halsokontroll-med-test-kits

coaching

/blogs/news

/pages/om-oss

Konstant trötthet - hitta orsaker

4 produkter
Immunförsvarstest
Blodanalys av lymfocyter
749 kr
Järnbristtest

Trötthet

Trötthet är något som är helt normalt. Vår kropp får oss att känna oss trött när den vill att vi ska sova. Under sömnen regenereras kroppen, hjärnan bearbetar information och nya kopplingar skapas. Forskare har inte förstått allt som händer i hjärnan under sömnen, men en sak är tydlig: sömn är oerhört viktigt för att behålla din fysiska och mentala hälsa. Det betyder också att känslan av trötthet är oundviklig. Men trötthet och slöhet kan gå överstyr. Om vi ständigt känner oss trötta under dagen eller sover dåligt på natten betyder det ofta att något är fel i kroppen.

Konstant trötthet - orsaker

Sömnhormonet melatonin är den substans som gör oss trötta. Under dagen, när ljuset faller på våra ögon, säger receptorer i ögonen till hjärnan att den inte ska producera melatonin. När ljuset börjar avta börjar hjärnan producera melatonin och vi blir då sömniga. Men den dagliga rytmen av melatoninnivåer blir ojämn, till exempel, för att vi omger oss mer och mer av belysning under kvällen. Ett särskilt problem är särskilt dagsliknande blåaktigt ljus , som ofta kommer från smarttelefondisplayer. Detta medför att våra hjärnor inte kan avgöra när det blir natt - och att de dagliga cyklerna förskjuts längre och längre bakåt. Konsekvensen: Det är svårt att somna, och du väcks ur djup sömn av väckarklockan och börjar dagen helt trött.

"Lyckohormonet" serotonin avgör också om vi känner oss vakna eller trötta. Om en serotoninbrist uppkommer kan detta leda till konstant trötthet. Situationen är likartad med stresshormonet kortisol. Om kortisolnivån är för låg, vilket är ett vanligt inslag i utbrändhetssyndrom, eller om det finns nedsatt njurfunktion, kan överdriven trötthet och slöhet uppstå.

Mineralbrist kan också orsaka konstant trötthet. Mineraler som magnesium, zink och selen aktiverar våra kroppar, och speciellt våra muskler. Om vi förbrukar för lite av dem är ett resultat att vi kan känna oss trötta och lata.

Ständigt trött - vad ska vi göra?

Om du är ständigt trött, är det bästa att först förstå orsakerna. Viktiga tips om detta kan till exempel tillhandahållas av cerascreen®s självtester . Halten av hormonerna melatonin, serotonin och kortisol kan mätas med olika tester, liksom nivåerna av mineralerna zink, magnesium och selen. Beroende på testet kan du ta en liten mängd blod eller saliv som prov för testen. I resultatrapporten kommer du sedan att få reda på om du har brist eller hur hormonnivåerna ser ut över tid.

Du kommer också få rekommendationer i resultatrapporten om vad du kan göra: till exempel spendera mer tid i friska luften under dagen och stänga av din smartphone tidigt på kvällen för att korrigera dina melatoninnivåer och dagliga rytmer. Och försöka slappna av så att du kan normalisera dina kortisolnivåer. Med mineralbrist kan du ändra din kost eller motverka dem med kosttillskott.