Vi hoppas att du tycker om att läsa denna artikel

Om vi kan hjälpa dig att bättre förstå kroppens signaler, klicka här

Histaminintolerans

Histaminintolerans yttrar sig på ett sätt som påminner om en allergi. Utlösande faktorer är mat som innehåller mycket histamin, så som rött vin, lagrad ost, korv och choklad.

Histamineintolerans: Låtsasallergi 

Surrar det i huvudet eller rinner näsan efter ett glas rött vin, en salamimacka eller en bit choklad? Något som upplevs som en allergi kan orsakas av histaminintolerans.

Histamin har ett dåligt rykte. Meddelandesubstansen är främst känd för att orsaka obehag, särskilt när det kommer till allergier. Trots detta fyller histamin en viktig funktion i kroppen och är avgörande för våra immunsystem. De inflammationer som utlöses av histamin hjälper till att bekämpa patogener och toxiner som påverkar kroppen.

Men hos vissa personer klarar kroppen inte av att bryta ned histamin tillräckligt snabbt. Om histamin tillförs kroppen via mat så tar inflammationer över, vilket leder till huvudvärk, magproblem och klåda. Detta kallas för histaminintolerans.

Vad du kan förvänta dig av denna artikel:

Histaminintolerans: Om det föreligger histamintolerans på grund av ett överskott på meddelandesubstansen histamin i kroppen. Så beror det förmodligen på för låg mängd av enzymet diaminoxidas (DAO) i tarmen.

Orsaker: I nuläget finns det bara teorier gällande vad som orsakar histaminintolerans. Det är möjligt att kroniska tarmproblem, alkohol och vissa läkemedel bidrar till att kroppen inte tillverkar tillräckligt av enzymet DAO.

Symptom: Symptom på histaminintolerans liknar de gällande allergi. Klåda, förkylning, huvudvärk och mag- och tarmproblem är några av symptomen.

Behandling: Den mest viktiga åtgärden är att undvika mat som innehåller mycket histamin, så som rött vin, tomater, lagrad korv och mogen ost. I det korta loppet kan medicin, så kallade antihistaminer, även minska symptomen.

Vad är histamin?

Histamin är en så kallad meddelandesubstans, som förmedlar och sprider information mellan cellerna och är viktig för våra immunsystem. Histamin tillverkas av en aminosyra, som i sin tur både tillverkas av kroppen och tillförs via mat. Symptom uppstår bara när kroppen inte helt och hållet kan bryta ned histamin[1].  

Histamin hör till gruppen biogena aminer som är naturligt förekommande i naturen och ofta uppstår i samband med nedbrytning[2].

Vilken funktion har histamin i kroppen?

Som meddelandesubstans fyller histamin ett stort antal funktioner: Den skickar stimuli mellan nerver, utvidgar blodkärl och säkerställer att muskelsammandragning och avslappning fungerar. Histamin är även en del av fettnedbrytning, immunsystemet, nybildning av blod, sårläkning och reglering av dygnsrytm.

Om det finns för mycket histamin i kroppen så kan problem uppstå. Följderna är obalans i hjärtrytm, blodtryck och neurologiska signalbanor[1].

Vad är en histaminintolerans?

När det föreligger histaminintolerans, även känt som histamininkompatibilitet, så antas reaktionen mellan histamin och två enzym påverkas. Kroppen kan därför inte bryta ned histamin på ett tillräckligt effektivt sätt, inte ens det histamin som finns i mat. Om du upplever symptom efter att ha ätit histaminrik mat så kallas detta för histaminintolerans[1].

Visste du att begreppet "histaminintolerans" kommer från laktosintolerans? Enzymbrist är också avgörande vid laktosintolerans[3].

4 histaminrika födoämnen

Vilken funktion fyller diaminoxidas?


I samband med histaminintolerans så används ofta begreppet diaminoxidas, förkortat DAO. DAO är det enzym som är främst ansvarigt för att bryta med det histamin du får i dig från mat. Den vanligaste teorin gällande hur man utvecklar histaminintolerans är som följer: Aktiviteten hos DAO störs, enzymet bryter ned histamin väldigt långsamt och överskottet av histamin orsakar obehag.

Histaminintolerans och matallergier?

Histaminintolerans är ingen allergi. Men det är ofta svårt att skilja mellan de två, då symptomen som uppstår efter matintag ofta är nästan identiska. Detta är anledningen till att histaminintolerans även kallas för låtsasallergi.

