product_id = 6538075471926variant_id = 39258369851446template_name =

 • Antikroppstest efter vaccination mot Covid-19
 • Antikroppstest efter vaccination mot Covid-19
Antikroppstest efter vaccination mot Covid-19
Heart Filled Heart

Antikroppstest efter vaccination mot Covid-19

Serologitest Coronavirus - vaccinstatus

849 kr
Fri frakt från 1000 kr
Enkel och snabb att använda
30 dagars återbetalning
Produktinformation

Om testet

Detta cerascreen® Antikroppstest efter vaccination mot Covid-19 är ett testkit för bestämning av två olika antikroppar i IgG-klassen mot Coronaviruset (SARS-CoV-2), som vanligtvis förekommer efter en vaccination eller infektion. Provet kan tas hemma med hjälp av denna testsats.

Provutvärderingen görs i ett ackrediterat medicinskt laboratorium (enligt DIN EN ISO 15189).

Antikroppstest efter vaccination mot Covid-19

 • Du får en indikation om vaccineringen med ett godkänt har lyckats
 • Testet kan detektera en större mängd med antikroppar även lång tid efter vaccination
 • Enligt pågående studier kan risken till ett svårare förlopp av COVID-19 vara mindre om det s.k. S1-antikroppsantalet är högt efter vaccination
 • Precision av laboratorieutvärderingen som hos läkaren eller på sjukhuset
 • Sekretess: Testning i en privat, diskret miljö
 • Resultat inom 1-2 arbetsdagar efter mottagandet av provet i laboratoriet
 • Kostnader för laboratoriet och frakt är inkluderade

Antikroppar mäts mot S1-spikeproteiner (anti-S1-antikroppar), som kan detekteras efter en COVID-19-vaccinering eller infektion, samt antikroppar mot nukleokapsidproteiner (anti-NP-antikroppar), som kan detekteras efter en COVID-19 vaccination eller infektion.

Obs, viktig anmärkning! Vid akuta symtom som till exempel hög feber, andningsbesvär eller svår hosta, kontakta den behöriga myndigheten dvs. vårdcentralen i din region via 1177. I en nödsituation (t.ex. andningsnöd) ring 112 direkt!

Fördelar

Fördelar med Antikroppstest efter vaccination mot Covid-19

Testet utför du själv bekvämt, säkert och diskret hemma: du behöver inte lämna din lägenhet eller besöka en läkarmottagning eller testcenter under pandemin.

Vårt cerascreen® Antikroppstest efter vaccination mot Covid-19 utförs av ett speciellt diagnostiskt laboratorium och använder samma procedurer som också används för forskning om Coronavirus. Du får en uppdelning av vilka antikroppar som hittades i vilken koncentration.

Dra nytta av vår expertis: cerascreen® är marknadsledare för medicinska provtagnings- och insändningskit i Europa, med över 8 års erfarenhet i utveckling och utvärdering av hälsotester. Vi har utvecklat mer än 50 godkända testsatser (medicintekniska produkter), utvärderar cirka 150 000 prover per år och levererar till 20 länder.

Resultatrapporten
Resultatrapporten Antikroppstest efter vaccination mot Covid-19

Resultatrapporten Antikroppstest efter vaccination mot Covid-19

Så fort laboratoriet har utvärderat ditt prov får du via my cerascreen® -appen eller genom att logga in dig på ditt kundkonto på vår webbsida tillgång till din resultatrapport. Du kan enkelt läsa rapporten på din smartphone, surfplatta eller dator och även läsa den i tryckt form om det behövs.

Tack vare laboratorieanalysen får du upplysning om det har hittats S1- och NP antikroppar i ditt blod. Med hjälp av våra rekommendationer för åtgärder, kommer du att lära dig om och i vilket fall det är viktigt att uppsöka en läkare. Du får även ytterligare information i samband med vaccineringen och COVID-19-pandemin.

Frågor

Frågor kring Antikroppstest efter vaccination mot Covid-19

Varför ska man göra ett antikroppstest efter en vaccination mot COVID-19?

Målet med en vaccination är att din kropp utvecklar kompetenta immunceller och producerar antikroppar med vilka den snabbt kan känna igen och bekämpa en viss patogen som Coronaviruset i framtiden - om möjligt, innan sjukdomen bryter ut.

Enligt det nuvarande kunskapsläget spelar IgG-antikroppar en viktig roll i COVID-19-vaccinationer. Dessa antikroppar stannar i organismen under en lång tid. De inkluderar också de så kallade neutraliserande antikropparna, som förhindrar att viruset kommer in i de mänskliga cellerna. Sammantaget stöder antikropparna immunsystemet i att bekämpa och förstöra viruset.

