Vi hoppas att du tycker om att läsa denna artikel

Om vi kan hjälpa dig att bättre förstå kroppens signaler, klicka här

COVID-19: Finns det hopp med antikroppstester?

Antikroppstester kan avgöra om man redan har haft en infektion med Covid-19. Dessa tester kan visa om man är immun – enligt aktuella vetenskapliga undersökningar i alla fall för några månader. 

Antikroppar är mikroskopiska proteiner som hjälper din kropp att bekämpa farliga infektioner så som COVID-19. De är verktyget som immunsystemet använder för att identifiera patogener. Försvarsceller används för att oskadliggöra patogenerna. Förekomsten av antikroppar i ditt blod kan visa huruvida du redan har varit smittad av en viss patogen – i det här fallet coronavirus CoV-2.

I den här artikeln svarar vi på de viktiga frågorna om antikroppstester. Vad är antikroppar? Vilka är aktiva mot COVID-19? Vad är antikroppstester bra för, och hur hjälper antikroppar oss att utveckla flockimmunitet?

OBS: Den senaste informationen och officiella rekommendationer finns officiellt tillgängliga på Folkhälsomyndighetens hemsida. På vår hälsosida har vi också samlat viktig information och rekommendationer gällande COVID-19.

Vad är antikroppstester bra för?

Varför sätter vissa forskare sin tilltro till antikroppstester?

Med ett test som Antikroppstestet mot Coronavirus från cerascreen® kan du ta reda på om du redan har haft viruset. Många känner inte till att de har haft viruset, då det ofta ger milda symptom som påminner om förkylning och det finns fall där personer inte har haft symptom alls. [1]

När jag väl har haft viruset, är jag immun?

Det är fortfarande svårt att säga om folk som har antikroppar mot viruset faktiskt är immuna. Aktuella studier antyder att viruset kan vara aktivt fler än en gång, men experter säger att detta beror på avvikelser i testerna. [1]

Experter som den kända tyska virologen Christian Drosten tror att viruset agerar som andra förkylningsvirus, vilket skulle betyda att man utvecklar en immunitet efter att man har haft viruset, men hur länge den håller är inte bevisat ännu. Fler forskningsprojekt antyder dock att en immunitet eventuell bara håller i några få månader. [11]

Så fort det har blivit vetenskapligt bevisat kan det finnas nya möjligheter för personer som är immuna. När man inte längre är sjuk, och inte kan smitta andra, kan de tillåtas att socialisera och återgå till arbetet. I framtiden så kan myndigheter i vissa fall ta bort restriktioner för personer med positivt antikroppstest. Det har diskuterats ett så kallat "immunitetskort".

När bör jag använda ett antikroppstest eller ett PCR-test?

Antikroppstest kan inte användas för att tillförlitligt konstatera en pågående infektion med COVID-19. Det är för att immunsystemet bara tillverkar antikroppar i slutfasen av en infektion, och därför är denna sorts test inte lämpade i början av en infektion.

För att fastställa en pågående infektion krävs ett PCR-test som kan fastställa förekomsten av ett virus genetiska material i ett DNA-prov.

Vad är flockimmunitet?

Flockimmunitet uppstår när tillräckligt många personer har blivit infekterade och är immuna, så att viruset inte längre kan spridas exponentiellt. När der gäller COVID-19 så kan man säga att det motsvarar den punkt då pandemin inte längre kräver riktlinjer gällande social distansering. För att uppnå flockimmunitet så krävs enligt experter att ungefär 60 till 70 procent av befolkningen har antikroppar. Hur nära vi är en sådan utveckling måste kontrolleras med antikroppstester. [2].

Hur uppnår vi flockimmunitet?

Den viktiga frågan är; hur snabbt kommer vi att uppnå flockimmunitet? Om pandemin sprider sig i ett takt som våra sjukvårdssystem kan hantera så kan det ta år för att tillräckligt många ska smittas. Enligt aktuell forskning (från 24 april 2020), har endast två till tre procent utvecklat immunitet. Därför är det fortfarande en lång väg kvar. [4], [5]

Om för många personer smittas samtidigt så kommer sjukvården inte att kunna tillhandahålla tillfredsställande vård. Det kommer att uppstå brist på sjuksängar, personal och respiratorer vilket kan leda till fler dödsfall. För att påskynda förloppet gällande flockimmunitet så hoppas experter kunna utveckla ett vaccin, som i sin tur skapar immunitet. Men enligt uppskattningar så kommer vi inte att ha ett beprövad vaccin förrän tidigast början av 2021.

Vad är antikroppar?

Antikroppar är proteiner som immunsystemet använder för att försvara kroppen mot patogener. Dessa kallas även för immunglobuliner.[6]

Visste du detta? En antigen är ett ämne på ytan av en patogen. Antikroppar reagerar med dessa, vilket kallas för att "binda". När en antikropp binder till en patogen så kan försvarscellerna känna igen inkräktaren och försöka bekämpa den.

Vilka olika slags antikroppar finns det?

Det finns olika grupper av antikroppar som bekämpar olika sorts patogener. De mest viktiga grupperna är: [6]

  • IgA-antikroppar skyddar mot olika sorts patogener. De finns olika slemmembran i magen, luftvägarna och ögonen.
  • IgE-antikroppar bekämpar parasitiska maskar. De ligger även bakom allergier.
  • IgM-antikroppar är immunsystemets första försvar. De aktiveras under den akuta fasen av en infektion.
  • IgG-antikroppar är kroppens långsiktiga försvar. De tillverkas efter två till tre veckor efter att en infektion har gått över. De finns kvar i kroppen under en långt och lägger grunden för immunitet.

Courbe des anticorps coronavirus

Vilka antikroppar är aktiva mot COVID-19?