Detta gör det viktigt att tydligt skilja mellan intolerans och allergi[4]. Till följd av typiska symptom så utför läkare ofta ett test gällande matallergi, vilket inte ger svar avseende eventuell histaminintolerans. Därför bör du vara medveten om möjligheten att det faktiskt föreligger histaminintolerans.[2].

Det kan så klart vara så att du lider av kostallergi så väl som histaminintolerans - men olika födoämnen ligger vanligtvis bakom respektive reaktion[5].  

Histaminintolerans - Orsaker

Än så länge, ur ett vetenskapligt perspektiv, finns det inga definitiva bevis att histaminintolerans är en följd av problem med enzymet DAO. Vissa kritiker misstänker till och med att det inte finns några kliniska belägg för histaminintolerans, eller att det är psykosomatiskt.[6].

Bra att veta: Snittpersoner med god hälsa kan bara hantera en viss mängd histamin! Detta motsvarar en maxgräns på 100 milligram histamin per dag. Så mycket kan finnas i lagrad fisk, och om vi överskrider detta så är det i sig tecken på förgiftning. Om du har histaminintolerans kommer du att reagera på lägre doser[7, 8].

Vilka är orsakerna till histaminintolerans?

Histaminintolerans betyder att kroppen inte hinner med att bryta ned histamin. Det finns två möjliga förklaringar till detta[9]:

 1. De drabbade har för mycket histamin, t.ex. på grund av överproduktion (på grund av allergier, bakterier eller blödning i mag- och tarmkanalen) eller för stort upptag av hitamin, histidin eller andra biogena aminer (i form av mat eller alkohol)
 2. Det finns för lite eller endast den inaktiva formen av enzymet diaminoxidas (DAO) i kroppen hos de drabbade.

Resultatet är samma i båda fallen: det är för mycket histamin i kroppen[2].

Vad orsakar en enzymbrist?

Men varför saknar vissa personer enzymet DAO? Det finns olika förklaringar och möjliga orsaker, särskilt:

 • Kroniska tarmpåfrestningar
 • Vitamin- och zinkbrist
 • Medicin och alkohol

Kroniska tarmpåfrestningar

Kroniska sjukdomar som påverkar mag- och tarmkanalen kan eventuellt bidra till utvecklandet av histaminintolernas. Personer med irritabel tarm, gastrit, Crohns sjukdom eller magsår påverkas ofta. I dessa fall så kan förändringar i slemhinnor i tarmen göra att enzymet DAO inte längre tillverkas i tillräckliga mängde[10].

Medicin och alkohol

Andra möjliga orsaker till histamintintolerans är medicin och alkohol. Båda kan dämpa aktiviteten hos enzymet DAO. Till exempel så kan följande ämnen påverka funktionen hos DAO och därmed histaminnivån[2]:

Aktivt ämne

Behandlingsområde

Acetylcystein (ACC)

smärtlindrande

Ambroxol

hostmedicin

Aminofyllin

astma 

Amitriptylin

depression

Klorokin

malaria

Isoniazid

antibiotika

Metamizol

kolik

Metoklopramid

illmående

Propafenon

hjärtarytmi

Verapamil

hjärt- och kärlsjukdom

 

Om du regelbundet tar några av dessa läkemedel och upplever symtom på histaminintolerans, kontakta din läkare. Att justera din medicinering kan vara tillräcklig för att lindra symtomen.

Vitamin- och zinkbrist

De två vitaminerna B6 och C samverkar med enzymet DAO för att bryta ner histamin i kroppen. Om nivåerna av de två vitaminerna är bristfällig så ökar histaminnivån. Vissa forskare ser detta som en möjlig förklaring till histaminintolerans hos personer som inte har låga DAO-nivåer. Andra experter tvivlar däremotpå att vitamin B6 och C verkligen kan bidra till intolerans[10].

Bra att veta: På ett omständligt sätt så kan mineralen zink kanske mildra histaminintolerans. Zink behövs för att aktivera vitamin B6, vilket i sin tur främjar enzymet DAO när det kommer till att bryta ned histamin..

Sammanfattningsvis: Personer med histaminintolerans har för mycket av eddelandesubstansen histamin i sina kroppar, särskilt efter att de ätit histaminrika livsmedel. Orsaken till detta kan vara en enzymbrist orsakad av mag- och tarmsjukdomar eller medicinering.