Immunsystemet producerar olika av dessa IgG-antikroppar, som var och en verkar mot specifika proteinbyggstenar i viruset. Därför anger den exakta typen av antikroppar som finns i blodet om det har skett en framgångsrik vaccination med tidigare godkända vacciner (anti-S1-antikroppar), en sjukdom med COVID-19 (anti-NP-antikroppar) eller båda tidigare.

Dessutom indikerar studieresultaten att ett högre antal anti-S1-antikroppar efter vaccination är förknippat med en lägre risk för ett allvarligt förlopp.

Obs, viktigt: Antikroppsmätningen kan inte ge ett hundra procent uttalande om huruvida en vaccination lyckades. Förutom antikroppar spelar även andra celler i immunsystemet, såsom minnesceller, en roll i immuniteten. Dessutom verkar vaccination som inte är fullt effektiv också minska risken för allvarliga COVID-19-förlopp.

Vem rekommenderas att göra ett test?

Antikroppstestet är användbart för alla människor som redan har fått en fullständig vaccination med två doser vaccin mot COVID-19 eller som misstänker att de har haft COVID-19 tidigare. I båda fallen kan testet ge dig information om det finns motsvarande antikroppar i ditt blod.

Om du för närvarande har symtom på influensa eller förkylning och vill testas för en akut infektion, är ett antikroppstest inte lämpligt. Antikropparna kan inte alltid detekteras i de tidiga stadierna av sjukdomen. Om du vill ta reda på om du för närvarande lider av infektionen är ett PCR-test mer användbart.

Viktigt: IgG-antikropparna som undersöktes i testet bildas bara gradvis, både efter en vaccination och efter en infektion. För att mätresultaten ska vara meningsfulla bör du inte utföra testet för tidigt. Efter att ha fått den andra vaccinationsdosen bör du som tumregel vänta minst 3 veckor innan du gör COVID-19-vaccinantikroppstestet.

Hur tillförlitligt är testet?

Cerascreen® Antikroppstest efter vaccination mot Covid-19 använder de vetenskapligt etablerade mätmetoderna för en antikroppsanalys av COVID-19. Sådana analyser används till exempel i vetenskapliga studier som undersöker vaccinernas effektivitet eller immuniteten i befolkningen.

Hur fungerar testet?

Antikroppstestet från cerascreen® är ett provtagnings- och insändningskit för provtagning hemma. Du tar ett litet blodprov från fingertoppen - när och var du vill. För att göra detta sticker du dig själv i fingret med en lansett och samlar några droppar blod på ett torrblodskort. Sedan skickar du kortet med provet till oss, varefter ditt blod analyseras i ett specialiserat medicinskt laboratorium.

Laboratoriet använder den etablerade ELISA-mätmetoden för att detektera S1- och NP-antikropparna som kroppen producerar mot Coronavirus i ditt blod.

Efter utvärderingen får du ett meddelande och du kan komma åt din individuella resultatrapport via online-kundområdet eller my cerascreen®-appen.

Vad säger mig resultatet?

Resultatrapporten ger upplysning över koncentrationerna av anti-S1-antikroppar och anti-NP-antikroppar mot SARS-CoV-2 som mättes i ditt blodprov. Du kommer också att få referensintervaller från vilka koncentrationerna anses vara relevanta.

Anti-S1-antikroppar höjs mot S1-spikeproteiner på ytan av coronaviruset. De kan vanligtvis detekteras efter en framgångsrik vaccination med mRNA eller vektorvacciner, men också efter en Covid-19-sjukdom.

Anti-NP-antikroppar höjs mot nukleokapsidproteinet i SARS-CoV-2, det huvudsakliga strukturproteinet inifrån viruset. Med hänsyn till de för närvarande godkända vaccinerna kan de endast mätas efter en sjukdom med COVID-19. Nukleokapsidproteinet är inte en del av de proteiner som produceras i kroppen av vaccinerna och mot vilka antikroppar sedan bildas.

Slutsatserna du kan dra av resultatet beror på om anti-S1- och anti-NP-antikropparna kunde detekteras i ditt blod:

 • S1 och NP upptäcktes: det är mycket troligt att du redan har en COVID-19-infektion.
 • Endast S1 ökade: Du har antagligen byggt upp antikroppar framgångsrikt efter en vaccination.
 • Endast NP ökade: Du har förmodligen redan haft COVID-19, vaccination rekommenderas förmodligen för fullständigt skydd.
 • Varken S1 eller NP ökade: Inga antikroppar hittades som tyder på vaccination eller tidigare infektion. Om du har vaccinerats rekommenderar vi att du uppsöker en läkare. Användningen av ett annat vaccin kan ge bättre skydd mot allvarliga sjukdomar.

