Moritz Jaax

Ledning av online vetenskapsredaktionen / Medicinsk journalist

Moritz Jaax (född 1987) har sedan länge en passion för vetenskap och skrivandet. Under sina studier inom journalistik och kommunikationsvetenskap fick han praktisk erfarenhet på den tyska statliga tv-kanalen ZDF och jobbade även på kunskapsavdelningen hos ZEIT Online (tysk dagstidning). Efter sin avslutade magisterexam arbetade han som medicinsk journalist på en redaktionsbyrå i några år. Idag skriver Moritz med sin journalistiska erfarenhet och know-how kring medicinska ämnen för vårt cerascreen hälsoportal.

ARTIKLAR AV Moritz Jaax