Histaminintolerans - Symptom

Kvinna med huvudvärk - symptom på histaminintolerans

Hur yttrar sig histaminintolerans?

Symtomen på histaminintolerans påminner ofta om en allergisk reaktion. Detta gör det svårt att etablera att det förekommer intolerans. Symptom uppstår efter konsumtion av livsmedel med högt histamininnehåll, och vanligtvis omedelbart eller upp till två timmar senare. Dessa symtom kan pågå i upp till 12 timmar eller längre.

Eftersom histamin kan förankra sig i vissa celler i hela kroppen och utlösa inflammatoriska reaktioner, så är histaminintolerans ofta märkbart i många delar av kroppen.. Typiska symptom är[1, 2]:

Kroppsdel

Symptom

Skin

Rödhet, klåda, svullnad

Tarmkanalen

Kramper, blödning, diarré

Lungor och andningsorgan


Hosta, astma, kramper, rinnande näsa, svårighet att svälja

Hjärt- och kärlsystemet


Förändringar i blodtryck, hjärtklappning, avvikningar i hjärtrytmen, medvetslöshet

Nervsystemet

Huvudvärk, migrän, yrsel

 

Symtomen yttrar sig inte på samma sätt för alla. För vissa personer kan de uppstå direkt, i andra är reaktionen särskilt stark, och de flesta upplever bara några få av de möjliga symtomen. Dessutom har varje enskild person en individuell toleransnivå. Detta innebär,till exempel, att en viss person kommer att reagera omedelbart efter att ha druckit lite rött vin medan andra bara kommer att märka det efter att ha druckit ett helt glas[4].

Histamin och migrän

Histamin kan orsaka huvudvärk hos människor med och utan fallenhet för migrän[4]. Exakt hur migrän uppstår är ännu inte helt och hållet känt, men har förmodligen att göra med meddelandesubstanser som orsakar inflammatoriska reaktioner. Histamin kan också spela en roll genom att utvidga blodkärl, vilket i sin tur resulterar i migränsmärtor[11]. Denna teori stöds av det faktum att studier ofta har observerat låga DAO-koncentrationer i blodet hos personer som lider av migrän. Dessutom har många personer med migrän upplevt ett samband mellan att äta histaminhaltiga livsmedel och deras migränattacker[12].

Histaminintolerans och kvinnliga könshormoner

Forskare har lagt märke till att gravida kvinnor är mindre benägna att lida av histaminintolerans. Särskilt migrän och huvudvärk är mindre vanligt förekommande, eller helt obefintligt, under graviditet. Detta kan bero på att hormonförändringar under graviditeten säkerställer att det finns avsevärt mycket mer DAO i kroppen. Efter födseln återgår värdena till det normala och histaminintoleransen återkommer, vanligtvis lika påtaglig som tidigare[4].

Under menstruationen kan symptomen på histaminintolerans också försvåras. Å andra sidan drabbas kvinnor med histaminintolerans ofta av mer påtagliga menstruationssymptom, särskilt smärtsamma kramper i buken. Detta beror förmodligen på sambandet mellan histamin och kvinnliga könshormon. Om det finns mycket histamin i kroppen så främjas östrogenproduktionen, medans progesteronproduktionen hämmas. Detta leder till en ökad frisättning av smärtsubstanser och mer påtagliga menstruationssymptomen[13, 15-17].

Histamin och atopisk dermatit

Histaminintolerans anses kunna försvåra atopisk dermatit. Denna hudsjukdom orsakar klåda och torra hudutslag. Meddelandsubstansen histamin spelar en viktig roll och studier har visat att personer med atopisk dermatit ofta saknar tillräckligt med enzymet DAO och även har för mycket histamin i blodet. En kost som är låg på histamin kan förmodligen förbättra huden och leda till mindre frekventa problemperioder. Vid näringsterapi rekommenderas det därför att personer med atopisk dermatit undviker mat som är rik på histamin [17].

Histaminintolerans - Behandling

Om du lider av histaminintolerans är den mest effektiva behandlingen att undvika livsmedel som är innehåller mycket histamin. Men detta är lättare sagt än gjort. Histamin finns i väldigt många livsmedel, och företagen behöver inte inkludera information på förpackningen gällande eventuell förekomst av histamin.