Vad är ELISA-metoden?

ELISA står för "Enzymkopplad immunosorbentanalys". Det är den vetenskapliga standardmetoden som laboratorier använder för att upptäcka antikroppar i blodet. ELISA används till exempel i allergitester eller vid diagnos av infektionssjukdomar, och är också den etablerade laboratoriemätningen för antikroppstester mot SARS-CoV-2g.

ELISA-förfarandet är som följer: Viruset (antigenen) placeras på en speciell labbplatta, där man sedan tillför ditt prov. Om det finns antikroppar i ditt prov så kommer de att binda till komplex av antikroppar och antigen på plattan efter ett tag.

Därefter tillförs ett särskilt enzym, som också binder till en antikroppar. Om det finns antikropp-antigen-komplex på labbplattan så kommer de nyformade enzym-antikropparna att reagera. Detta större komplex kallas ELISA-mackan.

När dessa "mackor" skapas, så omvandlas en kemisk substans som tillsätts till enzymet till ett färgämne som kan ses på plattan. Hur intensiv den här färgen visar sig senare, visar om det finns antikroppar i provet och i så fall i vilken koncentration.

Måste jag rapportera mina resultat?

Enligt Folkhälsomyndigheten måste positiva resultat från immunologiska tester inte rapporteras till myndigheterna och inte heller anmälas i SmiNet.

Den senaste informationen om riktlinjer i samband med tester och Coronaviruspandemin hittar du på Svenska Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vad är antikroppar?

Om patogener som virus tränger in i kroppen fungerar immunsystemet under högt tryck för att bekämpa dem. Bland annat produceras antikroppar i processen.

Dessa antikroppar riktar sig till mycket specifika patogener. Specifika antikroppar känner igen ett visst virus eller en viss bakterie, binder till patogenen och låter immuncellerna attackera den.

När immunförsvaret har skapat antikroppar stannar de i kroppen länge. Hur länge beror på antikroppsklassen. IgG-antikropparna är till exempel fortfarande aktiva i att bekämpa virus i flera år. Så länge de är i kroppen kan de neutralisera samma virus om de stöter på det igen. Om så är fallet är man praktiskt taget immun mot patogenen - detta kallas immunisering.

Hur länge håller immuniteten?

Bland studier i Kanada och USA har man kunnat upptäcka neutraliserande antikroppar i upp till 8 månader efter en COVID-19-infektion. Det är dock ännu inte klart hur länge antikropparna vanligtvis finns kvar i kroppen efter en vaccination eller sjukdom. Forskare fortsätter med att undersöker detta - för att snart kunna veta hur länge människor är immuna mot SARS-CoV-2 efter en vaccination eller sjukdom.

Forskare misstänker också att efter att immuniteten har upphört finns det fortfarande ett visst skydd, en så kallad grundimmunisering: Efter en viss tid skulle Coronaviruset troligen bara utlösa milda förlopp med hosta, rinit och ont i halsen.

Vad betyder vaccinens effektivitet?

Vaccinernas effektivitet diskuteras mycket i media. Enligt de aktuella vaccinationsstudierna har BioNTech/Pfizer-vaccinet till exempel en effekt på upp till 95%, och enligt aktuella studier ligger effekten av AstraZeneca-vaccinet någonstans mellan 60%-82%.

Men vad betyder effektivitet (effektivitet) egentligen i det här fallet? Effektiviteten beskriver hur mycket lägre risken är för att bli sjuk för vaccinerade i vaccinationsstudierna. En effektivitet på 60% betyder att 60% procent av de som vaccinerades fick färre en infektion med COVID-19 jämfört med de människorna som inte har vaccinerats.

Effektiviteten säger dock ingenting om hur vaccinationen kan påverka svårighetsgraden av sjukdomsförloppet.

Data från vaccinationsstudier som till exempel från Israel, där många redan har vaccinerats, visar att även om de är mindre effektiva så minskar vaccinerna risken för svåra sjukdomsförlopp, sjukhusvistelse och dödsfall enormt. Även om de vaccinerade blir sjuka är sjukdomen vanligtvis mycket mildare än utan vaccination. I Israel har man till exempel screenat mer än 500 000 personer som fått BioNTech-vaccinet, och ingen av dem har dött av COVID-19.

Vad betyder SARS-CoV-2 och COVID-19?

