Vi hoppas att du tycker om att läsa denna artikel

Om vi kan hjälpa dig att bättre förstå kroppens signaler, klicka här

Järnbrist

Att upptäcka och justera järnbrist

Järnbrist anses vara en av de mest vanliga bristsymptomen i världen och är den mest vanliga orsaken till blodbrist. Om du upptäcker brist så kan du motverka den med riktade justeringar i kosten eller kosttillskott kan du motverka brist.

Blod smakar som järn. Den som någon gång har skurit sitt finger och slickat bort blodet vet det. Den metalliska smaken är ingen slump: hemoglobin, det röda blodpigmentet består främst av järn. Järn spelar en viktig roll i bildandet av blod och transporten av syre i blodet. Om det inte finns tillräckligt med järn i kroppen kan det leda till blodbrist, en så kallad järnrelaterad blodbrist.

I den här artikeln kommer du att lära dig hur an får tillräckligt järn från din kost - även om du är vegetarian eller vegan. Du kommer också att få reda på vad som orsakar järnbrist, hur brist uttrycker sig och hur man fastställer det. Du kommer även få veta huruvida det är en bra idé att använda järntillskott och varför man inte bör använda järntillskott slentrianmässigt.

Järn och järnbrist

Järn är en del av gruppen av essentiella spårämnen. Essentiella spårämnen kan inte själv tillverkas av kroppen. Vi måste få i oss dem via mat.

Människokroppen innehåller i snitt fyra till fem gram järn. Järn förekommer i olika former. Tjugofem procent är järnreserver så som ferritin, vilket kroppen, bland annat, använder för att lagra järn i levern och benmärgen. Upp till tre procent finns i transportproteinet transferrin, som används för att transportera järn i blodet. Den största delen av kroppens järn är bundet till det röda blodpigmentet hemoglobin1.

Varför behöver vi järn?

Varje enskild cell i våra kroppar behöver järn. Järn hjälper till med syretransport och blodbildning. Utan järn så produceras mindre mängd av det röda blodpigmentet hemoglobin. Hemoglobin transporterar inandat syra från lungorna till hela kroppen. Cellerna behöver syra för att utföra sina metaboliska processer. Det är så järn ger oss energi. Spårämnet transporterar även koldioxid tillbaka till lungorna, och syre till muskelcellerna1.

Järn stärker också hud, hår och naglar och är viktigt för immunsystemet och bidrar till oproblematisk graviditet2–4.

Vad händer om det föreligger järnbrist?

Järnbrist är en av de mest vanliga bristsymtomen i världen. Enligt Tyska näringsstudier så får 14 procent av männen och 58 procent av kvinnorna i Tyskland inte i sig tillräckligt med järn. Detta kan resultera i järnbristrelaterade anemi. Denna sorts anemi kommer vanligtvis med väldigt distinkta symptom så som blekhet, svaghetskänslor och hårbortfall. Äldre, gravida, veganer och vegetarianer samt personer med matsmältningsstörningar löper större risk att drabbas av järnbrist5,6.

Dagligt järnbehov för kvinnor

Vad är det dagliga järnbehovet?

Hur mycket järn du behöver berör på ditt kön och ålder. Enligt rekommendationerna från Tyska näringssällskapet (DGE) så börmän äta tio milligram järn per dag och kvinnor 15 milligram. Kvinnor har ett högre behov på grund avmenstruation - de tappar också järn via blodet.

Gravida kvinnor har det högsta behovet motsvarande 30 milligram och ammande kvinnor behöver 20 milligram per dag. Från och med klimakteriet så har kvinnor vanligtvis inte ett förhöjt behov7.

Rekommenderat intag

Järn i mg/day

m

k

Barn (1 till 10 år)

8

10

Barn (10 till 19 år)

12

15

Vuxna (19 till 50 år)

10

15

Vuxna 51 år eller äldre

10

10

Gravida kvinnor

30

Ammande kvinnor

20

Källa: https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/eisen/

Det amerikanska National Institute of Health har liknande rekommendationer. De rekommenderar vegetarianer att öka det rekommenderade dagliga intaget med 1.8 gånger8.