Det är på det stora hela nästan omöjligt att helt undvika histamin, eftersom det finns nästan överallt. Åtminstone i små mängder. Men många av de som är drabbade lindrar sina symptom genom att undvika vissa livsmedel som innehåller mycket histamin, eller som uppuntrar produktionen av meddelandesubstansen.

6 tips för histamineintolerans

Hur behandlas histaminintolerans? 

Har du en välgrundad misstanke att du lider av histaminintolerans? Du kan stegvis justera din kosthållning. Detta sker i flera olika faser:

Fas 1: Vänteperioden

Inledningsvis, undvik histaminrika födoämnen under 14 dagar. Om du märker snabb förbättring så är det ett tydligt tecken på intolerans mot histamin.

Fas 2: Testfasen

Efter 14-dagars vänteperiod så kan du stegvis tillföra små mängder histamin i din vardagliga kost. Det är en bra idé att testa ett enskilt födoämne per dag. Poängen med det hela är att du ska få kontroll över din tolerans, den så kallade toleranströskeln. Det är en bra idé att föra dagbok över symptomen, där du skriver ned vad du åt, när du åt det samt vilka symptom som uppstod. Då kan du ta reda på vilka födoämnen som du kan hantera, samt i vilka mängder.

Denna testfas bör pågå i ungefär sex till åtta veckor. Under denna tid kommer du också att kunna observera vilka andra faktorer som påverkar dina symptom. Dessa kan vara allt i från stress till medicinering och menstruation.

Fas 3: Långsiktig kosthållning

När du har fått en övergripande bild över vilka livsmedel du kan tolerera, och i vilka mängder, så har du kommit till den tredje fasen. Då kommer du med största sannolikhet ha uppnått en balanserad och välsmakande kosthållning. Då det ibland är fördelaktigt att hålla sig till denna konst under obestämd tid, så kallas den av vissa läkare och dietister för den permanenta kosthållningsfasen.[18]

Vilka födoämnen bör jag undvika vid histamintolerans?

Korv, ost och rött vin innehåller mycket histamin

Histamin finns främst i fermenterad eller jäst mat, så som livsmedel som är lagrade eller har mognat under längre tid. Som exempel kan nämnas att färsk fisk innehåller lite histamin, medan konserverad eller behandlad fisk innehåller avsevärt mycket mer.  Listan över födoämnen och livsmedel som innehåller histamin är väldigt lång[18]:

Matgrupp

Histamininnehåll

Lämpliga alternativ

Fisk

Konserverad fisk (tonfisk, ansjovis, makrill), marinerad och rökt fisk

Nyfångad inhemsk fisk eller fryst fisk

Ost

Lagrade sorter som parmesanost, schweizisk ost, bergost, blåost, mogen camembert, ost framställd av råmjölk

Gervais, stallost, ostkvarmer, mozzarella, smörost, gouda

Kött/Korv

Härdade, rökt eller lufttorkad korv och köttprodukter som salami, skinka och bacon

Matlagningskorv och kokbara köttprodukter så som kalvkött, skinkkorv och kokt skinka

Vegetables

Surkål, spenat, tomater, tomatprodukter som ketchup, tomatpasta, tomatsås; avokado, aubergine, inlagda grönsaker

All andra sorts råa eller ångkokta produkter

Frukter

Mogna bananer, kiwi, jordgubbar, ananas, citrusfrukter

Alla andra sorter, samt juicer

Sötsaker

Choklad, kakao 

Tårtor och kakor utan choklad/nötter

Snacks/Annat

Jordnötter, hasselnötter, valnötter; snacks som innehåller glutamat, balsamvinäger

Popcorn, hirsbollar, salta bakverk, grissini, kakor och ättika

Alkohol

Röda viner, dessertviner, fransk champagne, Prosecco, öl (vetöl), fatlagrade spritdrycker (whisky, konjak), likörer

Vitt vin, röda viner med låga nivåer histamin, mousserande vin eller champagne med låga nivåer, alkoholfri öl (oftast), pilsner, snaps, vodka, gin

 

Alkoholhaltiga drycker främjar frigörandet av histamin. Därför kan det vara en bra idé att undvika alkohol, särskilt under vänteperioden.

Bra att veta: Tyvärr kan du inte ta bort histamin från maten genom tillagning, oavsett om det handlar om att frysa, steka, grilla eller stoppa i mikrovågsugnen. Värme och kyla påverkar inte histamin[2].