SARS-CoV-2 är det vetenskapliga namnet på det nya Coronaviruset. Förkortningen står för Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2.

COVID-19 står för den sjukdom som viruset orsakar. Det är förkortningen för Coronavirus-Disease-2019, dvs. Coronavirus-Disease-2019. Året avser det första sjukdomsutbrottet i Kina i december 2019.

Sjukdomen COVID-19 kan drabba människor i alla åldrar. Det är mindre vanligt hos barn under 15 år, men har också förekommit hos spädbarn. Allvarliga och potentiellt farliga processer drabbar främst äldre och personer med tidigare sjukdomar (t.ex. cancer, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, lungsjukdomar, astma) och eventuellt även rökare.

Vilka är symtomen på COVID-19?

Cirka 80 procent av de drabbade har milda eller måttliga förlopp. I detta fall har man ofta symtom som bland annat (vanligtvis torr) hosta, feber och ibland rinnande näsa, upp till mild lunginflammation.

Vissa drabbade känner inte några symtom alls, men är fortfarande smittsamma, de har så kallade tysta infektioner.

Under tiden visar studier också att förlust av lukt och smak kan vara ett tecken på Coronaviruset.

Svåra förlopp kan det leda till svår lunginflammation med andningssvårigheter och andfåddhet upp till livshotande lung- och organsvikt.

Enligt Robert Koch Institutet i Tyskland finns även andra symtom som är mindre vanliga, men som också har rapporterats. Dessa är följande:
- Halsont liksom huvudvärk och kroppssmärta
- Förlust av aptit och viktminskning
- Illamående, buksmärtor, kräkningar och diarré
- Utslag
- Konjunktivit

Var kan jag få den senaste informationen?

Den senaste informationen om riktlinjer i samband med tester och Coronaviruspandemin finns alltid på Svenska Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Om du antar att du eventuellt kan ha en infektion med COVID-19 eller har akuta besvär ring 1177. Vid akut andningsnöd ring 112 direkt. Ytterligare information finns även på vårdguidens officiella hemsida: https://www.1177.se/

Hur kan jag minska risken för en infektion?

Världshälsoorganisationen (WHO) har gett ut några rekommendationer om hur du kan bete dig i vardagen för att minska risken, sa att du kan skydda både dig och andra från en infektion med COVID-19.

Rekommenderade åtgärder inkluderar:

 • tvätta händerna noggrant med tvål eller desinficera dem
 • håll alltid ett avstånd på minst 1 meter från andra och undvik folkmassor
 • Hosta och nys i armbågen, kasta använda näsdukar omedelbart

Vem bör inte göra testet?

Antikroppstest efter vaccination mot Covid-19 är inte eller bara delvis lämpligt för vissa personer:

 • Människor med smittande sjukdomar som hepatit och HIV får inte göra ett Antikroppstest efter vaccination mot Covid-19.
 • Personer som lider av hemofili ska inte göra ett blodtest
 • Gravida och kvinnor som ammar ska endast utföra ett Antikroppstest efter vaccination mot Covid-19 under medicinsk övervakning. Referensvärdena och rekommendationerna gäller inte heller för denna persongrupp utan de bör få rekommendationer om testresultaten från en läkare eller terapeut.
 • Antikroppstest efter vaccination mot Covid-19 är inte lämpligt för barn under 18 år.

Testet är inte till för att ställa en diagnos eller bevisa sjukdomar eller en akut infektion med Coronaviruset. Om du lider av influensasymtom, kontakta din läkare eller akutvården. Där kan även akuta symtom testas med hjälp av ett PCR-test eller ett antigentest.

Recensioner

Så här fungerar det

1. Test i hemmet

Med en lansett som finns med i kittet av vårt matintoleranstest tar du själv några droppar blod och ger dem på ett torrblodskort.

2. Aktivera testet online

Logga in dig på my cerascreen® -appen eller ditt kundkonto på vår webbsida. Du kan även registrera dig på nytt. Här aktiverar du testet och svarar på några korta frågor, så att vi sedan kan ta fram din personliga resultatrapport med personliga rekommendationer för dig.

3. Resultrapport

Din tillgång till testresultat samt evidensbaserade insikter och tips för att förbättra din hälsa: min cerascreen®-användarprofil på vår webbplats eller app.

Das sagen unsere Kund*innen über uns

Andra kunder köpte även

D-Vitamintest
Mätning av 25-OH-D3-spegeln
625 kr
Kolesteroltest
649 kr
Järnbristtest
709 kr
- 16 %
DNA Ämnesomsättningstest
2 139 kr 1 799 kr