Riskgrupper: Vem löper hög risk att drabbas av järnbrist?

Järntillgången i Tyskland är generellt sett god. Men vissa personer är mottagliga för järnbrist5,9 av diverse anledningar. Detta gäller följande riskgrupper10–12:

 • Gravida kvinnor och ammande mödrar har ökade behov - inledningsvis så behövs mer blod för det ofödda barnet, och sedan för produktionen av bröstmjölk.
 • I vissa fall så kan pensionärer vara drabbade av nedsatt aptit och problem att tugga, och därför inte få i sig tillräckligt med näringsämnen.
 • Vegetarianer och veganer får i sig mindre mängder och mindre lättillgängligt järn, då järn från animaliska källor lättare tas upp av kroppen
 • Tarmarna är viktigt för upptaget och personer med kroniska mag- och tarmproblem har ofta nedsatt förmåga att ta upp järn.
 • Professionella atleter har högre behov och äter ofta kost som inte innehåller tillräckligt med järn.

Om du hör till en av riskgrupperna så kan det vara en bra idé att regelbundet kontrollera dina järnnivåer med ett järntest. Men du bör inte använda järntillskott utan att först genomföra ett laboratorietest. Annars riskerar du att drabbas av järnöverskott och hemokromatos.

Symptom på järnbrist

Om du inte har en tillräcklig mängd järn i din kropp så kan spårämnet inte längre uppfylla sina funktioner så bra som det borde: leverera syre till cellerna. Celler som inte får tillräckligt med syre producerar mindre mängd energi och därför begränsas deras funktioner.

Detta gäller, bland annat, hjärnan: Om den inte får tillräckligt med syre så kan det resultera koncentrationsproblem och utmattning. ytterligare symptom på brist är 1,5:

 • hårbortfall, sköra naglar, hudsprickor i mungiporna
 • svaghet, minskad prestationskraft, huvudvärk
 • anemi (järnbristanemi)

Järnbrist och hårbortfall

Ett möjligt resultat av järnbrist är håravfall. Järn spelar en viktig roll i blodbildning- och hår har högre blodkrav. Om kroppens blodbildning inte fungerar som de ska så minskar kroppen först blodflödet i de kroppar som är icke-essentiella för överlevnad - och detta inkluderar håret. Om håret inte får tillräckligt med blod så börjar det att falla av2.

Vetenskapliga fynd

De bra nyheterna är att du kan stoppa hårbortfall genom att välja rätt järntillskott, om du tappar hår på grund av järnbrist. En studie som genomfördes 2002 visade att deltagarna ökade sina järnnivåer (ferritinnivåer) från 33 till 89 milligram per liter genomsnittligen på sex månader. Samtidigt minskade deras hårbortfall med 39 procent13.

Kan järn förhindra hårbortfall?

Orsaker till järnbrist

Det är enkelt att se när det föreligger järnbrist: Din kropp använder mer järn än den får, järnförråden är tömda10. Möjliga orsaker är blodförlust , en kost med lite järn , ett ökat behov till exempelvis under graviditet eller tävlingsinriktade sporter.

Järnbristanemi: Järnbrist är en av de främsta anledningarna till anemi. Det ligger bakom ungefär 50 procent av alla fall av anemi. När anemi föreligger så producerar det röda blodpigmentet hemoglobin för lite syre. Då kan blodet bara transportera syre till kroppen i begränsad utsträckning14.

Blodförlust

När du tappar blod, så kan de ske på grund av skada, mens, bloddonation, dialys eller invärtes blödningar. Invärtes blödningar kan orsaka av tumörer i mag- och tarmkanalen och andra mag- och tarmrelaterade sjukdomar15.

Minskat intag

En anledning till järnbrist kan vara att du helt enkelt inte får i dig tillräckligt med järn från kosten. Det kan var fallet för personer med särskild kosthållning, så som vegetarianer eller veganer, eller personer som lider av anorexi eller tarmparasiter.