Ytterligare näringsråd

Det finns inte bara födoämnena som innehåller histamin - utan även de som kan göra att kroppen själv producerar mer histamin. Bland dessa finner vi[19]:

 • Jordgubbar, citrusfrukter, ananas, kiwi 
 • Skaldjur
 • Mjölk

Andra födoämnen kan påverka det histaminnedbrytande enzymet DAO[19]:

 • Choklad
 • Frukter: citrusfrukter, ananas, papaya, hallon, päron, bananer
 • Tomater och baljväxter
 • Vetegroddar
 • Cashewnötter, valnötter

Bra att veta: Mängden histamin i maten kan variera stort beroende på hur färsk den är och vilken sort[20].

Tarmterapi och histaminintolerans

En hälsosam tarm kan bidra till förbättrad produktion av histaminnedbrytande enzymet DAO. Om slemhinnorna i den tarm är inflammerade eller om cellerna i tarmslemhinnan är skadade så kan enzymet inte längre tillverkas i tillräcklig omfattning. En dålig bakteriebalans i tarmarna kan också vara ett problem. Tarmterapi kan åtgärda situationen och främja produktionen av DAO-enzymer. En återuppbyggnad av en naturlig tarmflora en gång per år är ett viktigt steg i detta. Det är värt det, eftersom histaminintolerans kan minskas eller botas.

Förbättrar medicin histaminintolerans?

Histaminintolerans kan inte botas med medicin. Men medicin kan minska symptomen kortvarigt. Även med medicin bör du undvika rött vin, lagrad ost och liknande. De mest vanligt förekommande medicinerna är antihistaminer och produkten DAOsin.

När är det rekommenderat att använda antihistamin?

Antihistaminer hindrar celler i immunsystemet från att frigöra histamin. De är också det aktiva ämnet  i allergimediciner. Huruvida de lindrar histaminintolerans beror de vilka symptom man är drabbad av. Om intoleransen orsakar diarré så kan antihistaminer ofta hjälpa till. De är mindre effektiva när det kommer till huvudvärk. Oftast så skriver läkare ut antihistaminer för att behandla specifika symptom. De ska inte tas långvarigt[19].

Medicin som man kan ta i fall man inte äter hemma

Under fester och vid restaurangbesök är det ofta svårt att helt undvika mat som innehåller histamin. Många personer förlitar sig under dessa tillfällen på produkten DAOsin från läkemedelsproducenten STADA. Detta kosttillskott innehåller DAO med animaliskt ursprung. Det hjälper dina tarmar att bryta ner histamin. Studier har ännu inte bekräftat huruvida produkter ger förväntad effekt - vissa experter säger att det för närvarande inte finns något läkemedel som kan främja aktiviteten hos enzymet DAO[18].

Helt enkelt: Om histaminintolerans misstänks så bör du undvika alkohol, histaminrika livsmedel och livsmedel som kan frigöra histamin. Du kan ta antihistaminer för att under korta perioder motverka symptom.

Histaminintoleranstest

Eftersom det ännu inte är klarlagt exakt vad som händer i kroppen vid histaminintolerans finns det ingen standardiserad metod för att mäta och utvärdera intolerans. Det första steget är vanligtvis att identifiera symptomen och exkludera särskilda födoämnen för att se eventuella förändringar.

Vilket test visar om jag har en histaminintolerans?

Det finns två test att bekräfta din misstanke:

1. Provokationstest: Din läkare kommer att ge dig en viss mängd histamin, vanligtvis i form av en tablett. Vid ett annat tillfälle får du en annan tablett utan histamin. Läkaren kommer därefter att analysera hur din kropp reagerar[3].

2. Laboratoriediagnostik: Vid behandling och i vetenskapliga studier har det blivit allt mer vanligt att mäta DAO-enzymet. Studier har visat att människor med etablerad histaminintolerans har avsevärt mycket lägre koncentrationer av enzymet in blodet än friska kontrollpersoner[3, 14, 15].

Att mäta metylhistamin i urin är däremot väldigt kritiserat. Enligt vissa experter ger det felaktiga värden, och en proteinrik kost kan ge missvisande resultat.

Vilka andra sjukdomar bör jag hålla koll efter?

De symptom som pekar på histaminintolerans kan också indikera andra hälsoproblem. Om du har återkommande problem med mag- och tarmkanalen så bör du kontakta en läkare om att utreda en eventuell förekomst av inflammatoriska tarmsjukdomar som gastrit eller Crohns sjukdom. Det kan också finnas andra intoleranser så som laktos-, fruktos- eller sorbitolintolerans[2].

