdet är den allra viktigaste parametern när det kommer till att utvärdera blodsockerkontroll hos diabetiker. Utöver personer med diabetes så bör riskgrupper regelbundet kontrollera sina nivåer. Om du är överviktig och har diabetes i släkten är det en bra idé att regelbundet kontrollera dina värden.

Ett HbA1c-test är väldigt förmånligt av följande anledningar[30]:

 • Du behöver inte utföra det på fastande mage.
 • Det kan utföras när som helst.
 • Det ger information om ditt blodsocker de senaste tre månaderna.
 • Det kräver bara en liten mängd blod.

Vem kontrollerar ditt HbA1c-värde?

Långtidssockertest
Läkare, diabetesexperter och vissa apotek kan erbjuda tester för att kontrollera dina genomsnittliga blodsockernivåer - men du kan även göra ett självtest. Med vårt cerascreen® Långtidssockertest (HbA1c) kan du ta reda på dina blodsockernivåer. Du tar själv ett litet blodprov från fingertoppen. Ett speciallab analyserar ditt blodprov och bestämmer ditt långvariga blodsocker samt använder det för att fastställa ditt genomsnittliga blodsocker under de senaste tre månaderna.

Vad är HbA1c-värdet?

HbA1c-värdet kallas ibland för långsiktigt blodsocker. Det ger information om den genomsnittliga blodsockernivån under de senaste tre månaderna. I Tysktalande länder uppges vanligtvis HbA1c-värdet procentuellt och internationellt även som millimoler per mol (mmol/mol).

Vad visar HbA1c-värdet?

Om HbA1c-värdet överstiger 6.5 procent så är det blodsocker för högt. Du kanske lider av diabetes. Med ett värde på 5.7 till 6.5 procent så ökar risken för diabetes. Diabetes mellitus är ett tillstånd som är förknippat med obalans i blodsockret. Detta beror på brist på insulin.

Hur kan jag sänka mitt HbA1c-värde?

För att optimera ditt HbA1c-värde så rekommenderar vi: regelbunden fysisk aktivitet, en balanserad kost, välanpassad medicin och regelbunden övervakning av blodsocker och HbA1c. Enligt de senaste studierna så sägs periodvis fasta kunna hjälpa personer med diabetes typ 2 att optimera nivåerna.

Vad händer om det föreligger hypoglykemi och hyperglykemi?

Hypoglykemi uppstår när ett överskott på insulin gör att glukosnivåerna sjunker. EXtrem fysisk aktivitet kan också minska blodsockret. Hypoglykemi uppstår när det inte finns tillräckligt med insulin i kroppen eller när du är stressad. Om du har hypoglykemi så kan du ha svårt att koncentrera dig, dina knän kan bli svaga och du kan drabbas av ökad svettning. Hypoglykemi märks av att man får ett ökat behov att urinera och påtaglig känsla av törst.