Men det finns även sjukdomar som gör att mindre mängder järn kommer till blodet från tarmarna. Studier har visat att ungefär två tredjedelar av personer med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom så som Crohns sjukdom utvecklar järnbristanemi. Celiaki kan också leda till järnbrist 16–18.

Järnbrist under graviditet

Gravida kvinnor behöver mer järn för att tillgodose fostrets eller embryots behov av blod och syre - särskilt mot slutet av graviditeten19. Den gravida kvinnans kropp måste tillverka 30 till 40 procent mer blod. . Det dagliga järnbehovet fördubblas därför från 15 milligram till 30 milligram per dag 20. Studier visar att upp till 30 procent av gravida kvinnor i Europa utvecklar järnbristanemi på grund av deras höga järnbehov15.

Vetenskapsmän diskuterar fortfarande vilka effekter som järnbrist kan ha på barnet. Vissa studier antyder att anemi ökar risken för att sjukdomar ska drabba modern och barnet och gör för tidig födsel och missfall mer troligt20. I andra studier, så fick barn vars mödrar använt järntillskott under födseln en mer hälsosam födsel11,21.

Järnbrist bland atleter

Studier visar att professionella atleter och ambitiösa amatörer har ett ökat järnbehov, särskilt när det kommer till uthållighetssporter. Det finns flera teorier gällande varför atleter behöver mer järn: från högre blodvolym och svettproduktion till små blödningar på fotsulorna. Enligt en teori så främjar tävlingssport frigörandet av leverproteinet hepcidin, som blockerar upptaget av järn i tarmarna. Utöver det så äter uthållighetsatleter ofta en kost som är rik på kolhydrater med liten mängd kött och därmed även låg på järn 22.

'

Bra att veta: Järnbrist kan vara särskilt problematiskt för atleter eftersom det minskar möjligheten till fysisk prestation. Järn säkerställer att syre och näringsämnen når musklerna. Järnbrist kan vara särskilt problematiskt för atleter då det minskar möjligheten till fysisk prestation. Järn säkerställer att syre och näring når musklerna. Om denna process är begränsad kan det leda till minskad prestanda och muskelkramper23.

Att testa järnbrist

Du kan upptäcka järnbrist med hjälp av ett blodprov. Det finns flera värden som ett laboratorium kan fastställa. Hemoglobin, till exempel, visar hur mycket järn som cirkulerar i blodet vid provtillfället.

Läkare kan ofta fastställa nivån på ferritin, lagringsformen av järn. I ett laboratorium så fastställs mängden ferritin per milliliter blod. Detta ger en fingervisning kring tillgången på järn. Men, bland personer med kronisk leversjukdom eller inflammatoriska reaktioner så kan ferritinnivåerna vara förhöjda utan järnbrist. Då kan läkare utföra ytterligare blodprov för att vara på den säkra sidan.24.

Testa om du har järnbrist

Järnbrist Test

Med vårt cerascreen® Järnbristtest kan du ta reda på hur ditt ferritinvärde är. Du tar ett litet blodprov från din fingertopp och skickar provet till vårt laboratorium som analyserar ditt ferritinvärde. Din resultatrapport kommer att visa huruvida dina ferritinnivåer är inom ett normalt spann.

Att behandla järnbrist: Näring

 Vegetarianska som ger dig järn

Är dina järnnivåer för låga? En förändring i kosten är ofta lösningen. Om detta inte är tillräckligt eller om det föreligger allvarlig brist eller sjukdom så är järntillskott en bra idé.

Vilken sorts mat innehåller järn?

Järn finns i animaliska produkter - saltad sill, fläsk, nötlever och kycklingägg är särskilt rika på järn.

Bland växtbaserad mat är grönsaker och fullkorn särskilt rika på järn, men även kantareller, spenat och rödbetor är bra källor. Järn finns också i särskilda frukter, däribland kaki, kokosnöt, mullbär och torkad aprikos.