Hur kan jag göra ett histaminintoleranstest?

Histaminintoleranstest

Om du känner att du vill testa din diaminoxidas kan du göra det på läkarmottagningar som erbjuder DAO-test.Ett bra sätt att testa dig är vårt cerascreen® Histaminintoleranstest med vilket du kan ta reda på nivån av din diaminoxidas. Du tar ett blodprov genom att sticka dig i fingret och skickar det sedan till ett speciallab. Därefter får du en detaljerad resultatrapport och värdefulla tips kring en histaminfattig kost. Om du misstänker att även en matintolerans eller matallergi kan vara ytterligare en orsak till dina symtom, är det en bra idé att testa dig med vårt testkit som inkluderar 2 tester: ett histaminintoleranstest och ett matintoleranstest Kombipaket Orsaker till ont i magen


Histaminintolerans: En  översikt

Vad är histamin?

Histamin är en meddelandeämne med viktiga funktioner avseende immunsystemet. Det ligger även bakom allergiska symptom

Vad är histaminintolerans?

Personer med histaminintolerans lider av intolerans gällande födoämnen med mycket histamin. Man kan ha för lita av enzymet DAO som bryter ned histamin i kroppen.

Vilka är symptomen på histaminintolerans?

Bland vanligt förekommande symptom finner man huvudvärk, rinnande näsa, oregelbunden hjärtrytm och hudutslag. Histaminintolerans kan också förvärra menstruationskramper, migrän och atopisk dermatit.

Vilka är orsakerna bakom histaminintolerans? 

Forskare har ännu inte helt hittat orsaken till histaminintolerans. Vissa tror att kroniska gastrointestinala sjukdomar, mediciner och alkohol kan påverka DAO-enzymet från att vara så effektivt som möjligt.

Hur kan jag motverka histaminintolerans?

Det finns inga mediciner som botar intolerans. Allt man kan göra är att försöka se om antihistaminer kortsiktigt kan lindra symtomen. Den enda effektiva lösningen är att undvika histaminrika livsmedel i så stor omfattning som möjligt, helst med en trestegsförändring avseende kosthållning.

Vilka födoämnen innehåller mycket histamin?

Histamin finns främst i fermenterade och lagrad mat - till exempel i konserverad fisk, rött vin, mogna ostar och härdad korv.