Källor

 1. Pschyrembel Online | Insulin, https://www.pschyrembel.de/Insulin/H07H2/doc/
 2. Pschyrembel Online | Diabetes mellitus, https://www.pschyrembel.de/Diabetes%20mellitus/K05U4
 3. Bundeszentrum für Ernährung. Typ-1-Diabetes, https://www.bzfe.de/inhalt/pressemeldung-6214.html
 4. Helmholtz Zentrum München. Schwangerschaftsdiabetes tritt bei ca. 4,5 % auf, https://www.diabetesinformationsdienst-muenchen.de/erkrankungsformen/schwangerschaftsdiabetes/verbreitung/index.html
 5. National Health Service. Gestational diabetes, https://www.nhs.uk/conditions/gestational-diabetes/
 6. Bundeszentrum für Ernährung. Typ-2-Diabetes, https://www.bzfe.de/inhalt/pressemeldung-6994.html
 7. Bundeszentrum für Ernährung. Wie Stillen vor Diabetes schützt: Der Stoffwechsel verändert sich, https://www.bzfe.de/inhalt/wie-stillen-vor-diabetes-schuetzt-27778.html
 8. Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Nationale VersorgungsLeitlinie Therapie des Typ-2-Diabetes – Langfassung, 1. Auflage. Version 4. 2013, zuletzt geändert: November 2014. Available from: www.dm-therapie.versorgungsleitlinien.de; [cited: 02.11.2018]; DOI: 10.6101/AZQ/000213
 9. pmhdev: Blood Glucose Monitoring - National Library of Medicine, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0024698/
 10. WHO | Diabetes programme, http://www.who.int/diabetes/en/
 11. Freckmann, G., Hagenlocher, S., Baumstark, A., Jendrike, N., Gillen, R.C., Rössner, K., Haug, C.: Continuous Glucose Profiles in Healthy Subjects under Everyday Life Conditions and after Different Meals. J. Diabetes Sci. Technol. Online. 1, 695–703 (2007)
 12. Guinness World Records. Highest blood sugar level, http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/highest-blood-sugar-level
 13. Neal, B., Perkovic, V., Mahaffey, K.W., de Zeeuw, D., Fulcher, G., Erondu, N., Shaw, W., Law, G., Desai, M., Matthews, D.R.: Canagliflozin and Cardiovascular and Renal Events in Type 2 Diabetes. N. Engl. J. Med. 377, 644–657 (2017). doi:10.1056/nejmoa1611925
 14. Mayo Clinic. Hypoglycemia - Symptoms and causes, http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypoglycemia/symptoms-causes/syc-20373685
 15. Informationen für Patienten und Fachleute aus erster Hand - Schwerpunkt: Endokrinologie / Diabetologie, http://www.diabetes-deutschland.de/insulinom/
 16. Mayo Clinic. Hyperglycemia in diabetes - Symptoms and causes, http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperglycemia/symptoms-causes/syc-20373631
 17. Spero, D., BSN, RN: Low Blood Sugar Symptoms But Normal Levels, https://www.diabetesselfmanagement.com/blog/low-blood-sugar-symptoms-but-normal-levels/
 18. American Diabetes Assiciation. Hypoglycemia (Low Blood Glucose), http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/hypoglycemia-low-blood.html
 19. Blutzucker versus Denkleistung, https://www.bzfe.de/inhalt/pressemeldung-7371.html
 20. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney DIseases (NIDDK). Low Blood Glucose (Hypoglycemia), https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/preventing-problems/low-blood-glucose-hypoglycemia
 21. Blauw, H., Wendl, I., DeVries, J.H., Heise, T., Jax, T., PCDIAB consortium: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of various glucagon dosages at different blood glucose levels. Diabetes Obes. Metab. 18, 34–39 (2016). doi:10.1111/dom.12571
 22. Shugart, C., Jackson, J., Fields, K.B.: Diabetes in Sports. Sports Health. 2, 29–38 (2010). doi:10.1177/1941738109347974
 23. Pettus, J., Stenger, P., Schachner, H.C., Dunne, N., Parkes, J.L., Pardo, S., Edelman, S.V.: Testing versus guessing blood glucose values: impact on self-care behaviors in type 2 diabetes. Curr. Med. Res. Opin. 30, 1795–1802 (2014). doi:10.1185/03007995.2014.929097
 24. Pan, B., Ge, L., Xun, Y.-Q., Chen, Y.-J., Gao, C.-Y., Han, X., Zuo, L.-Q., Shan, H.-Q., Yang, K.-H., Ding, G.-W., Tian, J.-H.: Exercise training modalities in patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and network meta-analysis. Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. 15, 72 (2018). doi:10.1186/s12966-018-0703-3
 25. Hermanns, N., Schumann, B., Kulzer, B., Haak, T.: The impact of continuous glucose monitoring on low interstitial glucose values and low blood glucose values assessed by point-of-care blood glucose meters: results of a crossover trial. J. Diabetes Sci. Technol. 8, 516–522 (2014). doi:10.1177/1932296814524105
 26. Division of Nutritional Epidemiology, National Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Magnesium intake and risk of type 2 diabetes: a meta-analysis. - PubMed - NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17645588
 27. American Diabetes Association. Glycemic Index and Diabetes, http://www.diabetes.org/food-and-fitness/food/what-can-i-eat/understanding-carbohydrates/glycemic-index-and-diabetes.html
 28. Barnosky, A.R., Hoddy, K.K., Unterman, T.G., Varady, K.A.: Intermittent fasting vs daily calorie restriction for type 2 diabetes prevention: a review of human findings. Transl. Res. J. Lab. Clin. Med. 164, 302–311 (2014). doi:10.1016/j.trsl.2014.05.013
 29. Arnason, T.G., Bowen, M.W., Mansell, K.D.: Effects of intermittent fasting on health markers in those with type 2 diabetes: A pilot study. World J. Diabetes. 8, 154–164 (2017). doi:10.4239/wjd.v8.i4.154
 30. Saudek, C.D., Brick, J.C.: The Clinical Use of Hemoglobin A1c. J. Diabetes Sci. Technol. Online. 3, 629–634 (2009)

Vill du förstå din kropp bättre?

Genom att mäta dina hälsoparametrar får du värdefull information om din kropps potential. För detta ändamål har vi utvecklat våra cerascreen® provtagnings- och insändningskit för provtagning av slutanvändaren. Snabb och enkel användning hemma och gratis retur till vårt specialistlaboratorium!

Våra hälsotester

Om oss

Vi vill hjälpa våra kunder att leva ett hälsosammare liv. För att göra detta samarbetar vi med forskare, läkare och ekotrofologer för att utveckla tester som hjälper oss att bättre förstå kroppens symtom.

Läs mer

Gratis hälsoinformation

Få hälsotips och information om hur provtagnings- och insändningskit för hemmabruk kan förbättra ditt liv.

Registrera dig nu
innehåll