De följande maträtterna ärmest rika på järn25:

Maträtter

Järninnehåll (milligram per 100 grams)

Salt sill

20,0

Grislever

18,0

Amarant

9,0

Quinoa

8,0

Linser

8,0

Äggulor

7,2

Nötlever

6,9

Durra

6,9

Sojabönor

6,6

Kantareller

6,5

Vita bönor

6,2

Vete

5,4

Ärtor

5,0

För er som gillar sötsaker: 25 gram mörk choklad frigör inte bara lyckohormoner, utan bidrar även med tre milligram järn25!

Varför är järn från animaliska produkter bättre än järn från växter?

Järn från animaliska produkter har höra biotillgänglighet. Detta betyder att våra kroppen kan dra mer nytta av det. Animaliska produkter, särskilt nöt och gris, innehåller ofta så kallat hemjärn som tunntarmarna kan leverera direkt till blodet. Järn från växter måste däremot först bearbetas i tarmarna. Och växtbaserad mat måste därför först bearbetas i tarmarna. En stor del av järnet försvinner i processen: Medans kroppen tar upp ungefär 20 procent av animaliskt järn så tar den bara upp fem procent5 av växtbaserad mat.

Varför är vitamin C viktigt för järnet?

Du kan hjälpa dig själv genom att främja din kropps upptag av järn. Gör man det så är det möjligt att få tillgängligt med detta spårämne även med en vegetarisk eller vegansk diet. Nyckeln till framgång heter vitamin C. Vitaminet främjar upptaget av järn i tarmarna. Ett glas apelsinjuice kommer att hjälpa dig dra bättre nytta av järn från ditt havre eller fullkornsmjöl. Ett annat alternativ: Förbered en grön smoothie med fräsk frukt och järnrik spenat eller kål.

Bra att veta: Vill du optimera ditt järnupptag med vitamin C? Dessa vitamin C-bomber kan hjälpa: broccoli, grönkål, rosenkål, örter (persilja, krasse, fänkål), paprika, spenat, rosthöft, jordgubbe, orange, svarta vinbär.

Röda fruktjuicer så som tomat-, grape- och plommonjuice är också bra källor till järn. På apotek och hälsokostbutiker kan du ofta köpa särskilda juicer som innehåller mycket och är ämnade att snabbt täcka ditt dagliga behov. En bra idé är att säkerställa så att dessa juicer innehåller vitamin C och inte har en onödig mängd tillsatt socker25.

Vad stör upptaget av järn?

Medan vitamin C främjar järnupptag så har andra ämnen motsatt effekt. Bland dessa så kallade antinutrienter finner vi1,5,26:

 • Mejeriprodukter: Kalciumsalter i mejeriprodukter
 • Fullkornsprodukter: Lignin och fytater i fullkornsprodukter
 • Oxalsyra i spenat, rödbetor, rabarber och kakao
 • Fosfater i Coca Cola
 • Polyfenol i kaffe och te

Du bör inte dricka te, kaffe och mjölk direkt med dina måltider - då riskerar du försämra upptaget av järn. Till dina flingor kan du använda yoghurt istället för mjölk eller växtalternativ så som soja- ris eller vetebaserade drycker.

Fullkornsprodukter och spenat är också bra källor till järn som samtidigt minskar upptaget av järn. Men du kan motverka detta: Låt fullkornsprodukter och grönsaker ligga i blöt och koka spenaten. Detta tar bort merparten av antinutrienterna1.

Bra att veta: Aspirin minskar upptaget av järn. Detta beror på att det innehåller ämnet salicylat.

Sammanfattningsvis: Du kan behandla en mild järnbrist med rätt kost. Djurbaserade produkter innehållet högkvalitativt järn som når blodet direkt från tarmarna. Tarmarna tar bara upp en liten mängd järn från växtbaserad mat. Du kan öka ditt järnupptag genom att öka ditt intag av vitamin C. Det som motverkar upptag kan ofta tas bort från mat genom att råvarorna sköljs eller kokas.

Järntillskott

Gravida kvinnor tar järntillskott

Om du har järnbrist så kan du snabbt fylla dina reserver med järntillskott. Dessa tillskott är oftast tillgängliga i formen av tabletter eller som kosttillskott i formen av pulver, kapslar eller flytande droppar. Vissa finns tillgängliga över disk, andra kräver recept och kan bara köpas på apotek.