Källor

 1. Kovacova-Hanuskova, E., Buday, T., Gavliakova, S., Plevkova, J.: Histamine, histamine intoxication and intolerance. Allergologia et Immunopathologia. 43, 498–506 (2015). doi:10.1016/j.aller.2015.05.001
 2. Histaminintoleranz – aktueller Stand der Technik von Diagnose und Therapie, https://pdfs.semanticscholar.org/935a/64284447ce9428c46e6da6981ec8c04ca74f.pdf
 3. REESE, I., BALLMER-WEBER, B., BEYER, K., ERDMANN, S., FUCHS, T., KLEINE-, J.: Vorgehen bei Verdacht auf Unverträglichkeit gegenüber oral aufgenommenem Histamin. Allergo J. 7
 4. Die verschiedenen Gesichter der Histaminintoleranz, https://www.aerzteblatt.de/archiv/53958/Die-verschiedenen-Gesichter-der-Histaminintoleranz
 5. Histamin-Unverträglichkeit (4), http://www.aerztezeitung.at/archiv/oeaez-2005/oeaez-11-10062005/histamin-unvertraeglichkeit-4.html
 6. Sattler, J., Häfner, D., Klotter, H.J., Lorenz, W., Wagner, P.K.: Food-induced histaminosis as an epidemiological problem: plasma histamine elevation and haemodynamic alterations after oral histamine administration and blockade of diamine oxidase (DAO). Agents Actions. 23, 361–365 (1988)
 7. Histamine+Intolerance-Like+Symptoms+in+Healthy+Volunteers+after+Oral+Provocation+with+Liquid+Histamine+-+All+Proc+2004.pdf, https://ainotes.wikispaces.com/file/view/Histamine+Intolerance-Like+Symptoms+in+Healthy+Volunteers+after+Oral+Provocation+with+Liquid+Histamine+-+All+Proc+2004.pdf
 8. Kanny, G., Gerbaux, V., Olszewski, A., Frémont, S., Empereur, F., Nabet, F., Cabanis, J.C., Moneret-Vautrin, D.A.: No correlation between wine intolerance and histamine content of wine. J. Allergy Clin. Immunol. 107, 375–378 (2001). doi:10.1067/mai.2001.112122
 9. Manzotti, G., Breda, D., Di Gioacchino, M., Burastero, S.: Serum diamine oxidase activity in patients with histamine intolerance. Int J Immunopathol Pharmacol. 29, 105–111 (2016). doi:10.1177/0394632015617170
 10. Maintz, L., Novak, N.: Histamine and histamine intolerance. Am J Clin Nutr. 85, 1185–1196 (2007). doi:10.1093/ajcn/85.5.1185
 11. Berlit, P.: Basiswissen Neurologie. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg (2014)
 12. Alstadhaug, K.B.: Histamine in Migraine and Brain. Headache: The Journal of Head and Face Pain. 54, 246–259 (2014). doi:10.1111/head.12293
 13. Ärzteblatt, D.Ä.G., Redaktion Deutsches: Die verschiedenen Gesichter der Histaminintoleranz, https://www.aerzteblatt.de/archiv/53958/Die-verschiedenen-Gesichter-der-Histaminintoleranz
 14. Bódis, J., Tinneberg, H.R., Schwarz, H., Papenfuss, F., Török, A., Hanf, V.: The effect of histamine on progesterone and estradiol secretion of human granulosa cells in serum-free culture. Gynecol. Endocrinol. 7, 235–239 (1993)
 15. Rubio, E., Estañ, L.A., Morales-Olivas, F.J., Martinez-Mir, I.: Influence of hormonal treatment on the response of the rat isolated uterus to histamine and histamine receptor agonists. European Journal of Pharmacology. 212, 31–36 (1992). doi:10.1016/0014-2999(92)90068-F
 16. Hamada, Y., Shinohara, Y., Yano, M., Yamamoto, M., Yoshio, M., Satake, K., Toda, A., Hirai, M., Usami, M.: Effect of the menstrual cycle on serum diamine oxidase levels in healthy women. Clin. Biochem. 46, 99–102 (2013). doi:10.1016/j.clinbiochem.2012.10.013
 17. Guida, B., De Martino, C.D., De Martino, S.D., Tritto, G., Patella, V., Trio, R., D’Agostino, C., Pecoraro, P., D’Agostino, L.: Histamine plasma levels and elimination diet in chronic idiopathic urticaria. Eur J Clin Nutr. 54, 155–158 (2000)
 18. Bericht & Report: Histaminunverträglichkeit. 5
 19. Histaminintoleranz, http://www.akadmed.com/files_dow/elearn/Lehrbuch/NMU_Histaminintoleranz_Jarisch_2010-01-01.pdf
 20. Histaminintoleranz: Fakt oder Fiktion?, https://www.rosenfluh.ch/rosenfluh/stories/publikationen/tmj/2009-02/10_Histaminintoleranz_2.09.pdf
 21. Mušič, E., Korošec, P., Šilar, M., Adamič, K., Košnik, M., Rijavec, M.: Serum diamine oxidase activity as a diagnostic test for histamine intolerance. Wien. Klin. Wochenschr. 125, 239–243 (2013). doi:10.1007/s00508-013-0354-y
 22. Maintz, L., Benfadal, S., Allam, J.-P., Hagemann, T., Fimmers, R., Novak, N.: Evidence for a reduced histamine degradation capacity in a subgroup of patients with atopic eczema. J. Allergy Clin. Immunol. 117, 1106–1112 (2006). doi:10.1016/j.jaci.2005.11.041

Vill du förstå din kropp bättre?

Genom att mäta dina hälsoparametrar får du värdefull information om din kropps potential. För detta ändamål har vi utvecklat våra cerascreen® provtagnings- och insändningskit för provtagning av slutanvändaren. Snabb och enkel användning hemma och gratis retur till vårt specialistlaboratorium!

Våra hälsotester

Om oss

Vi vill hjälpa våra kunder att leva ett hälsosammare liv. För att göra detta samarbetar vi med forskare, läkare och ekotrofologer för att utveckla tester som hjälper oss att bättre förstå kroppens symtom.

Läs mer

Gratis hälsoinformation

Få hälsotips och information om hur provtagnings- och insändningskit för hemmabruk kan förbättra ditt liv.

Registrera dig nu
innehåll