Antikroppsgrupperna IgA, IgM, och IgG är vanligtvis aktiva mot virus. Studier har visat att detta även gäller SARS-CoV-2.

Under förloppet av en infektion med coronavirus så producerar kroppen sakta men säkert antikroppar. I ett tidigt skede finns det väldigt få. Sedan dyjer IgA- och IgM-antikroppar upp. I ett senare skede  – ibland till och med under sjukdomsförloppet – dyker IgG-antikropparna upp. Dessa IgG-antikroppar är mer specifika, vilket betyder att de angriper det specifika viruset. De stannar även i blodet mycket längre, vilket är anledningen till att det är mer pålitligt att leta efter dessa i ett antikroppstest för COVID-19.[7]

Hur länge finns det antikroppar i blodet, och med hur hög tillförlitlighet kan de påvisas?

Med andra coronavirus så kan IgG-antikroppar ibland påvisas upp till tre år efter infektion. Dessa IgG-antikroppar för andra virusgrupper, så som mässling, finns kvar för resten av ditt liv. I nuläget går det inte att säga hur länge det förekommer antikroppar för SARS-CoV-2 då det saknas långtidsstudier.

Då de finns kvar i kroppen så pass länge är IgG-antikroppar ett pålitligt mått på huruvida du har haft en viss sjukdom eller utvecklat immunitet mot en patogen. [7]

Bra att veta: du har nog hört begreppet "nytt coronavirus" ganska ofta. SARS-CoV-2-virus är nämligen det första av sin sort. Det finns flera medlemmar i familjen av coronavirus, så som SARS-CoV-1, vilket orsakar sjukdomen SARS, MERS, och vanlig förkylning. SARS-CoV-2 är väldigt annorlunda från andra de andra, vilket är anledningen till varför vårt immunsystem inte kan hantera det. [8]

Vilka antikroppar bör vi leta efter?

IgM- och IgA-antikroppar finns kvar i blodet några veckor efter en sjukdom. Om infektionen inträffade för länge sedan kan de redan ha försvunnit. Dessa antikroppar är inte heller specifika för ett visst virus. Troligheten att ett test förvirrar dessa antikroppar med ett annat coronavirus är ganska stor. I jämförelse så stannar IgG-antikroppar kvar i blodet mycket längre, kanske under flera år. IgG-tester ger därför ett mycket mer pålitligt resultat, eftersom de kan särskilja mellan olika coronavirus. Experter anse därför att IgG-mätning är mest diagnostiskt relevanta – när de utförs som tidigast två veckor efter påbörjad sjukdom. I en studie från Kina så kunde inte IgG- och IgM-tester ge positivt resultat mer än tio dagar efter påbörjad sjukdom, då antikroppar inte kunde påvisas med hög tillförlitlighet därefter. Efter 35 dagar kan IgM-antikroppar ofta inte påvisas. [9]

Hur pålitliga är antikroppstest?

IgG-test ger väldigt tillförlitliga resultat. Men detta stämmer bara om testet utförs tillräckligt långt efter infektionen inträffade. I de flesta fall kan antikroppar påvisas ungefär två veckor efter en infektion. Det är två faktorer som beskriver tillförlitligheten för sådana test: specificitet och sensitivitet. Båda presenteras som procent och indikerar hur hög troligheten är att resultatet är korrekt. Specificitet visar oss hur pålitligt ett negativt resultat är, eller om en person är frisk. Hög specificitet betyder att det är låg risk för falska positiva resultat. Sensitivitet visar hur tillförlitligt ett test mäter huruvida en person är sjuk, eller hur tillförlitligt ett positivt resultat är. Hög sensitivitet betyder att det är låg risk för ett falskt negativt resultat [10]

Specificitet för antikroppstest för COVID-19

Standarden för IgG-antikroppstest för coronavirus är den väletablerade ELISA-analysen. Många laboratorium uppger att specificiteten för deras ELISA-baserade COVID-19-test är 98 till 99 procent. Om inget annat framgår så är risken för ett positivt resultat när man inte har antikroppar endast en till två procent. Tillförlitligheten beror på när provet togs. Vissa laboratorium uppger en specificitet på 100 procent om provet togs som minst 20 dagar efter infektion. [2]

Hur fungerar ELISA? Blodprovet förenas med virus på en särskild platta i laboratoriet. Därefter tillförs ett särskild enzym som binder antikroppar. Om rätt antikropp fanns i blodprovet, så bildas en förening bestående av antikroppen och enzymet. Denna förening blandas med ett ämne som resulterar i en färgförändring. Hur påtaglig färgförändringen är visar koncentrationen av antikroppar.

Neutraliseringstest

Vetenskapsmän har ett annat verktyg när det kommer till att analysera antikroppar för att utesluta misstag. Om ett blodprov visar positivt för antikroppar så kan det testas på nytt i ett annat laboratorium. Detta kallas för ett neutraliseringstest, och avser att säkerställa så att inga misstag har gjorts och att analysen är rättvisande. [7]

Vill du förstå din kropp bättre?

Genom att mäta dina hälsoparametrar får du värdefull information om din kropps potential. För detta ändamål har vi utvecklat våra cerascreen® provtagnings- och insändningskit för provtagning av slutanvändaren. Snabb och enkel användning hemma och gratis retur till vårt specialistlaboratorium!

Våra hälsotester

Om oss

Vi vill hjälpa våra kunder att leva ett hälsosammare liv. För att göra detta samarbetar vi med forskare, läkare och ekotrofologer för att utveckla tester som hjälper oss att bättre förstå kroppens symtom.

Läs mer

Gratis hälsoinformation

Få hälsotips och information om hur provtagnings- och insändningskit för hemmabruk kan förbättra ditt liv.

Registrera dig nu
innehåll