Du bör inte slentrianmässigt ta kosttillskott. För mycket järn kan vara skadligt för din hälsa. Du bör först kontrollera dina järnnivåer - genom att besöka en läkare eller beställa ett självtest.

Varför bör jag äta järn?

Din kropp tar på bästa sätt upp järnet på morgonen och på fastande mage. Det rekommenderas att du tar järntillskott ungefär en halvtimme till en timme innan frukost. Drick även ett glas apelsin- eller fruktjuice som innehåller vitamin C. Du bör inte dricka te eller kaffe två timmar innan du äter järn. Vissa järntillskott räknas som medicin - och då bör du se till att följa instruktionerna på bipacksedeln.

Vilka järntillskott bör jag äta - och hur länge?

Om du vill fylla dina reserver så bör du vara noggrant med kvaliteten på järnet. Bivalent järn är det bästa valet då detta är den sorts järn som kroppen enklast tar upp. Ett vanligt järnämne, som även rekommenderas av läkare, är järn-(II)-sulfat 5,24.

Hur länge du bör ta tillskottet beror på hur allvarlig din brist är och hur omfattande behov du har. En tumregel är att det kräver 40 till 50 dagar att fylla depåerna.

Järntillskott kan också ha bieffekter så som magsmärtor och förstoppning. . Om din kropp har problem att hantera tillskott så kan du testa ta tillskottet två timmar efter en måltid eller byta till trivalent järn27.

Bra att veta: Järntillskott kan göra att avföringen blir mörk - detta är inget att oroa sig för.

När behöver jag infusioner eller injektioner?

För vissa personer är tillskott inte tillräckligt för att fylla på reserverna. I dessa fall kan läkare kontrollera dina värden och välja att administrera högdosinjektioner eller infusioner28.

Möjliga anledningar till varför traditionella järntillskott inte fungerar är29:

 • Atttarmarna har svårt att ta upp järn
 • .
 • Att mängden röda blodpigment måste öka snabbt. Detta kan vara nödvändigt för kvinnor som, till exempel, är i tredje trimestern av graviditeten.
 • Kroniska blödningar förekommer, vanligtvis på grund av nedärvda sjukdomar så som Oslers sjukdom.

Järnöverskott

Det kan även förekomma att det inte föreligger järnbrist utan att det finns för mycket järn i kroppen. Läkare kallar detta tillstånd för hemakromatos, eller järnsjukdom. I de flesta fall så är orsakerna genetiska: kroppen lagrar för mycket järn 30 på grund av genetisk skada. Andra orsaker är ovanliga, men kan handla om leverskada och rubbad blodbildning 31. Personer som får bloddonationer kan även utveckla överskott på järn32.

Överskott på järn kan leda till symptom som påverkar hela kroppen, så som starkt bronsfärgad hud. Det ökar även risken för sjukdomar så som30:

 • Leversjukdom
 • Oregelbunden hjärtrytm
 • Type 2 diabetes
 • Impotens

Åderlåtning hjälper till att minska riskerna. Läkaren tar ungefär 500 milliliter blod en eller två gånger per vecka för att tömma järnreserverna. Om nivåerna sjunker så kan blod samlas mindre ofta. Oavsett så måste behandlingen pågå livet ut30.

Järnbrist - En översikt

Vad är järn?

Järn är ett vässentligt spårämne som människor måste få i sig från mat. Våra kroppar behöver blod för att bilda det röda blodpigmentet hemoglobin och leverera syre till cellerna.

Vad händer om det föreligger järnbrist?

Om det föreligger permanent järnbrist så kan du uppleva anemi - järnbristanemi. Konsekvenserna kan vara allt i från blekhet till huvudfärg, utmattning, hårförlust och sköra naglar.

Vem drabbas av järnbrist?

Kvinnor behöver mer järn än män eftersom de tappar järn under mensen. Riskgrupper som ofta drabbas av järnbrist är: Gravida, ammande, äldre, nyfödda och barn, alkoholister, vegetarianer, veganer, personer med mag- och tarmsjukdomar och professionella atleter.

Vilken sorts mat innehåller järn?

Järn finns i kött, inälvorr och ägg och även växter så som fullkorn, grönsaker, spenat och jål. Men kroppen tar bättre upp järn från animaliska källor. Du kan främja upptaget av växtbaserat järn genom att kombinera det med vitamin C.

Vad kan jag göra vid järnbrist?

Om det föreligger liten järnbrist räcker det oftast med små förändringar i kosten för att öka järnintaget. Om bristen är mer omfattande, eller om tarmupptaget är påverkat, så kan järntillskot återfylla förråden.

Källor

 1. Elmadfa I. Ernährungslehre. 3rd ed. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart; 2015.
 2. Park SY, Na SY, Kim JH, Cho S, Lee JH. Iron Plays a Certain Role in Patterned Hair Loss. J Korean Med Sci. 2013;28(6):934-938. doi:10.3346/jkms.2013.28.6.934
 3. Wright JA, Richards T, Srai SKS. The role of iron in the skin and cutaneous wound healing. Front Pharmacol. 2014;5. doi:10.3389/fphar.2014.00156
 4. Cherayil BJ. Iron and immunity: immunological consequences of iron deficiency and overload. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2010;58(6):407-415. doi:10.1007/s00005-010-0095-9
 5. Verbraucherzentrale. Eisen: Qualität nicht Quantität ist die Frage. https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/eisen-qualitaet-nicht-quantitaet-ist-die-frage-8026. Published April 25, 2018. Accessed April 25, 2018.
 6. Dupont C. [Prevalence of iron deficiency]. Arch Pediatr Organe Off Soc Francaise Pediatr. 2017;24(5S):5S45-45S48. doi:10.1016/S0929-693X(17)24009-3
 7. Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Eisen. https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/eisen/. Published April 25, 2018. Accessed April 25, 2018.
 8. Office of Dietary Supplements - Iron. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-HealthProfessional/. Accessed May 11, 2018.
 9. Kasper H. Ernährungsmedizin Und Diätetik. 12th ed. Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH; 2014.
 10. Wie kommt es zum Eisenmangel? - Landesärztekammer Baden-Württemberg. http://www.aerztekammer-bw.de/20buerger/30patientenratgeber/a_f/eisenmangel.html. Published April 25, 2018. Accessed April 25, 2018.
 11. Schwangerschaft: Eisen verhindert Mangelgeburten. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/54900/Schwangerschaft-Eisen-verhindert-Mangelgeburten. Published April 25, 2018. Accessed April 25, 2018.
 12. Eisenaufnahme bei Kleinkindern in Europa teilweise zu gering. https://www.ernaehrungs-umschau.de/news/12-02-2015-eisenaufnahme-bei-kleinkindern-in-europa-teilweise-zu-gering/. Published April 25, 2018. Accessed April 25, 2018.
 13. Daniells S, Hardy G. Hair loss in long-term or home parenteral nutrition: are micronutrient deficiencies to blame?: Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010;13(6):690-697. doi:10.1097/MCO.0b013e32833ece02
 14. Hempel EV, Bollard ER. The Evidence-Based Evaluation of Iron Deficiency Anemia. Med Clin North Am. 2016;100(5):1065-1075. doi:10.1016/j.mcna.2016.04.015
 15. Eisenmangel und Eisenmangelanämie — Onkopedia. https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/eisenmangel-und-eisenmangelanaemie/@@view/html/index.html. Published April 25, 2018. Accessed April 25, 2018.
 16. Murawska N, Fabisiak A, Fichna J. Anemia of Chronic Disease and Iron Deficiency Anemia in Inflammatory Bowel Diseases: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. Inflamm Bowel Dis. 2016;22(5):1198-1208. doi:10.1097/MIB.0000000000000648
 17. Freeman HJ. Iron deficiency anemia in celiac disease. World J Gastroenterol WJG. 2015;21(31):9233-9238. doi:10.3748/wjg.v21.i31.9233
 18. Cappellini MD, Comin‐Colet J, de Francisco A, et al. Iron deficiency across chronic inflammatory conditions: International expert opinion on definition, diagnosis, and management. Am J Hematol. 2017;92(10):1068-1078. doi:10.1002/ajh.24820
 19. Mei Z, Cogswell ME, Looker AC, et al. Assessment of iron status in US pregnant women from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), 1999-2006. Am J Clin Nutr. 2011;93(6):1312-1320. doi:10.3945/ajcn.110.007195
 20. Cantor AG, Bougatsos C, Dana T, Blazina I, McDonagh M. Routine iron supplementation and screening for iron deficiency anemia in pregnancy: a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2015;162(8):566-576. doi:10.7326/M14-2932
 21. Bundeszentrum für Ernährung. Richtig essen in der Schwangerschaft, https://www.bzfe.de/inhalt/pressemeldung-6590.html. Published April 25, 2018. Accessed April 25, 2018.
 22. Clénin G, Cordes M, Huber A, et al. Iron deficiency in sports – definition, influence on performance and therapy. Swiss Med Wkly. 2015;145(4344). doi:10.4414/smw.2015.14196
 23. Burden RJ, Pollock N, Whyte GP, et al. Effect of Intravenous Iron on Aerobic Capacity and Iron Metabolism in Elite Athletes. Med Sci Sports Exerc. 2015;47(7):1399-1407. doi:10.1249/MSS.0000000000000568
 24. Behnisch, W., Muckenthaler, M., Kulozik, A. S1-Leitlinie: Eisenmangelanämie.; 2016.
 25. Der Kleine Souci, Fachmann, Kraut. Lebensmitteltabelle Für Die Praxis. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart; 2004.
 26. Ärztezeitung. Kein Tee oder Kaffee zu Eisenpräparaten. https://www.aerztezeitung.de/panorama/ernaehrung/article/502349/kein-tee-kaffee-eisenpraeparaten.html. Published April 25, 2018. Accessed April 25, 2018.
 27. Universitätsklinikum Freiburg. Eisen im Blut wichtig für Ihre Leistungsfähigkeit. https://www.uniklinik-freiburg.de/fileadmin/mediapool/09_zentren/izg/pdf/Spende/140908_Eisen-Flyer_6Seiten.pdf. Accessed April 25, 2018.
 28. Low MS, Grigoriadis G. Iron deficiency and new insights into therapy. Med J Aust. 2017;207(2):81-87. doi:10.5694/mja16.01304
 29. Camaschella C. Iron deficiency: new insights into diagnosis and treatment. ASH Educ Program Book. 2015;2015(1):8-13. doi:10.1182/asheducation-2015.1.8
 30. Pschyrembel Online | Hämochromatose. https://www.pschyrembel.de/H%C3%A4mochromatose/K09AD/doc/. Accessed May 8, 2018.
 31. Bacon BR, Adams PC, Kowdley KV, Powell LW, Tavill AS. Diagnosis and Management of Hemochromatosis: 2011 Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatol Baltim Md. 2011;54(1):328-343. doi:10.1002/hep.24330
 32. Ärzteblatt DÄG Redaktion Deutsches. Therapie der sekundären Hämochromatose. Deutsches Ärzteblatt. https://www.aerzteblatt.de/archiv/65437/Therapie-der-sekundaeren-Haemochromatose. Published July 24, 2009. Accessed July 12, 2019.

Vill du förstå din kropp bättre?

Genom att mäta dina hälsoparametrar får du värdefull information om din kropps potential. För detta ändamål har vi utvecklat våra cerascreen® provtagnings- och insändningskit för provtagning av slutanvändaren. Snabb och enkel användning hemma och gratis retur till vårt specialistlaboratorium!

Våra hälsotester

Om oss

Vi vill hjälpa våra kunder att leva ett hälsosammare liv. För att göra detta samarbetar vi med forskare, läkare och ekotrofologer för att utveckla tester som hjälper oss att bättre förstå kroppens symtom.

Läs mer

Gratis hälsoinformation

Få hälsotips och information om hur provtagnings- och insändningskit för hemmabruk kan förbättra ditt liv.

Registrera dig nu
innehåll